Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-09-23 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras socialiniams darbuotojams „Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa“.
Lektorės - psichol. A.Lingienė, soc. darbuotoja A.Petronytė-Tėvelienė, I sesija (II sesija spalio mėn.) 
1 prioritetas.                                                                                                            

Kaina: 32.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-09-24, 2019-10-15 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Bendrosios psichologinės kompetencijos“.
Lektorius – dr. J. Neverauskas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) Elgesio medicinos klinikos docentas.

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.
3 prioritetas.                                                                                                              
Kaina: 30.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-09-24 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams, švietimo pagalbos specialistams
„Psichologinis atsparumas ir jo ugdymas“. Lektorius dr. T. Lagūnavičius.
  2 prioritetas.                                                                                                             
Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-09-25 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras-praktikumas „Mokymasis eksperimentuojant“. Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė.
Dalyviai - ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai.
3 prioritetas.


Kaina: 19.00€
G. Tarankienė
Tel. (8 37) 32 40 43
Registracija baigta
2019-09-25 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Informacinis raštingumas: istorijos žinios ir paveldas informaciniuose karuose“.
Lektorius – prof. dr. R. Laužikas (VU).
Dalyviai – istorijos ir kitų dalykų mokytojai, klasės vadovai.
3 prioritetas.                                                                                 
Kaina: 15.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-09-26 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Nemokamas įvadinis seminaras dailės mokytojams „Spalvos ir vaizduotės galia“, bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52

Registruotis
2019-09-28 7.00 Kaunas – Šilutė – Ventė – Mingė – Kaunas
Seminaras – edukacinė išvyka „Pamario krašto istorinio ir kultūrinio paveldo pažinimas ugdymo procese“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Kaunas – Šilutė – Ruguliai (Aukštumalos takas) – Ventė – Mingė (plaukimas laivu: Upaitis – Kniaupo įlanka – Kuršių marios – Atmata – Rusnės sala (Uostadvaris)) – Kaunas.
Į kainą neįskaičiuota: kaina už pietus (apie 4-6 Eur), ornitologinės stoties muziejus ir edukacija (4 Eur).

3 prioritetas.                                                                             

Kaina: 20.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registracija baigta
2019-09-30 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio  ugdymo mokytojams,  švietimo pagalbos specialistams
„Vertinimas  taikant IKT šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“.
Lektorės- aukl.eksp.R. Jankauskienė, aukl.eksp E. Norbutienė 
1 prioritetas.


Kaina: 15.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis

Kursai

2019-09-09, 10, 11, 17, 18, 24 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Tęstiniai mokymai pagal programą „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“. II sesija. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kaina: 180.00€
I. Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2019-09-16,18,19,23,24,26 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.

Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registracija baigta
2019-10-01 - 2019-11-08 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).

Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas


1 prioritetas.

Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-10-01, 10-02 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursų programa „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


Kaina: 160.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61
Registruotis
2019-10-07,08,10,15,16,17 14.00 Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla, Šiaurės pr. 35, Kaunas. „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI:
mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas,

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.


Kaina: 55.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-09-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais robotukais“ .

Kaina: 0.00€
V. Barzdžiuvienė
Tel. (8 37) 32 40 61

Registruotis
2019-09-24 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinis renginys žmogaus saugos mokytojams „Žmogaus saugos ugdymo turinio įgyvendinimas 2019-2020 m. m. 5-12 klasėse". Dalyvauja Kauno PGV Šančių gaisrinės specialistai.


Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52              

Registruotis
2019-09-25 15.00 Kauno paveikslų galerija, K. Donelaičio g. 16
Kūrybinės dirbtuvės dailės, neformaliojo ugdymo mokytojams „Kiaurai popierių“. Veda – menotyrininkė A. Taliūtė.
Registracija tel. 868484388, el. p. juste.kutkiene@ciurlionis.lt
3 prioritetas.                                                                            

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52,
J. Kutkienė

Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-09-26 14.00 J. Grušo meno gimnazija, Šarkuvos g. 30 Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso „Dialogai su gamta. Mano kraštas“ aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
N. Šimienė,
R. KlingaitėRegistruotis

Renginiai valstybės tarnautojams
Centras yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą

2019-10-16 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44  Seminaras valstybės tarnautojams „Šiuolaikinės viešojo valdymo tendencijos“.
Lektorius - prof. dr. Vainius Smalskys (MRU)

Kaina: 20.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-11-14 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Antikorupcinio švietimo nemokama paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos prevencija“.
Lektorė – D. Paštuolienė, LR STT Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė.  
Dalyviai:
1. Valstybės tarnautojai, atsakingi už korupcijos prevenciją: savivaldybės, seniūnijų, policijos darbuotojai.
2. Kauno miesto ugdymo įstaigų vadovai ir darbuotojai. 

Kaina: 0.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-09-09 - 2019-10-11 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokinių baigiamųjų  darbų paroda, skirta mokyklos 60 metų jubiliejui.

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52               

Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
„Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)
3 prioritetas

Kursai prasidės surinkus dalyvių grupę

Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37 ) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

3 prioritetas.Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44
Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės), (48 val.).

3 prioritetas
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.


Kaina: 195.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.). 
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai. 
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      


Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė 
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis