Registracija
Ugdymo įstaigų VGK nariams „Pokalbių stalas“ „Mokyklų Vaiko gerovės komisijos svarba ir bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisija“.
Veda – Kauno apylin. prokuratūros 4-ojo skyriaus vyriausioji prokurorė D. Brudnienė.
2 prioritetas.

KPKC, Vytauto pr. 44
2019-03-28
14.00
PASTABOS
  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome pateikti atvykus į renginį. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio.  Informacija tel. 8 37 32 40 53, el. p. buhalterija@kpkc.lt
Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kpkc.lt
Atgal