Registracija
40 akad. val. kursų seminaras „Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje įstaigoje: strategijos, mokymo(si) aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo užduočių rengimas“ ( 12 akad. val.).
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Nuotolinis
2020-04-14
13.00
15.00€
A.Antanavičienė

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Mokant asmeninėmis lėšomis, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu. 
  • Prisijungimus į nuotoliniu būdu vykstančius mokymus, atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu, likus nemažiau kaip 1 valandai iki renginio pradžios. 
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. buhalterija@kpkc.lt

Registracija baigta. ×