Seminarai PASTABOS
Valstybinių ir savivaldybinių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo
1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2018-02-19 10,00 L/d„ Spindulėlis" Kalniečių g.254A „Sulėtėjusios raidos vaikų ugdymo metodai“.
 
Lektoriai – l.-d. „Spindulėlis“ pedagogų komanda.
Kaina: 12.00€
V. Segalovičienė
Tel. 20 01 27Registracija baigta
2018-02-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo, įvairių dalykų mokytojams „Emocijų dizainas ugdyme“. Lektorė – psichologė V.Servutienė (VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra).
Kaina: 18.00€
A.Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2018-02-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo vadovams, pavaduotojams ugdymui
 „Pedagogo metinės veiklos vertinimo pokalbis: vadybinis aspektas“
.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė

Kaina: 18.00€
A. Antanavičienė
 Tel. 20 01 27Registruotis
2018-02-22 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Patyčių ir smurto atpažinimas bei prevencija“.
Įvairių dalykų mokytojams.
Lektorius – psichol. J. Belte.                                                         


Kaina: 18.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-02-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams
 „Meninė – teatrinė kūrybinių sumanymų vizualizacija ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“.
(I sesija).
Lektorius – ,,Nykštuko“ lėlių teatro režisierius, teatro mokyt. met. D. Armanavičius.                                                                  
Kaina: 19.00€
A. Antanavičienė
 Tel. 20 01 27Registruotis
2018-02-23 13.00 T. Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al. 106 Seminaras pradinių klasių mokytojams „Gamtininko Tado Ivanausko ir rašytojo Prano Mašioto knygų įtaka šiuolaikinio vaiko ugdymui(si)“.
 Lektoriai – jungtinė lektorių komanda

Kaina: 10.00€
A. Antanavičienė Tel. 20 01 27Registruotis
2018-02-26 13:30 Milikonių prog-ja, Baltijos g. 30 „Naujovės ir iššūkiai šiuolaikinėje kūno kultūros pamokoje“.
Kūno kultūros mokytojams.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.                                            


Kaina: 3.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2018-02-27 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pagalbos vaikui specialistams „Ugdomosios ir terapinės priemonės ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Lektorės – psichol. L. Jazbutienė, I. Sosnovska.


Kaina: 19.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 42 11
Registruotis
2018-02-28 10 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojams ugdymui ir pedagogams
„Inovacijų diegimas ikimokyklinėje / priešmokyklinėje įstaigoje: turinio aspektas“
.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.                    

Kaina: 18.00€
A. Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2018-03-20 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokytojams „Mokymosi pagalbos teikimas pamokose“.
Lektorė – švietimo eksp. – konsult. , spec. pedag. met. R.Dudzinskienė.
ATSIPRAŠOME, SEMINARAS iš vasario mėn.  PERKELTAS Į KOVO 20 D. Pradžia - 13.30 val.
Kaina: 17.00€
I.Teresienė
Tel. 8 37 32 41 58
Registruotis

Kauno m. besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginiai

2018-02-27 9:30 LSU, Sporto g. 6, Centriniai rūmai, I a. (gimnastikos salė) Integruota ikimokyklinio ugdymo pedagogų veikla „Sveikas stuburas - taisyklinga laikysena“.
Veiklą veda – aukl. I. Pūrienė,V. Lepinskienė, kūno kult.pedag. E. Janulaitis.


Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2018-02-20 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras 5-6 klasių vadovams, psichologams, ugdymo karjerai specialistams, socialiniams pedagogams   „Mokinio dienoraštis 5-6 klasėms „Tavo pasaulis – tavo kelias į sėkmę“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.                            


Kaina: 10.00€
I.Teresienė
Tel. 8 37 32 41 58
Registruotis
2018-02-21 13.00 KPKC, Vytauto pr.44 „Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir ypatumai“.
Lektorė – psichol., mediatorė A. Lingienė

Kaina: 17.00€
V. Segalovičienė
Tel. 20 01 27Registruotis
2018-02-28 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, įvairių dalykų mokytojams „Įrodymais grįsta mokytojo veikla ugdant emocijų ir elgesio sunkumų ir / ar sutrikimų turinčius mokinius“. Lektorė – doc. R. Geležinienė (ŠU).


Kaina: 21.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 42 11
Registruotis
2018-03-01 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: kaip papasakoti moksleiviams? Naujausios tyrimų tendencijos“.
Dalyviai - istorijos mokytojai.
Lektorė – prof. dr. V. Kamuntavičienė (VDU).                            Kaina: 18.00€
KPKC, Vytauto pr. 44Registruotis

Konsultacijos

2018-02-22 15.00 B. Brazdžionio m-kla, Partizanų g. 22 Konsultacija „Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje“. Konsultuoja – D. Deobald, mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė. Būtina išankstinė registracija tel. +370 61438225 arba el.p. d.deobald@gmail.com

Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel.
(8 37) 32 40 61

Registruotis
2018-02-26 13.00-15.00 S. Dariaus ir S. Girėno g-ja, Miško g. 1 Konsultacija „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“. Konsultuoja – NMVA išorės vertintoja N. Šimkevičienė. Būtina išankstinė registracija tel. +370 686 50195 arba el p.: nijole.simkeviciene@gmail.com

Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61

Registruotis

Konferencijos

2018-02-27 15.00 Jaunųjų turistų centras, Žeimenos g. 58 Mokinių ir mokytojų kraštotyrinės ekspedicijos konferencija „Kaip mes ėjome laisvės keliu. Istorija ir asmenybės“.
Kaina: 0.00€
R.Jančauskienė, L.Jankauskas, A.Bakutis 
Tel. (8 37) 32 40 52                          
Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2018-02-27 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos įgyvendinimas“.

Kaina: 0.00€
A. Bukmanaitė,
V. Barzdžiuvienė
Tel.
(8 37) 32 40 61

Registruotis
2018-02-28 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinė valanda „Kompleksinis vaiko gerovės matas“. Veda – S. Šimkienė, Kauno m. savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel.
(8 37) 32 40 61

Registruotis
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2018-02-20 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytojams „Robotika ir IT integruotos pamokos pradinėse klasėse“.
Lektorės – mokyt. met. A.Daunienė, mokyt. met. R.Kasiulynaitė-Timukienė, vyr. mokyt. J. Lukočienė
Kaina: 5.00€
I.Teresienė
Tel. 8 37 32 41 58
Registruotis
2018-02-20 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras muzikos mokytojams „Ritmika, judesys ir kūno perkusija“. Lektorius – vadovėlių autorius, dr. E.Velička (LMTA) I sesija.
Kaina: 20.00€
A.Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2018-02-20 9:00 Kaunas – Vilnius Seminaras – edukacinė išvyka ,,Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę“, skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti. Bus lankomos naujos ekspozicijos, skirtos Lietuvos 100-mečiui: Valstybės pažinimo centre – interaktyvi paroda - seansas ,,Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“ ir Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Signatarų namuose – Lietuvos Nepriklausomybės Aktas; atnaujinta ekspozicija ,,Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 1863–1918 metai“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.                      
Išvykstama iš KPKC. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaina: 10.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41

Registruotis
2018-02-21 10.00 KTU g-ja, Studentų g. 65 Seminaras informacinių technologijų mokytojams „Vektorinė grafika kompiuterinės leidybos pamokose su Inkscape programa“.
Lektorė – mokyt. met. K.Serapinaitė.  

Kaina: 3.00€
I.Teresienė
Tel. 8 37 32 41 58
Registruotis
2018-02-21 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Darbo santykių įforminimo aktualijos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“.
Dalyviai - valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigų vadovai, pavaduotojai ir kt. darbuotojai, atsakingi už dokumentų rengimą.
Lektorė – prof. dr. V. Chreptavičienė (VGTU).

Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė Tel. 32 39 41Registruotis
2018-02-21 12:00 KAKC, A.Jakšto g. 4, Kaunas   „Šventasis Raštas – kaip ginklas ir taktika kovoje prieš pagundas“.
Lektorė – mokyt.eksp. V.Šadzevičiūtė (GTI).


Kaina: 10.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58,
I.Rakauskienė
Tel. 32 04 72
Registruotis
2018-02-22 10.00 LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, Eivienių g. 4 LSMU inicijuotas seminaras – praktikumas Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos nariams „Biologija biomedicinos studijų kontekste“. Lektoriai – jungtinė grupė.  
REGISTRACIJA   
https://goo.gl/W5c1kW                                         

Kaina: 3.00€
I. Teresienė
Tel. 8 37 32 41 58
Registruotis
2018-02-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo, įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams, socialiniams darbuotojams „Meno  terapijos metodų praktinės integracijos galimybės socialiniame – pedagoginiame darbe“. Lektorė psichologijos metodais dirbanti sertifikuota meno terapijos specialistė I.Bulotienė.

Kaina: 16.00€
A.Bakutis                  
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2018-02-22, 23, 26 d. - Internetas Nuotolinis seminaras įvairių dalykų mokytojams „Minecraft panaudojimas pamokoje“ (18 val.). Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.
Kaina: 15.00€
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-02-23 11.00 Tautinės kultūros centras, A.Jakšto g. 18 Nemokamas seminaras etninės kultūros, pradinio ugdymo mokytojams, folkloro ansamblių vadovams „Lietuvių etnochoreografija“. Lektorė – A.Vakarinienė (LNKC), mokyt. met. A.Morkūnas.
Kaina: 0.00€
A.Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2018-02-23 17:00 Kauno arkivyskupijos jaunimo centras, Vilniaus g. 7 Seminaras tikybos mokytojams, katechetamsVaikų ir paauglių (11-14 metų amžiaus) solidarumo ir socialinio aktyvumo ugdymas religiniame gyvenime“ (II dalis).
Lektorės. F. Palaimaitė. 


Kaina: 3.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58,
I.Rakauskienė
Tel. 32 04 72
Registruotis
2018-02-26 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras muzikos, etninės kultūros, pradinio ugdymo mokytojams, folkloro ansamblių vadovams „Tradicinio kankliavimo pagrindai“ I sesija. Lektorės – mokyt. met. L.S.Proškutė, mokyt. met. R.V.Šukienė, mokyt. met. A.Morkūnas.
Kaina: 7.00€
A.Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2018-02-28 10 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Pirkimo planų sudarymas ir sutarčių keitimas “.
Lektorius – teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas D. Kaminskas (UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“).


Kaina: 20.00€
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-03-03 9.00 Kaunas - Zypliai - Griškabūdis - Šakiai - Kaunas Seminaras-edukacinė išvyka Mokinių kūrybiškumui ugdyti atveriame Zanavykų krašto paslaptis“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti.
Lektorė-gidė – mokyt.metod.S.Grigaliūnienė.
Mokamiems objektams ir degustacijai turėti 15  Eur

Kaina: 18.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2018-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius –  mokyt. met. L.Jankauskas. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A.Bakutis                
Tel. 32 40 52
Registruotis

Kursai

2018-02-19,20,21,26,27,28 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-02-21 d., kovo 14 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 30.00€
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-x-x 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursų programą „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 135.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame valstybės tarnautojus į „Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programą“ (36 akad. val.), kuri vyks surinkus dalyvių grupę.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 120.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai
–  asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis

Konsultacijos

2018-02-19 11.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46, 205 kab. Konsultacija-diskusija matematikos mokytojams „Kaip pagerinti pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų rezultatus“.
Konsultuoja mokyt. eksp. I.Knyzelienė.
Išsamesnė informacija tel. 8 615 51886.   
BŪTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. 8 37 32 41 58
Registruotis
2018-02-21 11:00 S.Dariaus ir S. Girėno g-ja, Miško g. 1 „Kaip pagerinti pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos pasiekimų rezultatus“.
Konsultuoja – mokyt.eksp. J.Slavinienė.

 BŪTINA registracija tel. +370 615 72154.

Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Konferencijos

2018-02-27 12:00 J.Jablonskio g-ja, Aušros g. 3, Kaunas Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (gimnazijų I – IV) klasių mokinių ir lietuvių k. mokytojų konferencija
„Rašytojas ir istorija: inovatyvus žvilgsnis į literatūrą“.

Registracija iki vasario 20 d. adresu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekvnB8mpit9e26qNeCUteRdnH6CdmDmPaDjRhO-EVEprMHJQ/viewform
Mokytojams – 3 eurai.

Kaina: 3.00€
I.Vitkauskienė,
D.Miškinienė,
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2018-02-05 - 2018-03-09 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno jėzuitų gimnazijos 8 klasių mergaičių kūrybininiai projektai (LED apšvietimo galimybės) „Interjero aksesuarai moderniame interjere“. Vadovas – technologijų mokyt. met. A.Juškauskas.
Kaina: 0.00€
A.Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2018-02-19 17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato fotografo Algimanto Aleksandravičiaus 33 fotografijų parodos
„Menininkų keliu Ever su kunigu Algirdu Toliatu“ atidarymas ir
susitikimas su autoriais: fotografu Algimantu Aleksandravičiumi, rašytoja Lina Ever ir kunigu Algirdu Toliatu.

Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-02-19 17:30 KPKC, Vytauto pr. 44 Susitikimas su žurnaliste, rašytoja Lina Ever ir jos naujausios ketvirtosios knygos – romano „Neišryškinta juostelė“ pristatymas. 
Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-02-21 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Lituanistės Jūratės Voloskevičienės kūrybos popietė „Gerumo sodai“.
Kaina: 0.00€
A.Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2018-02-27 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinis renginys anglų k. mokytojams „Efektyvus mokomųjų išteklių panaudojimas ugdant mokinių kalbines kompetencijas VBE egzaminui
 ir L.Fedorčenkienės ir A. Micpovilienės metodinio leidinio „Speaking Exam Practice pristatymas”.
Lektorė – A.Micpovilienė (AMES).


Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
[Nepriskirtas prioritetas]
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Kursai

2018- xxx-xx 18:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame asmenis, pageidaujančius lankyti užsienio (anglų) kalbų kursų (A1 - B2 lygiais) mokymus (48 akad.val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Informacija el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2018-02-02 – 2018-02-18 8:00 – 17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Jono Lukšės piešinių paroda „Tarpukario Kauno architektūra“, skirta Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti.

Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Renginiai mokiniams

2018-02-27 14.00 A.Puškino g-ja, Vytauto pr. 50 Matematikos renginys Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių įvairių gabumų mokinių komandoms (komandoje - 5 mokiniai)   „Matematikos dirbtuvės“.
REGISTRACIJA iki 2018-02-23 el. p. larisaangulova@gmail.com . Išsamesnė informacija tel. +37064665568.


Kaina: 0.00€
V. Starkuvienė,
E. Griškevičius,
I. Teresienė
Tel. 8 37 32 41 58Registruotis
2018-02-27 13:00 M.Mažvydo prog-ja, Šiaurės pr. 55 Kauno miesto mokytojų ir 7 klasių mokinių metodinė-praktinė skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.


Kaina: 0.00€
I.Vitkauskienė,
J.Grigalienė,
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2018-02-28 13:30 Prezidento V.Adamkaus g-ja, Bitininkų g. 31 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-10 klasių mokinių protmūšis „Auginu žalią Lietuvą“,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui paminėti.

Registracija iki 2018-02- 21 el.p.: zydaitiene@gmail.com

Kaina: 0.00€
I.Vitkauskienė,
I.Žebrauskaitė
Tel. 42 04 00,
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis