Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2020-02-19 13.00 Tautinės kultūros centro teatro studija, Kovo 11- osios g. 108
Seminaras - praktikumas teatro ir pradinių klasių mokytojams „Teatriniai žaidimai – dėmesio, vaizduotės, fantazijos, bendravimo ir bendradarbiavimo įrankiai“. Lektorės – mokyt. eksp. V. Vyšniauskaitė, mokyt. eksp. D. Stasiulevičienė.
3 prioritetas. 

Kaina: 3.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registracija baigta
2020-02-25 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„SUP vaikai. Hiperaktyvumas. Agresyvus vaikas“.
Lektoriai – psichol. L. Cirtautienė, G. Meslinienė, Všį „Psichologinio konsultavimo grupė
“. 3 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 25.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-26 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai
„Mokymasis eksperimentuojant“
Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė.

Kaina: 20.00€
M. Gedminienė
Tel. (837) 32 42 11
Registruotis
2020-02-26 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokyklos vadovų ir darbuotojų atstovų tvarus bendradarbiavimas“.
Dalyviai – š
vietimo įstaigų vadovai, darbo tarybų nariai.  
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.
Kaina: 20.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-02-27 13.00 Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97 „Judesio pasaka pedagogams – tradicija – integraliai, patraukliai, šiuolaikiškai“.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, šokio, muzikos, įvairių dalykų mokytojai.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 15.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2020-02-27 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Vadovaujantis 2019-10-08 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1153
„Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašu",
seminaras pradinių klasių, fizinio ugdymo mokytojams
„Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“.
Lektorė – doc. dr. L. Trinkūnienė, LSU. Turėti sportinius batelius.
1 prioritetas
Kaina: 19.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2020-02-27 14.00 Tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18
Seminaras etninės kultūros, muzikos, šokio, pradinio ugdymo  mokytojams, folkloro ansamblių vadovams „Lietuvių etnochoreografija“. Lektoriai – A. Vakarinienė, mokyt. met. A. Morkūnas.
3 prioritetas.

Kaina: 0.87€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-03-05 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis vaikas: įtraukiojo ugdymo problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas“. Lektorė – med. psichol. O.Mačėnaitė.
1 prioritetas.  (Seminaras kartojamas) 
Dalyviai - b
endrojo ugdymo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai ir dar nedalyvavę analogiškuose mokymuose mokytojo padėjėjai .
PS. Apmokėti už seminarą tik kovo mėn.                                                 
Kaina: 17.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Kursai

2020-02-03 - 2020-02-27 pirmad., ketv. 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (tęsinys). Lektorės – G. Šutienė (KK), D. Bernotavičiūtė.
Būtina atsinešti asmeninę kompiuterinę-programinę įrangą.                       
3 prioritetas.                                                                                                        

Kaina: 510.00€
I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-05 - 2020-03-18 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Kursų datos:
Pedagogika - vasario 5, 6, 12, 13, 27 d. 14 val.
Psichologija - vasario 17, 18, 24, kovo 2, 9 d. 14 val.
Didaktika - vasario 26, kovo 4, 6, 13, 18 d. 15 val.

1 prioritetas.
Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registracija baigta
2020-02-14,17,18,19,20,21 13.00;10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

(2020 m. vasario 14 d. kursų pradžia - 13 val.
2020 m. vasario 17-21 d. kursų pradžia 10 val.).

1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registracija baigta

Paskaitos

2020-02-28 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita Kauno miesto matematikos mokytojams „Ateities mokytojas. Kodėl turime suprasti mokinių prigimtis ir intelektus“. Lektorius – karjeros konsultantas , edukac. bendrovės „Kalba.lt“ vadovas R. Jurkėnas. 
3 prioritetas.  


Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis

Renginiai mokiniams

2020-02-01 - 2020-02-29 xx virtualioje erdvėje Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos nuotolinis konkursas „Uždavinys eilėraštyje“. Registruotis ir darbus siųsti https://docs.google.com/forms/d/166GISxtjCBjk-ZHspOlb3EwzMo-Xcy92IUuGg4wf-JE/edit
 Informacija teikiama el. p. ml.konkursas@gmail.com 
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-26 12.00 J. Grušo meno gimnazija, Šarkuvos g. 30
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki vasario 10 d. internetu: https://forms.gle/ZmU4KVVMXxnouBwTA

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-27 13.00 J. Naujalio muzikos gimnazija, Kęstučio g. 85 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių matematikos  viktorina „Linksmi ir išradingi“.
Registracija iki vasario 14 d. siunčiant paraiškas (žr. nuostatus) el. p. jolita.razinskiene@inbox.lt
Informacija tel. 8 618 05801

Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-29 11.00 Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25, Šiauliai Tarptautinės 50-sios jaunųjų matematikų varžybos.
(Deleguojami mokiniai pagal pateiktą sąrašą)
Kaina: 0.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-02-29 12.00 Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bažnyčia, Žeimenos g. 6 Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis „Giesmių giesmelė – 2020“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
D. Šaučiūnienė                


Registruotis

Renginiai tėvams

2020-03-18 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
„Aktyvių tėvų akademijos" nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita
„Vaikų emocinė gerovė. Tėvų ir mokyklos duoklė vaikams“.
Lektorius – L. Slušnys, vaikų, paauglių psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“)


Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Kultūriniai renginiai

2020-02-01 - 27 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaro „Liejimas akrilu – magiška spalvinių efektų technika“ kūrybinių darbų paroda.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis
2020-02-01 - 27 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų konferencijos – plenero „Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos“ kūrybinių darbų paroda „Zyplių etiudai“.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52                

Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2020-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.


Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programą (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės) (48 val.).
3 prioritetas

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 0.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame asmenis, ketinančius dirbti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjais, į mokymus pagal  programą „Mokytojo padėjėjų rengimo programa“ (107 ak. val.).
Mokymai vyks ir jų datos bus skelbiamos surinkus dalyvių grupę.
Informacija el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
                                                                                                                                  

Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – Mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2020-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

1 prioritetas.

Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis