Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2018-09-20 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Rangos darbų pasiūlymų vertinimas“.
Lektorius – teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas D. Kaminskas.

3 prioritetas.

Kaina: 20.00€
L.Dubinskienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-09-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Kovose už Laisvę!: Lietuvos XIX a. sukilimų ir XX a. partizaninio karo istorijos“.
Lektorius – prof. dr. J. Vaičenonis (VDU).

3 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 18.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41

Registruotis

Kursai

2018-08-20 - 2018-09-05 xx Multisaitinė aplinka
LITNET KTU techninio centro inicijuoti nuotolinio mokymosi kursai švietimo įstaigų specialistams „Švietimo institucijos svetainė multisaitinėje Wordpress aplinkoje“ (40 val.). Lektorė – J. Totoraitienė (KTU).
Baigiamasis seminaras vyks rugsėjo 5 d. 13  val. KPKC, Vytauto pr. 44.
3 prioritetas.                                                              


Kaina: 3.00€
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
El.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Registruotis
2018-09-17, spalio 8 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir kt., turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu), (40 val.). 

Kaina: 30.00€
L.Dubinskienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-09-19, spalio 11 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ (40 val.). 

Kaina: 30.00€
L.Dubinskienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Renginiai valstybės tarnautojams
Centras yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

2018-09-28 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos taikymas nuo 2019-01-01“.
Lektorius – advokatas, doc. dr. T.Bagdanskis.


Kaina: 28.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2018-06-01 - 2018-06-24 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos tęstinio meninio projekto „Dovana mokyklai“ II-ųjų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Tautos istorijos taurė ant dabarties stalo“.


Kaina: 0.00€
A. Bakutis                
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis

Registruojame

2018-08-23, 24, 09-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Pretendentams į švietimo įstaigų vadovus kursų programa
„Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2018-09 xxx xxx Pedagogikos studijos ( vienerių metų profesinės Pedagogikos studijos mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos ir norintiems ją įgyti).


Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61

Registruotis
2018-xx-xx 8-17 KPKC, Vytauto pr. 44 Į kursus  „Mokytojo padėjėjo rengimo programa" (107 val. trukmės).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-xx-xx 14.00 KPKC Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė  
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė  
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į „Kūno kultūros mokymo programą“ trenerio licencijai gauti.
3 prioritetas

Kaina: 75.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame užsienio kalbų mokytojus į kursus „Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti
pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.).
3 prioritetas

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Informacija el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt


Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą“ (180 akad. val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.

Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame asmenis, pageidaujančius lankyti užsienio (anglų,) kalbų kursų (A1 – B2 lygiais) mokymus (48 ak. val.).
3 prioritetas
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Informacija el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Kaina: 195.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis