Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2018-05- 24, 25, 28 d. - Internetas Nuotolinis seminaras mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, įvairių dalykų mokytojams „Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas panaudojant informacines technologijas“ (18 val.). Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė. 
3 prioritetas.


Kaina: 15.00€
L.Dubinskienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-05-23 13.00 KPKC. Vytauto pr.44 „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“.
 Lektorė –mokyt. eksp.
M. Gustainienė.
1 prioritetas.

Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2018-05-23 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Emocinio intelekto lavinimo pratybos naudojant „Points of you“.
Lektorė – gyd. psichoterap. D. Lenčiauskienė.
                                                                   
1 prioritetas.

Kaina: 18.00€
L.Dubinskienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-05-24 10.00 KPKC. Vytauto pr.44 „Vertybinių nuostatų formavimas tautos istorinio, kultūrinio, etninio paveldo pagrindu“.
 
Lektoriai – l.-d. „Rokutis“ pedagogų komanda.

Nemokamas seminaras.
 3prioritetas.


Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registracija baigta
2018-05-25 13.00 KPKC. Vytauto pr.44 „Seksas ir mokykla – nuo paprasto smalsumo link normų gyvenimui“.
 
Lektorius –psichol. E. Karmaza.

3 prioritetas

Kaina: 17.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis
2018-05-25 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Rangos darbų pasiūlymų vertinimas“.
Lektorius – teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas D. Kaminskas.

3 prioritetas.


Kaina: 20.00€
L.Dubinskienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-05-28, 30 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras „Balso resursai efektyvesniam informacijos perteikimui. Balso įtaka streso valdymui“.
Lektorė – K.Sitkina (aktorė, prodiuserė, sceninės kalbos dėstytoja).

Būtina laisva, patogi apranga, sportinė avalynė, turėti  kilimėlius.
3 prioritetas
DĖMESIO.Seminaras perkeltas į gegužės 28, 30 d. Atsiprašome už nepatogumus.

Kaina: 20.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-05-29 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Institucijų bendradarbiavimas, prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti mokinių saugumą“.
 Lektoriai – kun. T. Karklys, prokuratūros, policijos pareigūnai.

Nemokamas seminaras. 2 prioritetas.


Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61

Registruotis
2018-06-04 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specializuoto inžinerinio ugdymo įgyvendinimas“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Nemokamas seminaras. 3 prioritetas.


Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel.
(8 37) 32 40 61

Registruotis
2018-06-04-08 14.00 Žalgirio jachtklubas, R.Kalantos g. 124 Seminaras dailės, fotografijos, žurnalistikos, informacinių technologijų, etikos, teatro ir kitų dalykų mokytojams „Multimedijos panaudojimas ugdymo procese“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.


Kaina: 35.00€
A.Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52

Registruotis
2018-06-07 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44
„Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas“.
Lektorės – doc. I. Klizienė (KTU), mokyt. metod. A. Janulevičienė.
Būtina patogi, judesių nevaržanti apranga.
3 prioritetas

Kaina: 17.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-06-07 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ūkio reikalams, ūkvedžiams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams „DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, GAISRINĖS IR CIVILINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ORGANIZACIJOSE. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymas. Naujo darbo kodekso reglamentavimo įtaka saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimui“. Lektoriai - J. Birbalienė, S. Zabulėnas, UAB „Verslo Aljansas“ vadovai.
2 prioritetas.

Kaina: 25.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 42 11
Registruotis

Kursai

2018- 18:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame asmenis, pageidaujančius lankyti užsienio (anglų,) kalbų kursų (A1 – B2 lygiais) mokymus (48 ak. val.).
Informacija el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Kaina: 195.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-05-07,08,09 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel.
(8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-05-14,15,16,21,23,24 13.00 KPKC, Vytauto pr.44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel.
(8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams
 „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks  birželio mėn. 6 d.,7 d., 25 d., 26 d.  nuo 13 val.; .Kaina: 65.00€
A. Antanavičienė
Tel. 20 01 27

Registruotis

Konferencijos

2018-05-22 13.00 J. ir P. Vileišių m-kla, Demokratų g. 36 Respublikinis mokytojų forumas „XXI a. kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“

REGISTRACIJA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8eu4CYGsFAC0rQGSK57-lqpXof_rG6D5DqEq3UL-KE2X7Q/viewform 

Kaina: 0.87€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
D. Lapėnienė
Registruotis
2018-05-25 13.00 V. Kuprevičiaus prog-ja, Kovo 11-osios g. 94 Teorinė-praktinė konferencija Kauno miesto Besimokančių mokyklų tinklo (BMT) ir kitų mokyklų vadovams, mokytojams, specialistams „Kryptingas meninis ugdymas: mokslo ir meno sintezė“.
REGISTRACIJA el. p. sonata.alijosiene@gmail.com  iki gegužės 21 d.

3 prioritetas.


Kaina: 0.00€
A. Panfilaitė,
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Švėgždienė

Registruotis
2018-05-31 14.00 J. Jablonskio g-ja, Aušros g. 3 Respublikinė konferencija „Fizikos bandymai aplink mus“.
REGISTRACIJA el. p. blaziene@gmail.com
iki gegužės 25 d.

3 prioritetas.


Kaina: 0.87€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
J. Blažienė,
D.Miškinienė
Registruotis
2018-06-07 14.00 „Vyturio“ gimnazija, Taikos pr. 51 Respublikinė nuotolinė užsienio kalbų mokytojų konferencija „Inovatyvūs užsienio kalbų mokymo(si) metodai“.
Registracija https://goo.gl/forms/8KQKAUfDdOMc6h4q1 iki gegužės 21 d.
3 prioritetas

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
A. Bancevičienė

Registruotis

Metodiniai renginiai

2018-05-23 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Psichologo vaidmuo mokyklos vaiko gerovės komisijoje“.
 
Lektorė - G. Žukovskienė, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, psichologinio konsultavimo skyriaus vadovė.


Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61

Registruotis
2018-05-31 15.00 Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika, Žemaičių g. 31A. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros projekto – plenero „Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje“ aptarimas ir plenero darbų parodos uždarymas. Kviečiami plenero dalyviai ir jų mokytojai.
3 prioritetas.


Kaina: 0.00€
A.Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52
D.Mockienė
            
Registruotis

Atviros veiklos

2018-05-24 12.00 A. Puškino g-jos pagr. ugd. sk., V. Krėvės pr. 50 Atvira veikla – matematikos viktorina Kauno miesto jaunimo mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų jaunimo klasių mokiniai8–9 klasių mokiniams „Matematikos šalyje mes keliaujame drauge“.
Veda – mokyt. eksp. S. Kolesnik.


Kaina: 0.00€
V. Starkuvienė,
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
E. Griškevičius

Registruotis

Renginiai mokiniams

2018-05-22 14.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46 Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – matematikos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė.
Dalyviai -
Lietuvos matematikos olimpiados 5–8 kl. mokiniams Miesto etapo, 67-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Miesto etapo, Kauno m. mergaičių (1–4 gimnazijos kl.) komandinės matematikos olimpiados, Kauno m. gimnazijų vaikinų komandinės matematikos olimpiados, kūrybinių darbų konkurso „Šimtmečio matematika“, tarpmokyklinio konkurso „MMM“ finalo 1–4 vietų laimėtojai, jų mokytojai ir tėvai.

Kaina: 0.00€
V. Starkuvienė,
I. Teresienė
Tel.( 8 37) 32 41 58,
S. Drazdavičienė,
Z. Nėnienė
Registruotis
2018-05-23 14.00 A. Smetonos g-ja, Geležinio Vilko g. 28 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – fizikos ir chemijos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė.
Dalyviai -
Lietuvos mokinių 66-osios fizikos olimpiados Miesto etapo, Kauno m. 6-osios fizikos olimpiados, Lietuvos mokinių 56-osios chemijos olimpiados Miesto etapo, Kauno m. mokinių konkurso „Jaunasis chemikas“ 1–4 vietų laimėtojai, jų mokytojai ir tėvai.

Kaina: 0.00€
E. Starkus,
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
V. Balčiūnienė,
R.Baltrušaitienė
Registruotis
2018-05-31 13.00 J. Jablonskio g-ja, Aušros g. 3 Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos inicijuoto respublikinio fizikos kūrybinių darbų konkurso „Fizikos bandymai aplink mus“ 4 etapas – baigiamoji konferencija.
Dalyviai -
pakviesti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7–12 kl. ir gimnazijų 1–4 kl. mokiniai.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
D. Miškinienė,
J. Blažienė
Registruotis

Renginiai valstybės tarnautojams
Centras yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

2018-05-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Darbo sutarčių nutraukimo problemos biudžetinėse įstaigose“.
Lektorė – advokatė M. Striuogienė.


Dalyviai - valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigų vadovai, pavaduotojai ir kt. darbuotojai, atsakingi už dokumentų rengimą.Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė,
Tel.
(8 37) 32 39 41


Registruotis

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

Antradieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Body flex“ mankšta. Veda – I. Baguckienė

Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Penktadieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.
Vedatautodailininkė I. K. Aglinskaitė (Leporda).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokomės taisyklingai mankštintis.
Lektorė – mokyt. met. Z. Žižniauskienė.


Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2018-05-02-31 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno Pilėnų progimnazijos vaikų, tėvų ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Kelias: vaikas, šeima, darželis, mokykla“.

Kaina: -0.01€
A.Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52

Registruotis
2018-05-09-31 8.00-17.00 Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika, Žemaičių g. 31A. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros plenero „Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje“ kūrybinių darbų paroda.

Kaina: 0.00€
A.Bakutis                                          Registruotis
2018-05-10 - 2018-06-30 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno T. Masiulio jaunimo mokyklos 10 kl. mokinio Lauryno Kakombos autorinė piešinių, tapybos paroda „ANI 2018“.

Kaina: 0.00€
A.Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52

Registruotis
2018-05-22 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų meninio ugdymo klasių tęstinio projekto „Dovana mokyklai “ 2017/2018 mokslo metų  kūrybinių darbų paroda „Tautos istorijos taurė ant dabarties stalo“.

Kaina: 0.00€
A.Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52

Registruotis

Registruojame

2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame valstybės tarnautojus į „Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programą“ (36 akad. val.), kuri vyks surinkus dalyvių grupę.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 120.00€
L. Vaitkevičienė
Tel.
(8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx 8-17 KPKC, Vytauto pr. 44 Į kursus  „Mokytojo padėjėjo rengimo programa" (107 val. trukmės).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44  „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą“ (180 akad. val.).
 
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2018-xx-xx 14.00 KPKC Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A.Bakutis
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis