Registracija
Edukacinė stovykla „Savaitgalis su kanklėmis“. Seminaras muzikos, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, folkloro ansamblių vadovams „Lietuvių kankliavimo tradicijos“. Lektoriai - dr. L. Lukenskienė, mokyt. met. L. S. Proškutė, S. Barkauskas.
3 prioritetas.
                                                                           


Kaišiadorių r., Beržės g. 4, Gegužinės k., Palomenės sen.
2019-11-15,16,17
18.00
3.00€
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome pateikti atvykus į renginį. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija  el. p. buhalterija@kpkc.lt
Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal