Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-01-22 12.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Įvadinis nemokamas seminaras 7-12 klasių dailės, technologijų mokytojams „Tarpdisciplininis dailės - technologijų sričių mokinių piešinio/idėjos konkursas „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“, bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (837) 32 40 52

Registruotis
2019-01-22 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras kūno kultūros mokytojams „Moksleivių laikysenos korekcija taikant fizinius pratimus“.
Lektorius – K. Vilčiauskas, kineziterapeutas, treneris („Salvijos“ medicinos centras).     
   Turėti sportinę aprangą ir kilimėlį.                       
1 prioritetas.


Kaina: 12.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-01-22 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Brandos darbo rengimas ir vertinimas: planavimas, etapai ir vertinimo kriterijai“.
Lektorė – dr. A. Ranonytė (NEC).

Dalyviai 
– įvairių dalykų mokytojai, dirbantys 11–12-ose klasėse, brandos darbo vertinimo komisijų nariai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 17.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-01-23 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ateitininkų kuopų vadovams, tikybos mokytojams „Lietuvos šventieji“. Lektorius – dr. G.Žalėnas.

Kaina: 3.00€
A. Bakutis             
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-01-24, 2019-01-25, 2019-01-28 xx Internetas Nuotolinis seminaras „Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas panaudojant informacines technologijas“.
Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.

Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-01-24 10.00 Lopšelis - darželis „Svirnelis“, S. Lozoraičio g. 24 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, muzikos mokytojams „Etninės kultūros integravimo svarba ir galimybės ikimokykliniame amžiuje“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-01-24 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Efektyvaus mokymo(si) principai“.
Lektorė – doc. dr. V. Stanišauskienė.

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagoginiai darbuotojai, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registracija baigta
2019-01-25 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams „Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo
pokalbiui“. Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas.Kaina: 19.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis
2019-01-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymas“. Lektorė – aukl. eksp. D. Klinavičienė.
1 prioritetas.Kaina: 18.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registracija baigta
2019-01-29 15.00 Moksleivių techninės kūrybos centras, A.Mickevičiaus g. 2
Seminaras pradinių klasių, technologijų mokytojams „Inerciniai aviamodeliai ir jų gamyba“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
DĖMESIO! Seminaras nukeliamas į sausio 30 d. 15 val.

Kaina: 3.00€
A. Bakutis               
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-01-30 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams „Konfliktinių situacijų sprendimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje“. Lektorė – psichol. I. Jusevičienė.
3 prioritetas
Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registracija baigta
2019-01-30 14.30 Veršvų gimnazija, pradinė mokykla, Romainių g. 28, Kaunas
Seminaras kūno kultūros mokytojams „Nuo lūkesčių prie tradicijų kūno kultūros pamokose“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Turėti sportinę aprangą.

3 prioritetas.                                                                                                               


Kaina: 3.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-01-30 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras muzikos mokyklų styginių instrumentų mokytojams „XX-XXIa. lietuvių jaunųjų muzikantų pedagoginio paruošimo raida ir mokymo metodikų įvairovė“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 3.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52
Registruotis
2019-02-02 12.00 Kaunas - Vilnius - Kaunas
Seminaras-edukacinė išvyka „Kultūrinių kompetencijų plėtotė. Opera Lietuvoje“. Lektorė-gidė – mokyt. eksp. I. Urbonienė.
3 prioritetas.                                                                                                          
Papildomai mokamiems objektams turėti iki 22 Eur  (už operos spektaklį „Bohema“ ir ekskursiją „Teatrinis Vilnius“)

Kaina: 23.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2019-02-05 13:00 A.Jakšto g. 4, KAKC
„Sakramentų ženklai ir jų malonės kasdieniame gyvenime“. Lektorė – mokyt. eksp. V. Šadzevičiūtė.
3 prioritetas.                                                  

Kaina: 10.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė Tel. (8 37) 32 04 72
Registruotis

Kursai

2019-01-23, 2019-02-13, 2019-03-20, 2019-04-17, 2019-05-15 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Mokymų programa ikimokyklinio, pradinio,vidurinio ugdymo mokytojmsi, švietimo pagalbos specialistams  „Mokytojo asmenybės augimo 5 (penkių) žingsnių programa“
(36 akad. val.). Lektoriai – psichol. R. Andrijauskė, R. Puikytė
3 prioritetas.
Kaina: 120.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis
2019-01-23 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams; pretenduojantiesiems tapti ugdymo įstaigos vadovais kursų programos „Vadovavimo meistriškumas“ 1 modulis „Vadovo vaidmuo, inicijuojant pokyčius“.
Lektorė – psichologė R. Gudmonaitė.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 180.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-01-26, 27 18:00 Raudondvario dvaras, Pilies g. 1, Raudondvaris, Kauno r.
Metodinis renginys „Tiltas su popiežiumi. Pasaulio jaunimo dienos vyskupijoje“. Veda – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė
Tel. (8 37) 32 04 72


Registruotis
2019-02-12 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Susitikimas su istoriku, publicistu, LR Seimo nariu dr. Arvydu Anušausku ir jo monografijos „Aš esu Vanagas“ pristatymas - diskusija.
Dalyviai - istorijos ir kitų dalykų mokytojai, Kauno miesto bendruomenė.

Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-01-25 11.00 VDU „Rasos“ gimnazija, P. Lukšio g. 40 3-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada. Dalyvauja užregistruoti 10-12 klasių mokiniai.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis              
Tel. (837) 32 40 52, 
A. Sakalauskas


Registruotis
2019-01-26 12.00 J. Gruodžio konservatorija, J. Gruodžio g. 6 Respublikinis pianistų - koncertmeisterių konkursas „Accomapgnato“. Dalyvauja muzikos, meno mokyklų fortepijono dalyko 9-12 klasių mokiniai.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52,
K. Bliujus
Registruotis
2019-02-01 9.00 KTU inžinerijos licėjus, S.Lozoraičio g. 13
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. II (miesto) etapas.
REGISTRACIJA iki sausio 21 d. https://goo.gl/forms/cVivIsWzWxzfsQqH3  

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-02-05 10.00 Kauno informacinių technologijų m-kla, Kęstučio g. 53 30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. III etapo I dalis.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Renginiai tėvams

2019-02-05 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Paskaita „Kai šalia paauglys: tarp nuolatinių iššūkių ir pasitikėjimo...“.
Lektorė – R. Šliažienė West, neform. mokinių švietimo praktikė, Unesco komisijos narė.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-01-10 - 2019-02-15 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Vilniaus mokyklų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda „Vilnius – mano miestas“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis

Registruojame

2019- 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursų programą „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Programa vyks surinkus dalyvių grupę.
Programos kaina bus patvirtinta surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 0.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą“ (180 akad. val.).

Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.


Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis