Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-05-22 10.00 L.-d. „Nežiniukas“, Vakarų g. 14
„Vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius ugdymas netradicinėse erdvėse“.
Lektoriai – l.-d. „Nežiniukas“ komanda.
1 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 12.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-05-23 13.00 Išvykstama iš KPKC, Vytauto pr. 44
„Bendrųjų kompetencijų ugdymas, panaudojant tiriamąją mokinių veiklą, netradicinėse aplinkose: ekskursija aplankant Kauno piliakalnius“.
Aplankomi: Eigulių, Veršvų, Marvelės, Jiesios, Aukštųjų Šančių, Vieškūnų piliakalniai.
Lektorės – mokyt. met. D. Jakučionienė, mokyt. met. A. Bartninkienė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Išvykstama iš KPKC. Autobuso kaina dalyviui – 5 Eur. (turėti grynais, mokama autobuse).
3 prioritetas.                                                                                  Kaina: 3.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-05-23 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras „Mokymo ypatumai naujųjų medijų epochoje“.
Dalyviai 
 įvairių dalykų mokytojai.
Lektorius – prof. dr. S. Keturakis (KTU).
DĖMESIO! Seminaras perkeliamas į gegužės 27 d. 14 val. 
3 prioritetas.

Kaina: 15.00€
KPKC,
Vytauto pr. 44
Registruotis
2019-05-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams
„Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ir formos ikimokyklinėje, priešmokyklinėje įstaigoje: Amerikos, Švedijos ir Belgijos patirtis”.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas

Kaina: 17.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis
2019-05-24 10.00 KPKC, Vytauto pr.44
Inovatyvūs garsų tarimo mokymo būdai.Kalbos supratimo ugdymas, esant klausos sutrikimams ir kalbos  neišsivystymui".
Lektorė - log. ekspertė S.Vilkienė

1 prioritetas

Kaina: 16.00€
V.Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-05-28 14.00 KPKC, Vytauto pr.44 Seminaras „Trys žingsniai sėkmingos karjeros link. Konkrečios priemonės vyresnių klasių mokiniams“.
Dalyviai 
– įvairių dalykų mokytojai.
Lektorė – doc. dr. V. Stanišauskienė.
3 prioritetas.

Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-05-29 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras-praktikumas „Mokymasis eksperimentuojant“. Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė.
3 prioritetas.

Kaina: 19.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43

Registruotis
2019-05-31 13.00 Lietuvos banko rūmai Kaune, Maironio g. 25
 Seminaras etninės kultūros, etikos, dailės, technologijų, istorijos, lietuvių kalbos, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojams, folkloro ansamblių vadovams, kultūros darbuotojams „Kauno – laikinosios sostinės kultūros atspindžiai“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.                                                                


Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2019-06-14 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka“.
Lektorius – dr. O. Batutis (LSU).
Turėti sportinę aprangą.1 prioritetas.                                                                                                     


Kaina: 15.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC,Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Kursai

2019-05-13,14,15,20,21,22 13.00 KPKC,Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


1 prioritetas.


Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Konferencijos

2019-05-23 13.00 KPKC, Vytauto pr.44 Pradinio ugdymo mokytojams, mokyklų vadovams, pagalbos 
mokiniui specialistams „Kompetentingas ir iniciatyvus Kauno miesto pradinio ugdymo mokytojas“.
3 prioritetasKaina: 0.87€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27,
J. Vengalienė

Registruotis
2019-05-24 11.00 Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai, Parodos g. 26 Respublikinė neformaliojo ugdymo mokytojų konferencija – praktikumas „Menas mokyti(-s).


Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52,
D. Balčiūnienė               
Registruotis
2019-05-27 12 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46
Tarptautinė konferencija „Raktas į modernią europinę mokyklą“.
3 prioritetas.

Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė Tel. (8 37) 20 01 27,
S. Drazdavičienė Tel. (8 37) 42 44 38
Registruotis

Paskaitos

2019-06-19 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Antikorupcinio švietimo nemokama paskaita „Korupcijos apraiškos visuomenėje ir antikorupciniai veiksniai“.
Lektorė – D. Paštuolienė, LR STT Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė.


Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-05-29 13.00 J. Gruodžio konservatorija, J. Gruodžio g. 6 Bendrojo ugdymo ir meno mokyklų 8-10 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės ,,Žodis – spalva – muzika“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40,
N. Alijauskienė
Registruotis

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

Antradieniais 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Body flex“ mankšta.
Veda – I.Baguckienė.
(laisva, liemens neveržianti sportinė apranga, storesnės puskojinės, kilimėlis arba rankšluostis pasitiesti).
Būtina registracija


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Trečiadieniais 10:30 KPKC, Vytauto pr. 44
Jogos mankšta.
Vedamokyt.metod. J.Barauskaitė.
(sportinė apranga, kilimėlis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-05-02 - 2019-05- 31 8-17 KPKC, Vytauto pr. 44 Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų, vaikų, tėvų kūrybinių darbų paroda „Mamai gėlę dovanosiu“, skirta Motinos dienai paminėti.

Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-05-02 - 2019-06-07 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių technologijų darbų paroda „Paukštis“, skirta Motinos ir Tėvo dienai.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40

Registruotis
2019-05-20 - 2019-06-07 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros projekto – plenero „Sustabdyta pavasario akimirka aplink Pelėdų kalną“ kūrybinių darbų paroda.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40


Registruotis
2019-05-24 18.00 Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelis, Rotušės a. 13
Pilietinė akcija, pagerbiant tautos dainių Joną Mačiulį-Maironį ir kompozitorių Juozą Naujalį – ,Jaunimo giesmės“ giedojimas baigiamojo POEZIJOS PAVASARIO renginio atidaryme.
Dalyvauja Kauno miesto mokiniai ir mokytojai, visuomenės atstovai.       


Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40,
D. Garnienė
Tel. (8 37) 42 30 51

Registruotis

Registruojame

2019- 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursų programą „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursus užsienio kalbų mokytojus, ketinančius dirbti pagal pradinio ugdymo programą
„Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      
Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx 18:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programą (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės), (48 val.).
Mokymai prasidės surinkus dalyvių grupę.

3 prioritetas


Kaina: 195.00€
Z. Verbickienė
Tel. ( 8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursus meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                                                     

Kaina: 100.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52


Registruotis
XXX 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę (gegužės – birželio mėn.)               

Kaina: 65.00€
A.  Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis