Registracija
Registruojame asmenis, ketinančius dirbti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjais, į mokymus pagal  programą „Mokytojo padėjėjų rengimo programa“ (107 ak. val.).
Mokymai vyks ir jų datos bus skelbiamos surinkus dalyvių grupę.
Informacija el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
                                                                                                                                  
KPKC, Vytauto pr. 44
2020-xx-xx
xx
180.00€
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome pateikti atvykus į renginį. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija  el. p. buhalterija@kpkc.lt
Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal