Registracija
„Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje“.
Konsultuoja – dr. D. Lapėnienė, mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė. Būtina išankstinė registracija tel. 8 682 43927 arba el. p. dalia.lapeniene@gmail.com
2 prioritetas.
Jono ir Petro Vileišių m-kla, Demokratų g. 36
2019-03-19
14.00
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome pateikti atvykus į renginį. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija tel. 8 37 32 40 53, el. p. buhalterija@kpkc.lt
Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal