Seminarai PASTABOS
Valstybinių ir savivaldybinių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo
1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-12-15 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairų dalykų mokytojams „Paauglystė: tykantys pavojai ir iššūkiai“.
Lektorės – psichol. V.Mikutaitienė, G.Jurkevičienė (VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras”).

Kaina: 14.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-12-18 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas – kaip išmokyti mąstymo įgūdžių“.
Lektorė – švietimo konsultantė R.Dudzinskienė.                                                                         

Kaina: 17.00€
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-12-18 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir reagavimas švietimo įstaigoje“.
Lektorė – psichol. E. Kalinauskienė (VšĮ ,,Šeimos santykių institutas”).
Dalyviai: vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, specialistai.
Kaina: 18.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-12-19 d. 13 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, įvairių dalykų mokytojams
 „Empatijos ugdymo svarba“
. Lektorius – L. Benevičius, profesionalus komandinio efektyvumo treneris, pokyčių konsultantas,

Kaina: 20.00€
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-12-20 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, įvairių dalykų mokytojams „Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymo metodai“. Lektorė – L. Danylienė, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos narė.


Kaina: 19.00€
G. Tarankienė
Tel. 32 42 11
Registruotis
2017-12-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams  „Nuodugnus žinių perteikimas vaizdumo priemonėmis“.
Lektorės – aukl. met. D.Simanauskienė, aukl.met. G.Balčiuvienė.

Kaina: 10.00€
A. Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2018-01-03 10.00 A.Puškino g-jos Pagr. ugd. sk. , V.Krėvės pr.51 Seminaras įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, dirbantiems su  jaunimo klasių  mokiniais, „Mokinių pasiekimus sąlygojantys veiksniai jaunimo klasėse“. 
Lektoriai – jungtinė grupė.Kaina: 3.00€
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-12-18 12.00 KPKC, VYtauto pr.44 „Klasės( vaikų grupės) valdymas”.
 Lektorius  - psichologs E.Karmaza    

Kaina: 17.00€
V.Segalovičienė
Tel. 2001 27
Registruotis
2017-xx-xx 13,00 KPKC, Vytauto pr.44 Registruojame ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojus, pagalbos vaikui specialistus, neformaliojo ugdymo mokytojus, vaikų  dienos centrų darbuotojus , NVO narius į kursus
 „Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir ypatumai” ( 40 val.).
 Lektorės – O.Intė, teisininkė, mediatorė, A.Lingienė, psichol., mediatorė


Kaina: 200.00€
V.Segalovičienė
 Tel.20 0 127Registruotis

Kursai

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2017-12-15 14:00 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al.106 Edukacinis-metodinis  renginys   „Aš apsisprendžiu“, minint gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko 135-ąsias gimimo metines
Kaina: 0.00€
L.Marmaitė, R.Apolianskienė, A.Antanavičienė Tel.  20 01 27Registruotis
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-11-28 13 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, įvairių dalykų mokytojams „Konfliktų valdymo pagrindai“.
Lektorė – G. Asipavičienė, koučingo specialistė.


Kaina: 3.00€
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registracija baigta
2017-12-18 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras „Tinkama emocijų raiška – kokybiškų tarpasmeninių santykių pagrindas“.
Lektorė – psichologė O.Liutkevičienė


Kaina: 15.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-12-19 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokslinio tyrimo pagrindai istorijos pamokose“.
Lektorius – mokyt. eksp. D.BoguševičiusKaina: 16.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41


Registruotis
2017-12-19 13.00 KPKC, Vytauto pr.44 „ Kaip drausminti vaiką jo neskriaudžiant”.
 Lektorius – psichologas T.Lagūnavičius    

Kaina: 17.00€
V.Segalovičienė
Tel. 2001 27Registruotis
2017-12-27 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo mokyklų įvairių dalykų mokytojams, specialistams, mokyklų vadovams „Lyderystės galia“. Lektorė – R.Motuzienė (Mokymų grupės „Pokyčių akademija“ vadovė)


Kaina: 18.00€
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-12-28 10.00 KPKC, Vytauto pr.44 „ Kaip pasirūpinti kūnu ir siela. Moko ir pataria gydytoja  ir psichologė”.
 
Lektorės – gydytoja homeopatė  E Jeskelevičienė, psichologė R.Kriščiūnaitė      
Kaina: 15.00€
V.Segalovičienė
Tel. 20 01 27Registruotis
2017-12-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Problemiškas vaikas grupėje: kaip jį ugdyti“ (12 val.).
Lektorė – psichol., psichoterap. J.Švaplėnienė

Kaina: 12.00€
A. Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius –  mokyt. met. L.Jankauskas. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A.Bakutis
Tel. 32 40 52
Registruotis

Kursai

2017-12-06,07,08 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-12-11,12,13,18,19,20 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai
–  asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame valstybės tarnautojus į „Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programą“ (36 akad. val.), kuri vyks surinkus dalyvių grupę.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 120.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2017-11-27 – 2017-12-31 8-17 KPKC, Vytauto pr.44 Respublikinio mokinių fotografijos konkurso, skirto Lietuvos valstybingumo šimtmečiui,
laureatų darbų paroda „Lietuvos piliakalniai – vėliavos žalia spalva“.


Kaina: 0.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-12-15 - 2018-01-09 8:00-17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“.
Kaina: 0.00€
A.Panfilaitė, M.Matelienė, A.Bakutis                
Tel. 32 40 52
Registruotis

Atviros pamokos

2017-12-21 14:20 T.Ivanausko progimnazija, Vėtrungės g. 1 Atvira fortepijono pamoka 2-oje klasėje „Muzika kaip kalba. Išraiškos priemonės“. Veda vyr. mokytoja L.Sargsyan.
Kaina: 0.00€
G.Balčiūnas A.Bakutis                
Tel. 32 40 52
Registruotis
[Nepriskirtas prioritetas]
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Trečiojo amžiaus universitetas (renginiai pedagogams - senjorams)

Penktadieniais 9.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Jogos mankšta. Vedamokyt.metod. J.Barauskaitė.
(sportinė apranga, kilimėlis pasitiesti).
Būtina registracija.

Kaina: 3.00€
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis