Registracija
Registruojame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjus ir asmenis ketinančius dirbti mokytojų padėjėjais, jeigu dar nėra dalyvavę 107 valandų mokymuose, į nuotolinius mokymus pagal 40 val. trukmės programą "Mokytojų padėjėjų profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo mokykloje".
3 prioritetas.
Mokymų datos bus skelbiamos surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę.

Internetu
2020-xx
xx
85.00€
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome pateikti atvykus į renginį. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija  el. p. buhalterija@kpkc.lt
Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal