Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-12-13 13.00 l.-d. „Šilinukas“, Pašilės g. 34 Praktinis seminaras „Kurk lėlę – pažink save“ – nauja saviraiškos ir savęs pažinimo galimybė“. Lektorė – neform. švietimo praktikė, švietimo konsultantė R.Šliažienė.
Tikslinė grupė - 
 pradinių klasių mokytojai, ikimokyklinių įstaigų auklėtojai, socialiniai pedagogai, mokyklų psichologai, klasių vadovai.
3 prioritetas.
PS. Į kainą įskaičiuotas mokestis už medžiagas lėlių kūrimui.

Kaina: 26.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2019-12-14 8.50 Kaunas - Tytuvėnai - Ušnėnai - Varniai - Kaunas Seminaras-edukacinė išvyka „Žemaitijos istorinio-kultūrinio paveldo pažinimas“. Lektorė-gidė – G. Pažereckienė.                                                                    
3 prioritetas.
Papildomi mokesčiai - 22 Eur (už bilietus ir gido paslaugas Tytuvėnų vienuolyne, P.Višinskio memorialiniame muziejuje, Žemaičių vyskupystės muziejuje ir pietus Tytuvėnuose).   
         
Kaina: 27.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2019-12-16, 2019-12-18 xx Internetas „Mokinio poreikius atitinkanti pamoka. Paprastos ir efektyvios individualizavimo, diferencijavimo strategijos“. (12 akad. val).
Nuotolinis seminaras.
Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-12-17 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Vaikų emocinio intelekto ugdymas pagal dr. Mahac Arora programą: teorija ir praktika“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
2 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 17.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-12-17 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras švietimo įstaigų vadovams, pedagoginiams darbuotojams „Būti mokytoju šiandien - kaip atrasti balansą tarp išorės greičio, visuomenės spaudimo ir vidinio aš?“ . Lektorė – neform. švietimo praktikė, švietimo konsultantė R.Šliažienė. 
3 prioritetas.     
Kaina: 20.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-12-17 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras  ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų (auklėtojų) padėjėjams „Bendravimo su ikimokyklinio amžiaus vaikais ypatumai“. Lektorė – medicinos psichologė O. Liutkevičienė.
(Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų vadovų deleguotiems auklėtojų padėjėjams seminaras nemokamas. Pažymėjimas - 0,87 Eur)

3 prioritetas.                       
Kaina: 15.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2019-12-18 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Būti profesionalu: kaip liepsnoti, bet nesudegti“.
Lektorė – dr. L. Abromaitienė, supervizotė, mediatorė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė Tel. (8 37) 32 39 41 Registruotis
2019-12-18 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, socialiniai darbuotojai
Praktinis seminaras „Ugdomosios ir terapinės priemonės formuojant emociškai palankią ugdymo aplinką“.
Lektoriai – psichol., psichoterap. L. Jazbutienė, I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė, koordinatorė Lietuvoje.
3 prioritetas                                                                                                          

Kaina: 23.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2019-12-18 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Praktinis seminaras „Kolegialus bendradarbiavimas: profesinės draugystės, palaikymo tinklo puoselėjimas ir kolegialus grįžtamasis ryšys“.
Lektorė – doc. E. Daunienė (VU).
Dalyviai - įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.                                                                                                      


Kaina: 0.87€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-12-18 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokinių dėmesingumo valdymo problemos ir galimybės“.
Lektorius – dr. J. Neverauskas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) Elgesio medicinos klinikos docentas.
Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams seminaras nemokamas.
Pažymėjimas – 0,87 Eur.
Kaina: 25.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-12-19 13,00 KPKC, VYtauto pr.44
„Psichologinis atsparumas ir jo ugdymas“.
Lektorius – dr. psichol. T. Lagūnavičius.
3 prioritetas                                                                                         

Kaina: 16.00€
V.Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis

Kursai

2019-12-04,05,06 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

3 prioritetas.Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-12-09,10,11,16,17,18 13 KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).

Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė,
Tel. (8 37) 32 39 41

Registracija baigta
2019-12-17 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursų „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ įvadinė dalis.
3 prioritetas                                                                                    
Kaina: 501.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Konferencijos

2019-12-13 10,00 KPKC, Vytauto pr.44
Respublikinė konferencija „ Vaikų sveikata: iššūkiai ir galimybės“.
3 prioritetas

Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
R. Kalinauskienė  
Registruotis

Renginiai mokiniams

2020-01-08 xx:xx Kauno J. Jablonskio g-ja, Aušros g. 3
Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki gruodžio 20 d. https://forms.gle/1zWdkiwx9uwA9Adr8
(po 1 mokinį iš mokyklos).

Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58,
D. Miškinienė
Registruotis
iki 2019-12-20 xx Kauno miesto mokyklose 58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. Mokyklos etapas.
REGISTRACIJA  į Miesto etapą iki gruodžio 20 d., paspaudus nuorodą https://forms.gle/kSyCFrPagN3kQj9NA

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Renginiai tėvams

2019-12-17 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Mokinių tėvai
„Skaitymas vaikui ir su vaiku. Knygos vaikams: kokios, kada, kaip dažnai?“.
Lektorė – V. Juškienė, emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė.

Kaina: 0.00€
M. Gedminienė
Tel. (8 37) 32 42 11
Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-12-20 - 2020-01-08 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx 17.15 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME asmenis (įvairių sričių specialistus ir technologijų, dailės, informacinių technologijų bei kitų dalykų mokytojus), turinčius bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius, į tęstinius 320 val. trukmės kursus „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“,
sudarytus iš 3 modulių: 1) „
Interjero projektavimas, atliekant brėžinius 
kompiuterine projektavimo programa AutoCad" (106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 2) „Interjero vizualizacijų kūrimas kompiuterine ArchiCad programa“(106 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 47 akad. val. savarankiško darbo); 3) „Gyvenamosios erdvės interjero projektas" (108 akad. val.: 59 kontaktinės akad. val.  ir 49 akad. val. savarankiško darbo).
Kursai vyks 2 kartus per savaitę nuo 17.15 val., surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 501.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

1 prioritetas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis