Seminarai PASTABOS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-06-02 09.00 Kauno Suzukio prad. m-kla, Šiaurės pr. 23 Nemokamas seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams
 „Integruotas tarpkultūrinis ugdymas: tapatybės ir įvairovės sankirta“.
Lektoriai – mokyt. met. R.Šimkūnaitė, D.Lingienė, V.Platačiūtė,VšĮ „Diversity Development Group“.

Kaina: 0.87 €
A.Antanavičienė Tel. 20 01 27Registruotis
2017-06-05 - 09 13:00 Žalgirio jachtklubas, R.Kalantos g. 124 Seminaras dailės, fotografijos, žurnalistikos, etikos, teatro, technologijų ir kitų dalykų mokytojams, besidomintiems fotografija, filmų kūryba, audiovizualiniu menu „Vizualinių menų taikymo naujovės ugdymo procese“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 
Kaina: 30.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-06-06 10.15 Kauno marių regioninis parkas: Pažaislio vienuolynas, KMRP Lankytojų centras, Dubravos apyrubės pažintinis takas, Kadagių slėnis Seminaras – edukacinė išvyka formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, specialistams „Edukacinių veiklų organizavimo galimybės Kauno marių regioniniame parke“. Lektorė-gidė – mokyt. eksp. G.Rakauskienė.  (Įvyks, jeigu susidarys reikiamo skaičiaus dalyvių grupė.)
Išvykstama iš KPKC. Renkamės fojė 9:50-10:10 val.

Papildomi mokesčiai lankomiemes objektams - 6 Eur.                                        Kaina: 10.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-06-07 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjoms
„Auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų sąveika, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus”.
Lektoriai – auklt. eksp. D.Klinavičienė, auklt.met. I.
Puodžiukaitienė.

Kaina: 10.00 €
A.Antanavičienė
 Tel. 20 01 27Registruotis
2017-06-09, 12 11.00 A.Puškino g-ja, Vytauto pr. 50 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Moodle virtualios aplinkos taikymo galimybės ugdymo procese“, (18 val.).
Lektoriai – mokyt. E.Vainienė, mokyt. metod.N.Špilkovas.


Kaina: 3.00 €
Z.Verbickienė
Tel.32 41 58
Registruotis
2017-06-13 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams
 „Vaiko piešinys – psichologinės informacijos šaltinis pedagogui“ (12 val.).
Lektorė – L.Dubosaitė (LMTA).

Kaina: 16.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-06-13 10.00 L.-d. „Liepaitė”, K.Genio g. 7 Nemokamas seminaras ikimokyklinių įstaigų mokytojams ir specialistams
 „Emocijos nuspalvina dieną“. Lektorė – menų pedagogė eksp. I.Paliulytė.

Kaina: 0.87 €
V.Segalovičienė Tel. 20 0 1 27Registracija baigta
2017-06-14 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams
„Jausmų labirintai. Vaikų emocijų raiška ir netinkamo elgesio valdymas“.
Lektorė – psichol., psichoterap. J.Karvelienė.

Kaina: 16.00 €
A.Antanavičienė Tel. 20 01 27Registruotis
2017-06-14 13 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Inovatyvių mokymo(si) priemonių pristatymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių muzikos mokytojams „Originalios metodinės priemonės mokinių kūrybiškumo ugdymui“. Lektorė – muzikos mokyt. J.Momotiukaitė Ačienė.
Kaina: 0.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-06-17 7.15 Kaltinėnai, Plungė, Bukantė, Telšiai Seminaras – edukacinė išvyka formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogams „Pažintinės mokinių veiklos organizavimo galimybės, lankantis Plungėje ir Telšiuose“. Lektorė-gidė – mokyt. eksp. G.Rakauskienė.   

Išvykstama iš KPKC.
Papildomi mokesčiai už mokamus objektus (ekskursija Plungės dvare, kulinarinio paveldo degustacija Bukantės dvarelyje, ekskursija po Telšių senamiestį) - 13 Eur.                                                                   

Kaina: 27.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-06-20 10 val. K.Griniaus prog-ja, Šiaurės pr. 97 Nemokamas seminaras pradinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Programuoti gali pradinukas!?“. Lektorės – mokyt. met. S.Bružienė, informacinių technologijų mokyt. A.Banaitienė.
Kaina: 0.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-06-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams Patirtinio ugdymosi svarba ir galimybės vaiko gyvenime“. Lektorė – R.Dudzinskienė
Kaina: 17.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius –  mokyt. met. L.Jankauskas. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME į seminarą „Kompiuterinės grafikos Adobe Photo Shop funkcijų taikymas vaizdinės mokomosios priemonės rengimui".

Programos trukmė - 22 akad. val.
Vyks surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę (planuojama rugsėjo pabaigoje - spalio mėnesį arba vėliau - informuosime)

Kaina: 40.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Kursai

2017-06 13.00 KPKC, Vytauto pr.44 Registruojame ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojus, pagalbos vaikui specialistus, neformaliojo ugdymo mokytojus, vaikų  dienos centrų darbuotojus , NVO narius į kursus
 
Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir ypatumai” ( 40 val.).
 Lektorės – O.Intė, teisininkė, mediatorė, A.Lingienė, psichol., mediatorė.

Kaina: 200.00 €
V.Segalovičienė
 Tel. 20 01 27Registruotis
2017-06-01, 02, 03, 04; 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44; SIL sporto centras, Savanorių pr.276, Kaunas Kūno kultūros mokymo programa trenerio licencijai gauti (IV  -  V sesijos).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
 
 (Kaina – 75 Eur, studentams 60 Eur)

Kaina: 75.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
2017-06-16, 17, 18 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44; SIL sporto centras, Savanorių pr. 276, Kaunas
2017-06-01, 02, 03, 04; 2017-06-16, 17, 18 9.00 KPKC Vytauto pr., SIL sporto centras, Savanorių pr. 276, Kaunas Lietuvos aerobikos federacija: kompleksinis teorinis/praktinis aerobikos trenerio–instruktoriaus žinių kursas trenerio licencijai gauti, (IV sesija, treniruotė su pakeliamaisiais diržais (TRX).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
 

(V sesija, „Pilates“ metodas“).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


Kaina: 0.00 €
Z. Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-06-02, 05, 12 9:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai meninio ugdymo mokytojams „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ III, IV, V sesijos. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registracija baigta
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa” (22 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B.Kuklierienė.


Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              
Kaina: 40.00 €
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              
Kaina: 55.00 €
L. Vaitkevičienė,
Tel. 32 39 41Registracija baigta
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių - psichologinių žinių kursas“ (120 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 145.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis

Konsultacijos

Trečiad. 12.30-15.30 „Saulės“ gimnazija, Savanorių pr. 46 Konsultacijos choreografijos mokytojams „Įvairių šokio mokymo metodų panaudojimas mokinių kūrybiškumui ir techninėms galimybėms tobulinti“. Konsultuoja švietimo konsultantė, mokyt. met. L.Viršulytė, tel. 867714212, el. p. ligita.virsulyte@gmail.com 
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis

Konferencijos

2017-06-15 10 val. Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97 Respublikinio projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinkla“ baigiamoji konferencija „Aš mokau inovatyviai !“. Registracija ne ŠMA dalyviams iki birželio 1 d.

Kaina: 0.00 €
L. Dubinskienė,
Tel. 32 39 41
Registruotis

Paskaitos

2017-06-20 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita „Sveikatai palanki vaikų mityba“. Veda – priešmokyklinio ugdymo pedagogė eksp. R.Pūtvienė.
Kaina: 0.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2017-05-16 - 2017-06-30 8:00-17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų meninio ugdymo klasių tęstinio projekto „Dovana mokyklai “ 2016/2017 mokslo metų  kūrybinių darbų paroda „Ką palikote už savęs, rasite prieš save“.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-06-05 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinė valanda užsienio kalbų mokytojams „Dalyko ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, italų) sinergija“.
Lektorės – mokyt. metod. R.Urbonacvičienė, N.Žuravliova, vyr.mokyt. A.Kakoškina, G.Nikitina, D.Klimavičienė, I. Urbutienė,
mokyt. I.Rukaitė, J. Bartainienė, S. Kozlov.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickkienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-06-09 16.00 Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salė, Žemaičių g. 31a Metodinis renginys tikybos mokytojams „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems.“ Jonas Paulius II.
Lektoriai – mokyt.metod. N.Kulešienė, mons. V.Grigaravičius.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58,
I.Rakauskienė
Tel. 32 04 72
Registruotis

Trečiojo amžiaus universitetas (renginiai pedagogams - senjorams)

2017-06-06 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita Jautrių akimirkų – ramūs sprendimai: psichoemocinės ramybės kūrimas prieinamas visiems“.
Lektorė – psichol. O.Liutkevičienė


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
2017-06-17 7.00 Kaunas - Balstogė - Kaunas Išvyka į Lenkiją „Puošnioji Balstogė (Bialystokas) – istorinės Lietuvos žemės“.
Lektorė – I kategorijos  gidė  S.Grigaliūnienė.

Išvykstame iš KPKC
Būtina registruotis  iš anksto.            

Mokamiems objektams turėti 15 zlotų.


Kaina: 33.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis