Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-09-17 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiems“.
Lektorius – D. Kaminskas, teisininkas, viešųjų pirkimų eksp.
(UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“).

3 prioritetas.                                                                                                     

Kaina: 20.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC,Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Kursai

2019-06-11,12,13,17,18,19,21,25,26,28 14.00 KPKC,Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kursų tęsinys - 2019 m. liepos 1, 2, 3, 4, 5 d. 13 val.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-06-12, 14, 19, 21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kursai meninio ugdymo mokytojams „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ (40 akad. val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  
3 prioritetas.                     

Kaina: 100.00€
A. Bakutis
Tel. (837) 32 40 52                

Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-06-10 - 2019-08-25 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II (10) klasių mokinių tęstinio projekto „Dovana mokyklai“ 2019  metų kūrybinių darbų paroda „Juk džiaugsmas dvigubai didesnis, kai juo dalijamės visi“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40                

Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymus „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“ (107 val.)   Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                    

Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis