Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-10-15 14.30 VDU Katalikų teologijos fakultetas, Gimnazijos g. 7
Seminaras tikybos mokytojams, katechetams „Katechezė ir tikybos pamoka šiandieninėje visuomenėje“. Lektorius – dr. D. F. Wells.
3 prioritetas.                                    





Kaina: 3.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72 032
Registruotis
2019-10-16 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokymosi strategijos. Kaip lengviau suprasti, įsiminti ir pritaikyti?“.
Lektorė – doc. dr. V. Stanišauskienė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-10-17, 2019-10-18, 2019-10-23 xx Internetas „Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas panaudojant informacines technologijas“ (18 akad. val.).
Nuotolinis seminaras.

Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.
Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.


Kaina: 16.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-10-17 12.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Dienos centrų, ugdymo įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, tikybos ir įvairių dalykų mokytojai, dirbantys su 7–8 klasių mokiniais
Įvadinis seminaras „Ugdymo įstaigų kova su prekyba žmonėmis“ konkursui „Apginkime ir saugokime vaikus“
Lektoriai - jungtinė lektorių komanda
3 prioritetas






Kaina: 0.87€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2019-10-18 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras įvairių dalykų mokytojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, klasių auklėtojams, neformalaus ugdymo pedagogams „Seksualinė prievarta prieš vaikus“.
Lektorė - doc.dr. N.Grigutytė

Kaina: 3.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72 032
Registruotis
2019-10-19 11.00 J. Gruodžio konservatorija, J. Gruodžio g. 6 Seminaras muzikos, meno mokyklų tautinių instrumentų mokytojams „Lietuvių  tautiniai muzikos instrumentai ir jų istorinė raida“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.                                                                             




Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                



Registruotis
2019-10-21 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius – mokyt. metod. L. Jankauskas.  
3 prioritetas.


Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                



Registruotis
2019-10-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams
„Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“.
Lektorė – G. Visockė-Vadlugė, m.-d. „Prasminga vaikystė“ direktorė.
1 prioritetas.                                                                                                             






Kaina: 12.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registracija baigta
2019-10-22 13,00 Vytauto pr. 44 KPKC
„Autizmo spektro sutrikimai. Aspergerio sindromas – kaip atpažinti ir padėti“.
Lektorė – psichol., psichoterap. E. Gudelienė. 
2 prioritetas





Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registracija baigta
2019-10-22 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, personalo skyrių vedėjai, raštvedžiai, įvairių dalykų mokytojai
Seminaras „Kibernetinio saugumo grėsmės ir asmeninės informacijos saugumo principai“
Lektorius - doc. dr. K. Driaunys (VU)
3 prioritetas





Kaina: 20.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2019-10-23 10,00 KPKC, Vytauto pr.44
„Socialinio darbuotojo kompetencijų ir asmenybės tobulėjimo galimybės“.
Lektoriai – psichol. A. Lingienė.
3 prioritetas





Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registracija baigta
2019-10-23 10.00 Kaunas – Zyplių dvaras Seminaras – edukacinė išvyka muzikos mokyklų mokytojams „Zyplių dvaras. Lietuvos kultūros paveldo integravimas muzikinio ugdymo procese“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.                                                                            




Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                



Registracija baigta
2019-10-23 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokyklų darbo tarybų narių kompetencija“.
Lektorius – R. Turonis, Nacionalinės švietimo agentūros specialistas, mediatorius.
Dalyviai – mokyklų darbo tarybų nariai.
3 prioritetas.

Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-10-23 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Informatika priešmokykliniame ugdyme“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.                                                                                                             






Kaina: 12.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registruotis
2019-10-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Vaiko adaptacija darželyje – kaip ją palengvinti? Atsakymai į dažnai tėvų užduodamus klausimus“.
Lektorė – psichol., psichoterap. J. Karvelienė.
1 prioritetas.                                                                                                             





Kaina: 12.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registracija baigta
2019-10-24 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Pozityvaus elgesio intervencijos ir skatinimo sistema (PEIS) – vaikų netinkamo elgesio korekcijos strategija“.
Lektorė – A. Gaižauskienė (LSU).
1 prioritetas.                                                                                                              





Kaina: 17.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-10-25 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams
Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ir formos ikimokyklinėje, priešmokyklinėje įstaigoje: Amerikos, Švedijos ir Belgijos patirtis“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas





Kaina: 17.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registracija baigta
2019-10-28,29,30 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras kūno kultūros mokytojams „Šiuolaikinis fizinis ugdymas“ (24 akad. val.).
Lektorius – dr. O. Batutis (LSU).

1 prioritetas.                                                                                                    





Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41




Registruotis
2019-10-28,29 10.00; 9.00 Kauno S. Daukanto prog-ja, Taikos pr. 68
Nemokami LTOK mokymai „Olimpinių vertybių ugdymas mūsų bendruomenėje“.
Lektoriai – mokyt. G. Butkė, mokyt. met. J. Gvergždienė.
Dalyviai – kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojai, nedalyvavę OVUP mokymuose.
(Turėti sportinę aprangą).
Spalio 28 d. - registracija nuo 9.30, mokymų pradžia 10 val.
Spalio 29 d. - mokymų pradžia 9 val.

3 prioritetas.                                                                                                        










Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41




Registruotis
2019-10-28 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojams „Z kartos vaikai, hiperaktyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus?“. Lektorė – psichoterap., klinikinė psichol. R. Šilalytė.
3 prioritetas.


Kaina: 18.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43
Registracija baigta
2019-10-28 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„Pedagogų emocinio potencialo stiprinimas“.
Lektorė – G. Slušnienė.
3 prioritetas





Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registruotis
2019-10-28 8.30 Kauno mokslo ir technologijų parkas, K. Petrausko g. 26
„Vaikų ir jaunimo motyvacijos skatinimas sveikos gyvensenos ugdymo pamokose“.
Lektorius – psichol. J. Limantas.
3 prioritetas

Seminaras skirtas visuomenės sveikatos priežiūros specialistams



Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registruotis
2019-10-29 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras tikybos mokytojams Katalikų tikybos vadovėlio 1112 kl. „Renkuosi gyvenimą“ metodika ir pritaikymas katalikų tikybos pamokose“.
Lektorės – dr. G. Rugevičiūtė, mokyt. eksp. A. Lastakauskienė.
3 prioritetas.                                                              




Kaina: 10.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72 032
Registruotis
2019-10-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Grįžtamojo ryšio privalumai ir būtinybė šiuolaikiniame ugdymo(si) procese: priimti ir dalintis“.
Lektorė – R. Šliažienė West.    
2 prioritetas.                                                           





Kaina: 18.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-10-30 8.30 Kauno mokslo ir technologijų parkas, K. Petrausko g. 26
„Vaikų ir jaunimo motyvacijos skatinimas sveikos gyvensenos ugdymo pamokose“.
Lektorius – psichol. J. Limantas.
3 prioritetas





Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registruotis
2019-11-04 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, personalo skyrių vedėjams, raštvedžiams „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento praktinis taikymas švietimo įstaigose“. Lektorė – R. Joskaudienė, teisininkė.
2 prioritetas.



Kaina: 25.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43
Registruotis

Kursai

2019-10-01 - 2019-11-08 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas
PEDAGOGIKA - 2019 m. spalio 2, 9, 16, 23, 30 d. 15 val.
PSICHOLOGIJA - 2019 m. spalio 1, 4, 15, 18, 25 d. 14 val.
DIDAKTIKA - 2019 m. lapkričio 4, 5, 6, 7, 8 d. 14 val.

1 prioritetas.






Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41





Registruotis
2019-10-01, 02 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Tęstiniai mokymai pagal programą „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“. III sesija.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Praktika mokykloje ir baigiamojo darbo rašymas – spalio 10–25 d.
Baigiamojo darbo viešas pristatymas ir mokymų refleksija - spalio 30 d. nuo 10 iki 17 val.
3 prioritetas.





Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2019-10-07 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44
2019-10-30 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
2019-10-07,08,10,15,16,17 14.00 Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla, Šiaurės pr. 35, Kaunas. „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.


Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registracija baigta
2019-10-17, 2019-10-21, 2019-11-07, 2019-11-11 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – m
okytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-10-21,23,24,29,30,31 14.00; 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

2019 m. spalio 21, 23, 24 d. - 14 val.,
spalio 29, 30, 31 d. - 10 val.

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.



Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41




Registruotis

Konferencijos

2019-10-18 9.00 KTU Santakos slėnis, K. Baršausko g. 59
Respublikinė konferencija „Švietimas 5.0“.
3 prioritetas.

Kaina: 0.87€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
T. Kivaras
Registruotis
2019-10-26 13.00 1-oji muzikos mokykla, J. Gruodžio g. 25 Respublikinė muzikos, meno mokyklų pučiamųjų instrumentų mokytojų konferencija „Mokymo pučiamaisiais instrumentais metodinės naujovės“.
3 prioritetas.                                                                            





Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52,
T. Balaišis


Registruotis
2019-10-29 10.00 Zanavykų muziejus, Beržų g. 3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių raj. Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų konferencija – pleneras „Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos“.
3 prioritetas.                                                                            





Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (837) 32 40 52,

B. Ulanavičienė



Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-10-16 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto matematikos mokytojų visuotinis susirinkimas ir išrinkto metodinio būrelio posėdis





Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-10-17 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų visuotinis susirinkimas ir išrinkto metodinio būrelio posėdis.





Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-10-23 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto ankstyvojo anglų k. mokymo mokytojų visuotinis susirinkimas ir išrinkto metodinio būrelio posėdis
Metodinis renginys-praktikumas anglų kalbos mokytojams „Juoko joga anglų kalbos pamokose“
Lektorė – R. Šafranauskienė.
3 prioritetas.


Kaina: 0.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41,
E. Rabizaitė
Registruotis
2019-10-25 10.00 KPKC, Vytauto pr.44
Respublikinis metodinis renginys-konferencija, skirtas pasaulinei psichikos sveikatos dienai
„Savižudybių prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas“.
3 prioritetas.                                                                                                          





Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27




Registruotis

Paskaitos

2019-10-21 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų tėvams „Kaip kūrybiškai drausminti ir geriau suprasti Z kartos vaikus?“. Lektorė – R. Šilalytė, psichoterap., klinikinė psichol.



Kaina: 0.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43
Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-10-16 13.00 Pramogų centras „Kaunakiemio pramogos“, Kaunakiemio g. 5 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių žmogaus saugos konkursas „Būk saugus“.



Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52,

L. Šembergė


Registruotis
2019-10-25 13.00 „Santaros“ g-ja, Baltų pr. 51
Lietuvos mokyklų mokinių pirmosios medicinos pagalbos varžybos.
REGISTRACIJA iki spalio 10 d. 10 val. el. p. ugnee09@gmail.com 
Informacija tel. 8 600 36360.


Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-10-29 - 30 10.00 Kauno choreografijos m-kla V. Krėvės pr. 50 Edukacinė programa „Improvizacijų popietė“. Dalyvauja: 29 d. – 1-4 klasių mokiniai, 30 d. – 5-10 klasių mokiniai.



Kaina: 0.00€
A. Bakutis            
Tel. (837) 32 40 52,

A. Kavolienė



Registruotis

Renginiai valstybės tarnautojams
Centras yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

2019-11-14 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Antikorupcinio švietimo nemokama paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos prevencija“.
Lektorė – D. Paštuolienė, LR STT Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė.  
Dalyviai:
1. Valstybės tarnautojai, atsakingi už korupcijos prevenciją: savivaldybės, seniūnijų, policijos darbuotojai.
2. Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovai ir darbuotojai. 





Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Renginiai trečiojo amžiaus universiteto studentams

2019-10-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita pedagogams senjorams „Internetinė bankininkystė paprastai ir suprantamai“. Lektoriai – AB „Swedbank“ atstovai.


Kaina: 0.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43

Registruotis
Antradieniais 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Body flex“ mankšta. Veda – I. Baguckienė.
(Laisva, liemens neveržianti sportinė apranga, storesnės puskojinės, kilimėlis arba rankšluostis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Ketvirtadieniais 13:15 KPKC, Vytauto pr. 44
Jogos mankšta.
Vedamokyt. met. J. Barauskaitė.
(Sportinė apranga, kilimėlis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
Penktadieniais 10:00 KPKC, Vytauto pr.44
Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.
Vedatautodailininkė A. K. Aglinskaitė (Leporda).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-10-14 - 2019-11-06 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, fotografijos, žemės meno projekto – plenero „Pajausk rudenį. Ženklai ir atspindžiai Kauno tarpukario architektūroje“ kūrybinių darbų paroda.
Plenero aptarimas ir parodos uždarymas lapkričio 6 d. 14 val.




Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (837) 32 40 52                



Registruotis
2019-10-17 10.00 J. Naujalio muzikos g-ja, Kęstučio g. 85 Ketvirtasis mokytojų kūrybos festivalis „Kuriu savo vaikams“.



Kaina: 0.00€
A. Bakutis               
Tel. (837) 32 40 52,

D. Kiškienė



Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
„Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)
3 prioritetas

Kursai prasidės surinkus dalyvių grupę

Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

3 prioritetas.



Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis