Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2020-01-22 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras pradinių klasių mokytojams, vadovams 
Diagnostinių mokinių pasiekimų vertinimo įrankių nagrinėjimas ir jų taikymas ugdymo procese“ (tęsinys).
Lektorė – N. Venskuvienė, Nacionalinės švietimo agentūros metod. eksp., VU dėstytoja.
1 prioritetas.                                                                                                                                                                                                                             


Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-01-23 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Etninės kultūros integravimo svarba ir galimybės ikimokykliniame amžiuje“. Lektorės – aukl. eksp. A. Žalimienė, aukl. met. L. Kubilienė.
3 prioritetas.
Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                Registracija baigta
2020-01-23 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, vadovams „Ugdymas lauke. Kaip prisijaukinti lauką?“.
Lektorius – Ž. Karpis, lauko darželio ir pradinės mokyklos vadovas, VK lektorius.
2 prioritetas.
Seminaras neįvyks                                                                                                           

Kaina: 25.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-01-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Kūrybiškumo įgalinimas ikimokyklinės/priešmokyklinės įstaigos veikloje naudojant L. Navickienės emocinio imitavimo metodą“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 17.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-01-27 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Ankstyvojo ugdymo užsiėmimai vaikams iki trejų metų“.
Lektorė – aktorė, teatro pedag. K. Savickytė-Damanskienė.
3 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-01-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras muzikos, meno mokyklų mokytojams „Mokinių mokymosi motyvacijos problemos ir skatinimas“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.                               
Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                Registruotis
2020-01-29 13,00 KPKC, Vytauto pr.44
„Mokytojo asmenybės augimo 5 (penkių) žingsnių programa“ (36 val.).
Lektorės – psichol. R. Andrijauskė, R. Puikytė.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 150.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-01-31 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių, pagrindinių mokyklų mokytojams, vadovams
„Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas“ pristatymas ir perspektyvos“.
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, vyr. mokyt. K. Grigaitė-Bliūmienė

(Dėmesio: seminaro II-as srautas vyks vasario mėn.)!
3 prioritetas

Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta

Kursai

2020-01-20, 23, 27, 30 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (I sesija). Lektorės – G. Šutienė (KK), D. Bernotavičiūtė.
Būtina atsinešti asmeninę kompiuterinę-programinę įrangą.                      
3 prioritetas.
Kaina: 501.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-03,05,10,11,12 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogams. (Mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-02-05 - 2020-03-18 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kursų datos:
Pedagogika - vasario 5, 6, 12, 13, 27 d. 14 val.
Psichologija - vasario 17, 18, 24, kovo 2, 9 d. 14 val.
Didaktika - vasario 26, kovo 4, 6, 13, 18 d. 15 val.

1 prioritetas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2020-02-14,17,18,19,20,21 13.00;10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

(2020 m. vasario 14 d. kursų pradžia - 13 val.
2020 m. vasario 17-21 d. kursų pradžia 10 val.).

1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Metodiniai renginiai

2020-01-24 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Mokymosi sėkmė visiems“ patirtis.
Veda – projekto koordinatorė D. Ubartaitė-Vingienė.

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.
Kaina: 0.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-01-29 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Metodinių renginių ciklas „Vaikų iki 3 metų ugdymo praktikos patirtys“.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27,
L. Kanienė
Registruotis

Renginiai mokiniams

2020-01-24 10.00 „Aušros“ g-ja, Laisvės al. 95 53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki sausio 15 d., paspaudus nuorodą  https://forms.gle/vGUFXUHgsdNQi1eG7
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
TEl. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-01-31 10.00 KTU inžinerijos licėjus, S.Lozoraičio g. 13 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki sausio 20 d., paspaudus nuorodą https://forms.gle/79soUzGAXpkWnfV76
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Renginiai tėvams

2020-02-19 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
„Aktyvių tėvų akademijos" nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita
„Kibernetinis saugumas“
Lektorius - doc. dr. Kęstutis Driaunys, VU


Kaina: 0.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2020-03-18 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
„Aktyvių tėvų akademijos" nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita
„Vaikų emocinė gerovė. Tėvų ir mokyklos duoklė vaikams“.
Lektorius – L. Slušnys, vaikų, paauglių psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“)


Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Kultūriniai renginiai

2020-01-10 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų konferencijos – plenero „Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos“ kūrybinių darbų paroda „Zyplių etiudai“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2020-02-18, 19 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursų programą „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                       

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2020-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą,
„Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)
3 prioritetas

Kursai prasidės surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.


Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2020-xx-xx 17:30 KPKC, Vytauto pr. 44
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programą (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės) (48 val.).
3 prioritetas

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 195.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      
Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojo padėjėjų rengimo programa“ (107 ak. val.).
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.
Informacija el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis