Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2018-10-23 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Kovose už Laisvę!: Lietuvos XIX a. sukilimų ir XX a. partizaninio karo istorijos“.
Lektorius – prof. dr. J. Vaičenonis (VDU).

3 prioritetas.                                                                                                              


Kaina: 18.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41

Registruotis
2018-10-23 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Dešimt gebėjimų, kurių reikia sėkmingam mokytojui šiuolaikiniame pasaulyje“.
Lektorė – psichol. E. Gudelienė
3 prioritetas

Kaina: 16.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2018-10-23 14.00 „Varpo“ g-ja, Rytų g. 19 „Bendradarbiavimo ir komandos telkimo pratimai kūno kultūros pamokose“.
Lektorius – jungtinė lektorių komanda. Turėti sportinę aprangą.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 3.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-10-24 10.00 Marijampolės meno m-kla, Vytauto g. 47 Seminaras muzikos, meno mokyklų mokytojams ,,Žymių muzikų ir pedagogų nuopelnai Lietuvos kultūrai". Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.

Kaina: 3.00€
A. Bakutis  
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2018-10-24 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Antikorupcinio švietimo paskaita „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“.
Lektorė – D. Paštuolienė, LR STT Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė.

Dalyviai:
1. Valstybės tarnautojai: savivaldybės, seniūnijų, policijos darbuotojai
2. Kauno miesto visų ugdymo įstaigų vadovai ir darbuotojai

Nemokama paskaita.


Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-10-25 10.00 Viešbutis „Geen Park Hotel“, Ukmergės g. 363, Vilnius
„Sisteminiai sprendimai, įgalinantys gerinti santykius ir psichinę sveikatą tarp vaikų, jaunimo ir jų tėvų“.
Lektorė – psichoterapeutė, pedagogė Marianne Franke – Gricksh (Miunchenas, Vokietija)
2 prioritetas.                                                                                                             


Kaina: 47.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2018-10-25 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras vokiečių k. mokytojams, dirbantiems darželyje, pradinėje mokykloje „Dainos vokiečių kalbos pamokose“.
Lektorė – Martina Schwarz (Vokietija/Didžioji Britanija).
3 prioritetas


Kaina: 3.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-10-25 13.30 L/d „Rokutis“, Baltaragio g. 1
„Vertybinių nuostatų formavimas efektyviam bendravimui ir bendradarbiavimui“.
Lektoriai – L/d „Rokutis“ komanda.
3 prioritetas

Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2018-10-26 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo mokytojams „Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo pokalbiui“.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas.


Kaina: 18.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27

Registruotis
2018-10-29 12:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras dorinio ugdymo (etikos) mokytojams Neuromokslai apie emocines ir socialines kompetencijas“. Lektorius  – doc. K.Skauminas (LSMUNI).
3 prioritetas


Kaina: 22.00€
Z.Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-10-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Grįžtamojo ryšio privalumai ir būtinybė šiuolaikiniame ugdymo(si) procese: priimti ir dalintis“. Lektorė – R.Šliažienė (JC „Babilonas“)
2 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 18.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-10-29 10.00 Rokų g-ja, Vijūnų g. 2 „Tarpdalykinė pamokų integracija tarptautinių projektų veikloje“. Lektorės – mokyt. met. S. Šimoniūtienė, mokyt. met. L. Jankūnienė.   3 prioritetas.                                                                                                              

Kaina: 3.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2018-10-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Patarimai pradedančiajam pedagogui“.
Lektorė – mokyt. eksp. A. Vizbarienė (RIUKKPA prezidentė).
Turėti sportinę aprangą ir avalynę.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 14.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registracija baigta
2018-10-30 10.00 Viešbutis „ Geen Park Hotel“, Ukmergės g. 363, Vilnius
„Tu esi vienas iš mūsų“. Sisteminės įžvalgos, sprendimai ir nauji būdai sujungti namus ir mokyklą“.
Lektorė – psichoterapeutė, pedagogė Marianne Franke – Gricksh (Miunchenas, Vokietija)
2 prioritetas
Kaina: 47.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis

Kursai

2018- 10.00 val. KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į modulinę kursų programą „Vadovavimo meistriškumas“ švietimo įstaigų vadovams bei ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 180.00€
V. Barzdžiuvienė Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2018-09-07 - 2018-10-12 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Datos:
2018 m. rugsėjo 7, 10, 13, 19, 20, 21, 27, 28, spalio 2, 4 d. - 14 val.
spalio 8, 9, 10, 11, 12 d. - 13 val.

3 prioritetas.

Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registracija baigta
2018-11-05,07,08,12,14,15 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė  
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame valstybės tarnautojus į „Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programą“ (36 akad. val.), kuri vyks surinkus dalyvių grupę.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 120.00€
L. Vaitkevičienė
Tel.
(8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx xx-xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas  
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Metodiniai renginiai

2018-10-24 12.00 KPKC, Vytauto pr.44
Forumas „Vaikai ir psichinė sveikata besikeičiančiame pasaulyje“.
Renginys skirtas psichikos sveikatos dienai.
3 prioritetas

Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
R. Žiulytė
R. Juknienė
Registracija baigta
2018-10-24 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos įgyvendinimas“. 2 prioritetas.

Kaina: 0.00€
A. Bukmanaitė,
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis

Renginiai mokiniams

2018-10-23 14.00 Veršvų g-ja, Mūšos g. 6
Kauno miesto 9 klasių mokinių komandų geografijos konkursas „Aplink Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metams paminėti.
REGISTRACIJA iki 2018 m. spalio 16 d. https://goo.gl/forms/Xhe8J3fgrzdgKS3r1 

Kaina: 0.00€
I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58,
Ž. Damijonaitis
Registruotis

Renginiai tėvams

2018-10-24 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita „Kaip suprasti vaikų piešinius“. Lektorė – sertifikuota meno terapijos specialistė, psichologijos konsultantė Irena Bulotienė.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis  
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis

Registruojame

2018-xx-xx 14.00 KPKC Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2018-xx-xx xx KPKC, VYyauto pr. 44 Į kursus  „Mokytojo padėjėjo rengimo programa" (107 val. trukmės).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-xx-xx 16.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu), (40 val.).
Dalyviai 
– įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir kt., turintys pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                                                                                  
Kaina: 30.00€
A. Veličkaitė
 Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2018-xx-xx 16.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ (40 val.).
Dalyviai 
– įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, turintys pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                                                                                   
Kaina: 30.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Kauno m. besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginiai

2018-10-23 18.00 Milikonių prog-ja, Baltijos g. 30
Atviras Kauno Milikonių progimnazijos MMT (mokytojų-tėvų –mokinių) renginys.
Dalyviai - tik Kauno BMT mokyklų - K.Griniaus, Milikonių, S.Daukanto, V.Kuprevičiaus  prog-jų, Šančių m-klos-dgf. c., J. P. Vileišių m-klos, A.Smetonos, „Saulės“ g-jų - vadovai ir mokytojai.


Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2018-10-24 13.00 J. ir P. Vileišių m-kla, Demokratų g. 36
Integruoto gamtos mokslų kurso pamoka 5-toje klasėje „Tirpalai“.  Veda – mokyt. S.Kentrienė.

Dalyviai - tik Kauno BMT mokyklų - K.Griniaus, Milikonių, S.Daukanto, V.Kuprevičiaus  prog-jų, Šančių m-klos-dgf. c., J. P. Vileišių m-klos, A.Smetonos, „Saulės“ g-jų - vadovai ir mokytojai.


Kaina: 0.00€
I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis