Seminarai PASTABOS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-02-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras mokyklų vadovams „Komunikacija ir santykių kūrimas“.
Lektorė – R.Motuzienė (Mokymų grupės "Pokyčių akademija" įkūrėja ir lektorė).

Kaina: 20.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-02-21 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras pradinių klasių mokytojams
 „Pradinių klasių mokinių kalbinių gebėjimų ugdymas pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą“.
Lektorė – R.Bernotienė
(II srautas vyks kovo 2 d., 13 val.)
Kaina: 15.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registracija baigta
2017-02-21 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams, pagalbos vaikui specialistams
 „Mokytojo autoritetas“.
Lektorius – V.Arvasevičius
Kaina: 15.00 €
V.Segalovičienė
 Tel. 20 01 27Registruotis
2017-02-22 13:00 VDU Menų fakultetas, Mados dizaino studija, Vytauto pr. 71, 102 aud. Seminaras technologijų mokytojams „Kūrybiškumo ugdymas naudojant šiuolaikinės mados kūrimo metodus“. Lektorė – R.Kaupelienė (VDU MF).
Kaina: 20.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-02-22 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
 
Vaiko piešinys – psichologinės informacijos šaltinis pedagogui” (12 val.).
 
Lektorė – L.Dubosaitė
(LMTA)
Kaina: 15.00 €
A.Antanavičienė
 Tel. 20 01 27Registracija baigta
2017-02-22 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Tarpdalykinė integracija mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui”. Lektorė – V.Milašiūnaitė (J. ir P.Vileišių m-kla – dgf. c.).

Kaina: 26.00 €
G. Augustauskaitė
Tel. 32 42 11
Registruotis
2017-02-23 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras dailės, pradinio, neformaliojo meninio ugdymo mokytojams „Dailės terapijos metodikos. Praktinės pritaikymo galimybės dailės pamokose ir meninėje neformaliojo ugdymo veikloje“ I sesija. Lektorės – mokyt. met. J.Stravinskienė, psichologė, psichoterapeutė J.Cikanavičienė (PPSC).
Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-02-23 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Gabių mokinių ugdymas pamokoje“.
Lektorė – švietimo konsultantė R.Dudzinskienė.

Kaina: 18.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-02-23 13.00 KAKC, A.Jakšto g. 4 Seminaras tikybos mokytojams „Vaidybinių elementų panaudojimas tikybos pamokose“.
Lektorius – akt. A.Žemaitaitis.


Kaina: 12.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58,
I.Rakauskienė
Tel. 32 04 72Registruotis
2017-02-23 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras švietimo, kultūros, sporto įstaigų vadovams ir valstybės tarnautojams „Darbo santykiai valstybės ir savivaldybės įmonėse pereinamuoju laikotarpiu“.
Lektorius – advokatas, doc. dr. T.Bagdanskis.

Kaina: 28.00 €

L. Vaitkevičienė,
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-02-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams ir kitiems švietimo vadybininkams „Emocinės ir socialinės atmosferos gerinimas ugdymo įstaigoje taikant supervizijos metodą“. Lektorius – Ž.Gailius (VšĮ „Kitokie projektai“).
Kaina: 20.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-02-25 8.30 Kaunas - Kybartai - Virbalis - Kaunas Seminaras–edukacinė išvyka įvairių dalykų mokytojams „Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijų plėtotė Lietuvos pasienyje: Virbalyje, Kybartuose“.
Lektorė – I kateg. gidė S.Grigaliūnienė.
Mokamiems objektams turėti 10 eurų.
 Išvykstame iš KPKC

Kaina: 18.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-02-25 10:00 1-oji muzikos mokykla, J.Gruodžio g. 25 Seminaras muzikos, meno mokyklų akordeono mokytojams „Solinio ir ansamblinio grojimo ypatumai: repertuaras, mokymo metodai ir individualių gebėjimų atskleidimas“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kaina: 3.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-02-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras anglų kalbos mokytojams  „Pa(si)ruošimas anglų kalbos baigiamojo egzamino klausymo ir skaitymo užduotims“.
Lektorė – doc.dr. A.Raškauskienė, (VDU).


Kaina: 16.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-02-27 15:00 Jaunųjų turistų centras, Žeimenos g. 58 Seminaras neformaliojo, pradinio ugdymo mokytojams, būrelių vadovams „Vaikų ir jaunimo tautinės savimonės bei vertybinių nuostatų ugdymas neformaliojo švietimo veikloje, dalyvaujant pilietiškumo projektuose“. Lektoriai – mokyt. met. L.Nakutienė, T.Jurkuvėnas.
Kaina: 3.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-02-27 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44 LITNET inicijuotas 12-os akad. val. (2 dienų) trukmės  seminaras pradedantiesiems ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų interneto svetainių administratoriams ar tiems, kurie svetainių dar neturi,
 
Švietimo institucijos svetainė – paprastumas ir laisvė LITNET „multisite“ aplinkoje“. Lektorė – J.Totoraitienė (KTU).
PRAŠOM ATSINEŠTI SAVO KOMPIUTERIUS.
Kaina: 3.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-03-01 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44
2017-02-27 10.00 KPKC, Vytauto pr.44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams, vadovams
„Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir praktika"
.

 Lektorė – dr. A.Tamušauskaitė
Kaina: 17.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27Registracija baigta
2017-02-28 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Pozityvaus mąstymo lavinimas“. Lektorė – Irma Suraučiūtė, koučingo specialistė, psichologė

Kaina: 18.00 €
G. Augustauskaitė
Tel. 32 42 11
Registruotis
2017-03-02 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Papildomas seminaras (II srautas)  pradinių klasių mokytojams
 „Pradinių klasių mokinių kalbinių gebėjimų ugdymas pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą“.
Lektorė – R.Bernotienė; (II srautas vyks kovo 2 d., 13 val.)


Kaina: 15.00 €
A.Antanavičienė,
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-03-02 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų ir pradinio ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams „Kūrybiškumas ir iniciatyvumas kasdieniniame gyvenime“. Lektorė - mokyt. met. S.Staškevičienė.

Kaina: 14.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-03-04 10.15 Nemakščiai, Klaipėdos dramos teatras Seminaras – edukacinė išvyka formaliojo ir neformaliojo ugdymo įvairių dalykų mokytojams, specialistams „Žemaitijos paveldas: Nemakščiai, Klaipėda“ (tęstinių 42 val. trukmės mokymų „Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas“ I dalis).
Lektorė-gidė – mokyt. eksp. G.Rakauskienė.  
Išvykstama iš KPKC.  Registracija nuo 9.45 val.                                                                 


Mokamiems objektams: ekskursijai ir maitinimui Nemakščių Aštuonračio muziejuje, ekskursijai po Klaipėdos dramos teatrą, bilietui į spektaklį - papildomai reikia turėti 18 Eur.


Kaina: 25.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME asmenis, pageidaujančius dalyvauti 24 akad. val. trukmės seminare „Pagrindinių kompiuterinės grafikos porgramos Corel Draw funkcijų taikymas mokytojų profesinėje veikloje". Lektorė - G.Šutienė (Kauno kolegija).

Seminaras vyks ir datos bus paskelbtos susidarius reikiamo skaičiaus dalyvių grupei.

Kaina: 40.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius –  mokyt. met. L.Jankauskas. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis

Kursai

2017-02-13 17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių - psichologinių žinių kursas“ (120 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Laikas:
2017 m. vasario 13, 20, 21 d. –  17 val.;  24 d. – 16 val.,  25 d. – 10 val., 27 d. – 14 val.
Tęsinys: 2017 m. kovo 3,6,10,13,16,20,23,27,30 d. – 14 val.


Kaina: 145.00 €
L.Vaitkevičienė,
Tel. 32 39 41Registracija baigta
2017-02-21, kovo 16 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ (40 val.). Lektorė – mokyt. met. J. Davainienė

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41

Registruotis
2017-02-22, 23, kovo 22-23, balandžio 11-12 09.00 Vytauto pr. 44, Kaunas Kursai mokyklų vadovams, pavaduotojams „Emociškai saugios mokyklos kūrimas: emocinio intelekto lavinimas mokykloje ugdant socialines ir emocines kompetencijas“ (48 akad. val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 190.00 €
G.Augustauskaitė
Tel. 32 42 11

Registruotis
2017-02-23, kovo 14 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir kt., turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu), (40 val.). Lektorius – mokyt. eksp. R.Račiauskas.              


Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41

Registruotis
2017-xx-xx 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ (40 val.). Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa” (22 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B.Kuklierienė.


Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              
Kaina: 40.00 €
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              
Kaina: 55.00 €
L. Vaitkevičienė,
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal padinino ugdymo programas“ (40 val.). Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 0.00 €
A.Bakutis
Tel. 32 40 52
Registruotis

Konsultacijos

2017-02-27 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Konsultacija „Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties siekiamai arba turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo“. Konsultuoja – vadybos eksp., doc. dr. O.Visockienė. Būtina išankstinė registracija tel. 32 40 61 arba el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis

Konferencijos

2017-02-25 10:00 M.Petrausko muzikos mokykla, V.Krėvės pr. 54 Respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“.
Kaina: 0.00 €
G.Balčiūnas,
O.Gricijonas,
A.Bakutis
Tel. 32 40 52                                
Registruotis
2017-03-16 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencija „Švietimo architektūra: vertingos paieškos, kuriant gerą mokyklą“.Kaina: 0.00 €
Vilija Barzdžiuvienė,
tel. 32 40 61
Registruotis

Paskaitos

2017-02-22 17,30 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita tėvams „Kaip tėvai gali padėti vaikui, turinčiam skaitymo, rašymo, matematikos mokymosi sutrikimų“. Lektorės – spec. ped. R.Adomavičienė, logop. R.Matelionienė (Kauno PPT).
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2017-02-01 – 2017-02-28 8 - 17 KPKC, Vytauto pr. 44 Danutės Katkevičienės sukurtų skiautinių paroda „Kažkas gražaus...“.

Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
2017-02-01-28 8:00-17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Alberto Juškausko antikvarinių laikrodžių paroda „Laikas ir amžinybė“.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-02-21 13.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinis informacinis renginys „Koučingo kultūra šiuolaikinėje švietimo įstaigoje“.Lektoriai – jungtinė lektorių komanda (Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija, Baltijos koučingo centras).

Kaina: 0.00 €
G. Augustauskaitė
Tel. 32 42 11
Registruotis
2017-02-22 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos įgyvendinimas“. Dalyviai – tikslinė vertintojų grupė.
Kaina: 0.00 €
A.Bukmanaitė,
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-02-28 - 2017-03-17 8:00-17:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“ II etapo kūrybinių darbų paroda.
Kaina: 0.00 €
A.Panfilaitė, A.Bakutis                
Tel. 32 40 52
Registruotis

Atviros pamokos

2017-02-23 14:50 „Ryto“ pradinė mokykla, Šarkuvos g. 29 Atvira solfedžio pamoka 3 klasėje „Šokių ritmai“. Veda – vyr. muzikos mokytoja S.Pūkienė.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52

Registruotis

Trečiojo amžiaus universitetas (renginiai pedagogams - senjorams)

2017-02-24 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaitų ciklas „Sveikatinimo programa: padėk pats sau“ (II dalis).
Lektoriai diagnostikė L.Šuminskienė, konsultantas D.Samkus.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
Antradieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Body flex“ mankšta. Veda – I.Baguckienė (laisva, liemens neveržianti sportinė apranga, storesnės puskojinės, kilimėlis arba rankšluostis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58  

Registruotis
Penktadieniais 9.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Jogos mankšta. Vedamokyt. met. J.Barauskaitė
(sportinė apranga, kilimėlis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 12.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58


Registruotis
Penktadieniais 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.
Vedatautodailininkė I. K.Leporda.
Būtina registracija.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
Pirmadieniais, ketvirtadieniais 9.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokomės taisyklingai mankštintis.
Lektorė – mokyt. met. Z.Žižniauskienė.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58  

Registruotis
Trečiadieniais 9.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokomės taisyklingai mankštintis. Lektorė – mokyt. met. Z.Žižniauskienė
(naujai sukomplektuotai grupei).


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
Trečiadieniais 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Pilates mankšta. Veda – mokyt.met. G.Vaitauskienė
(sportinė apranga, storesnės puskojinės, kilimėlis arba rankšluostis pasitiesti).
Būtina registracija.


Kaina: 12.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis