Seminarai PASTABOS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-03-31 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams
„Ugdytinio  savivertės ir tolerancijos kitokiam asmeniui įgūdžių lavinimas bei stiprinimas” (12 val.)

 Lektorė – psichol. - psichoterap. J.Švaplėnienė.                                                                         

Kaina: 12.00 €
A.Antanavičienė
 Tel. 20 01 27Registracija baigta
2017-04-01 9.00 Kaunas, Kaišiadorys, Sudervė, Kaunas Seminaras–edukacinė išvyka tikybos ir  kitų dalykų mokytojams
„Dvasinių vertybių ugdymas sakralinėje erdvėje, kur daug dangaus“.
Lektorė –I kateg. gidė S.Grigaliūnienė.
 Išvykstame iš KPKC                     
Kaina: 18.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58,
I.Rakauskienė
Tel. 32 04 72

Registruotis
2017-04-01 10:00 Jaunųjų turistų centras, Žeimenos g. 58 Seminaras neformaliojo, pradinio ugdymo mokytojams, 5-8 kl. auklėtojams „Kryptingas vaikų užimtumas neformaliojo švietimo veikloje, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas veikiant komandoje“. Lektoriai – mokyt. met. L.Nakutienė, T.Jurkuvėnas, V.Lataitė.
Kaina: 3.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registracija baigta
2017-04-01 8.00 Kaunas-Kaišiadorys-Sudervė- Kaunas Seminaras–edukacinė išvyka tikybos ir  kitų dalykų mokytojams
„Dvasinių vertybių ugdymas sakralinėje erdvėje, kur daug dangaus“.
Lektorė –I kateg. gidė S.Grigaliūnienė.
 Išvykstame iš KPKC                     

Kaina: 18.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58,
I.Rakauskienė
Tel. 32 04 72

Registruotis
2017-04-04 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Europos tapatybės paieškos ir IKT“. Lektorė – mokyt. eksp. D.Ubartaitė-Vingienė  
Atsiprašome, seminaras perkeliamas į balandžio 24 dieną nuo 14 valandos.
Kaina: 3.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registracija baigta
2017-04-06 13.00 Vilnius Seminaras – edukacinė išvyka formaliojo ir neformaliojo ugdymo įvairių dalykų mokytojams, specialistams „Kultūrinių kompetencijų plėtotė. Opera Lietuvoje“ (tęstinių 42 val. trukmės mokymų „Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas“ II dalis). Lektorė-gidė – mokyt. eksp. I.Urbonienė.
Pageidautina, bet nebūtina, kad būtumėte dalyvavę mokymų pirmoje dalyje.     
Išvykstame iš KPKC.                                              

Papildomai  reikia turėti 13 Eur (turintiems senjoro pažymėjimą - 11 Eur) mokamiems objektams: edukacinei programai  „Operos gimimas“, vyksiančiai Valdovų rūmuose, bilietui į operą „Skrajojantis olandas“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Kaina: 18.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-06, 25 13.00 Kauno m.-d. „Šviesa“, Rimvydo g. 20 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Geroji STEAM patirtis ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ (18 val.). Lektoriai – E.Stankevičienė (II vadyb. kateg.), mokyt. met. E.Vaidelienė (II vadyb. kateg.), vyr. pedag. V.Urbonavičienė, aukl. V.Paužienė.                                           

Kaina: 3.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registracija baigta
2017-04-10 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų ir pradinio ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams „Kūrybiškumas ir iniciatyvumas kasdieniniame gyvenime“. Lektorė - mokyt. met. S.Staškevičienė.
ATKELTAS IŠ KOVO 2 D.

Kaina: 14.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-10 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras mokyklų vadovams, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams „Stresas ir jo įveika. Kaip išvengti profesinio perdegimo?“.    Lektorė – R.Motuzienė („Pokyčių akademija“).                                                                             
Kaina: 22.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-10 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras pradinių klasių mokytojams
 „Kalbinių veiklos sričių integravimas dirbant pagal naujas lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąsias programas“.
Lektorė –mokyt.eksp. A.Sakalienė

Kaina: 15.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-04-10 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras mokyklų vadovams, pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams
 „Aukštesniųjų  mąstymo gebėjimų ugdymas 5-10 klasėse".
Lektoriai - Dainavos prog-jos mokytojų komanda

Kaina: 14.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-04-10-14 10:00 Gen. S.Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, S.Dariaus ir S.Girėno g. 100 Seminaras jaunųjų šaulių būrelių vadovams „Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas“. Lektoriai – Divizijos generolo S.Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos pedagogai.
Kaina: 3.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-04-10-14 10:00 Gen. S.Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, S.Dariaus ir S.Girėno g. 100 Seminaras jaunųjų šaulių būrelių vadovams „Jaunųjų šaulių būrelio vadovo II pakopos kursas“. Lektoriai – Divizijos generolo S.Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos pedagogai.
Kaina: 3.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-04-11 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras matematikos mokytojams „Matematikos pamoka įvairių poreikių mokiniams (9-12 klasės)“. Lektorės – mokyt. eksp. D.Riukienė, mokyt. eksp. I.Šukienė.
Finansuoja leidykla TEV.
  - už pažymėjimą mokėti nereikia.

Kaina: 0.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-11 13:00 LSU, Sporto g. 6 Seminaras kūno kultūros mokytojams „Moksleivių fizinis aktyvumas, proto ir fizinių galių ugdymas ir mityba".
Lektorius – dr. V.Lendraitis (LSU)

Kaina: 17.00 €
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-04-11 8:00 Kaunas, Gelgaudiškis, Suvalkiečio sodyba, Kiduliai Seminaras – edukacinė išvyka įvairių dalykų mokytojams „Istorija šalia mūsų“. Lektorius – R.Žilaitis.
Maršrutas: Kaunas, Gelgaudiškis, Suvalkiečio sodyba, Kiduliai. Išvykos metu vyks edukacinis pažintinis žygis, kuriam reikia turėti asmens tapatybės kortelę, patogų apavą, kepurę, lietpaltį, kuprinę, gertuvę. Išvykstame iš KPKC.

Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-04-11 10:00 J.Naujalio muzikos gimnazija, Kęstučio g. 85 Seminaras fortepijono mokytojams „Fortepijono mokytojo pedagoginę patirtį įtakojantys faktoriai ir jų interpretacijos“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kaina: 3.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-04-11 10:00 Fotostudija, Jonavos g. 3 (IKI prekybos centro vidinis kiemas, II a.) Seminaras dailės, technologijų, pradinio ugdymo mokytojams „Cianotipijos dirbtuvės: priemonės ir būdai“. Lektorė – tekstilininkė, fotomenininkė K.Čyžiūtė. 
Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginys.

Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-04-11 13.00 KPKC Vytauto pr.44 Seminaras mokytojams, specialistams, dirbantiems su SUP vaikais ir jaunuoliais
 „Specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių lytiškumo ir seksualumo ugdymo ypatumai”.

Lektorė – psichol. P.Repšytė-Scharf (Vokietija)
Kaina: 20.00 €
V.Segalovičienė
 Tel. 20 01 27


Registruotis
2017-04-12 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras muzikos mokytojams „Inovatyvi mokymosi aplinka: muzikinių kompiuterinių technologijų taikymo meninio ugdymo procese galimybės“. Lektorė –  dr. S. Rimkutė - Jankuvienė (KU Menų akademija).
Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-04-12 10,00 KPKC, Vytauto pr.44 Seminaras  VTAT darbuotojams „Priklausomybių ligų atpažinimo, pirminio kontakto ir konsultavimo, motyvacijos gydymuisi mokymų programa“.
Lektorius -  priklausomybių ligų konsultanatas  G.Jurevičius 

Kaina: 15.00 €
V.Segalovičienė
Tel. 20 01 27Registruotis
2017-04-12 13:00 Vaikų fizinio ugdymo stud. „Super vaikai“, Jonavos g. 40 Seminaras kūno kultūros mokytojams „Motyvuojanti kūno kultūros pamoka. Idėjų bankas mokytojui praktikui”.
Lektorė – mokyt. eksp. A.Vizbarienė.

Turėti sportinę aprangą.

Kaina: 14.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-04-13 10.00 A.Puškino g-jos Pagrindinio ugdymo skyrius, V. Krėvės pr. 50 Seminaras jaunimo mokyklų įvairių dalykų mokytojams „Dalykų integracijos teikiamos galimybės ugdant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius“. Lektoriai – jungtinė lektorių grupė
Kaina: 3.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-13 10 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras asmenims atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Pasikeitimai vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus“. Lektorius – teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas D.Kaminskas (UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“).                                           
Kaina: 20.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-13 10:00 Jėzuitų gimnazija, Rotušės a. 9 Seminaras technologijų ir informacinių technologijų mokytojams „Robotika pamokoje – misija įmanoma. Lego mindstorms EV3 robotų panaudojimas integruotame technologijų ir informacinių technologijų mokyme“. Lektoriai – mokyt. met. A.Juškauskas, mokyt. A.Ramanauskaitė.
Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registracija baigta
2017-04-13 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams
 
Nuodugnus žinių perteikimas vaizdumo priemonėmis“.
Lektorės - aukl.metod.D. Simanauskienė, aukl.metod. G. Balčiuvienė
Kaina: 12.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-04-14 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras pradinių klasių mokytojams
 „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pradžios mokykloje“.
 Lektorė-mokyt.eksp. J. Vengalienė                           

Kaina: 14.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-04-14 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras biudžetinių įst. vadovams, jų pavaduotojams ir kt. darbuotojams, atsakingiems už darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą bei darbuotojų veiklos vertinimą, „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo rengimo privalomi reikalavimai ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 metais“. Lektorė – prof. dr. V.Chreptavičienė.
Kaina: 28.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registracija baigta
2017-04-18 13:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras istorijos mokytojams „Testas istorijos pamokose“.
Lektorius – mokyt. eksp. D.Boguševičius.

Kaina: 13.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-19 13 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams, klasių vadovams „Efektyvus tėvų susirinkimas. Mokyklos ir tėvų santykio palaikymas“. Lektorius – L.Slušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, VšĮ „LIONS QUEST” Lietuva direkt.    
Kaina: 15.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-19 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams
„Jausmų labirintai. Vaikų emocijų raiška ir netinkamo elgesio valdymas“.
 Lektorė – psichologė, psichoterapiautė J. Karvelienė

Kaina: 15.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-04-19 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams „Vaikų elgesio ir emocinės problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines strategijas“.
Lektorė – psichol. V.Mikutaitienė (VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras”).

Kaina: 13.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-04-20 10 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras asmenims atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai“. Lektorius – teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas D.Kaminskas (UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“).                                                   
Kaina: 20.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-20 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras dailės, pradinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Vaizduotės lavinimo svarba skatinant vaikų kūrybiškumą“. Lektorė – dailininkė S.Abramavičienė (Sigutė Ach).
Kaina: 12.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-04-20 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams
 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaizduotės lavinimas integruojant dailės ir žodinę raišką“.

Lektorė – auklt. metod. R. Sriubienė 
Kaina: 12.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-04-20 14.00 K. Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97 Hueber leidyklos inicijuotas seminaras vokiečių kalbos mokytojams „Aktyvus ir kūrybiškas vokiečių kalbos mokymas. Hueber vadovėliai mokykloje“.
Lektorė – P.Muceniece (Hueber leidykla)
.                              
Kaina: 3.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-20 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras – patyriminės dirbtuvėlės ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams ir mokinių tėvams „Išvirkščias bendravimo su vaiku pasaulis: pajausk žodžius, ištark jausmus“.
Lektorė – K.Pikūnė (VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“).
Kaina: 13.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-20 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras mokyklų vadovams, įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams, pedagoginei bendruomenei „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo antrinė prevencija“. Lektorės – med. psichol. D.Navikienė, E.Ivinkina (Kauno apsk. priklausomybės ligų centras).        
Kaina: 15.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-04-21 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams, vadovams
 „Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir praktika".
 
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.                                     
Kaina: 17.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-04-26 13.00 Veršvų g-ja, Mūšos g. 6 Seminaras pradinio ugdymo mokytojams „Dalyvavimo projekto „Erasmus+ KA1“ veikloje patirtis: kūrybiškumo ugdymas bendradarbiaujant“. Lektorė – vyr. mokyt. I.Bachmatavičienė.                           
Kaina: 3.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-26 13 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams, „Išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių panaudojimas pamokose”.
Lektorė –
vyr. mokyt. G.Gražulevičiūtė.
(Reikalinga išmanieji telefonai/planšetiniai kompiuteriai).
Kaina: 12.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-26,27 13.00 KPKC Vytauto pr.44 -26 diena Taikos pr.6A – 27 dena Bajorų g.12 -– 27 dena Seminaras „Aplinka ASS turinčio vaiko ugdyme. Efektyvaus ugdymo praktika“.
 Dalyviai -  pedagogai ir specialistai, dirbantys su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais,
Lektoriai - psichologė T. Malvicė, PDUC spec. pedagogai 

Kaina: 16.00 €
V.Segalovičienė 
Tel 20 01 27
Registruotis
2017-04-27 14:00 Šokių studija „Vanila“, Savanorių pr. 392 Seminaras šokio mokytojams „Populiarieji Lotynų Amerikos šokiai“. Lektoriai – vyr. mokyt. A.Strazdas, mokyt. V.Jatužytė.
Kaina: 12.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52


Registruotis
2017-05-04 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras chemijos mokytojams „VBE vertinimas remiantis 2015 ir 2016 m. egzaminų pavyzdžiais. Uždavinių sprendimo metodai (naujasis uždavinynas 11-12 klasėms)“. Lektorius – prof. dr. A.Šulčius (KTU). 
Kaina: 14.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-05-09 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir į(si)vertinimo metodai“. Lektorė – dr. G.Žibėnienė. (MRU)          


Kaina: 14.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME asmenis, pageidaujančius dalyvauti 24 akad. val. trukmės seminare „Pagrindinių kompiuterinės grafikos porgramos Corel Draw funkcijų taikymas mokytojų profesinėje veikloje". Lektorė - G.Šutienė (Kauno kolegija).

Seminaras vyks ir datos bus paskelbtos susidarius reikiamo skaičiaus dalyvių grupei.

Kaina: 40.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Kursai

2017 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vadybinius kursus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams „Vadovų kompetencijų ugdymasis mokinių mokymosi pažangai“ (40 val.).
Lektoriai – V.Dziuričienė, J.Lutinskaitė-Kalibatienė (NMVA parengti fasilitatoriai). 
Kursai vyks surinkus grupę.
 
Kaina: 110.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-03-07, 08, balandžio 11, 12, gegužės 09, 10, birželio 06, 07, 09.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į praktinį kursą švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams „Mokytojas – koučingo specialistas“. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 325.00 €
G. Augustauskaitė
Tel. 32 42 11
Registruotis
2017-04-18, gegužės 9 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir kt., turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu), (40 val.). Lektorius – mokyt. eksp. R.Račiauskas.

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-25, gegužės 16 d. 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ (40 val.). Lektorė – mokyt. met. J.Davainienė.

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-04-26, 27, 05- 22 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.      


Kaina: 135.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-05-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams
 „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
 Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 0.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-xx-xx 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ (40 val.). Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 0.00 €
A.Bakutis                                     
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa” (22 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B.Kuklierienė.


Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              
Kaina: 40.00 €
L. Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              
Kaina: 55.00 €
L. Vaitkevičienė,
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 10:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal padinino ugdymo programas“ (40 val.). Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 0.00 €
A.Bakutis
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių - psichologinių žinių kursas“ (120 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 145.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis

Konsultacijos

2017-04-03 13.00 - 15.00 Panemunės prad. m-kla, Kariūnų pl. 5 Individualios konsultacijos naujiems vadovams. Konsultuoja – NMVA parengta mentorė, dr. V.Rupainienė. Būtina išankstinė registracija tel. 8 687 24532 arba el.p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-04-11 9.00 S.Daukanto prog-ja, Taikos pr. 68 Konsultacija „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“. Konsultuoja – NMVA išorės vertintoja J.Juknevičienė. Būtina išankstinė registracija tel. 8 686 63719 arba el.p. direktore@daukantas.kaunas.lm.lt
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-04-25 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Konsultacija „Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties siekiamai arba turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo“. Konsultuoja – vadybos eksp., doc. dr. O.Visockienė. Būtina išankstinė registracija tel. 32 40 61 arba el.p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
ketvirtad. 15-17 J. ir P. Vileišių m-kla - dgf. c., Demokratų g. 36 Individualios konsultacijos 1-3 metus  dirbantiems pedagogams. Konsultuoja - IV kateg. psichologė V. Milašiūnaitė. Tel. 861639372, el.p. vilma.milasiunaite@vileisiumokykla.lt
Kaina: 0.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Konferencijos

2017-04-19 12.00 S.Laužiko specialioji mokykla, Tunelio g.41 Respublikinė konferencija
 „ Specialiosios pagalbos poveikis tenkinant SUP mokinių didelius ir labai didelius poreikius“.

Kaina: 0.87 €
V.Segalovičienė
  Tel. 20 01 27Registruotis
2017-04-20 13,00 Kauno specialioji mokykla, Apuolės g.11 Respublikinė mokytojų ir SUP mokinių konferencija
 „ Rūpinkis savimi ir savo aplinka“

Kaina: 0.87 €
V.Segalovičienė
  Tel. 20 01 27Registruotis
2017-04-20 13.00 M.Mažvydo pagr. m-kla, Šiaurės pr. 55, Kaunas Respublikinė metodinė-praktinė mokytojų ir tėvų konferencija „Mokinio pažanga – mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“. 

Registracija iki 2017 m. balandžio 12 d. tel. 8 682 32945 arba  el. p.: zitav257@gmail.com.

Kaina: 0.00 €
V.Vasiljeva
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58,
Z. Venckutė
Tel. 8 682 32945Registruotis
2017-04-20 11.00 Prezidento Valdo Adamkaus g-ja, Bitininkų g. 31 Nacionalinė pamoka (respublikinė praktinė tiriamųjų darbų konferencija ) „EKO idėjos Lietuvai 2017“. Registracija iki 2017 m. balandžio 7 d. el.p. ekopamoka@gmail.com
Kaina: 0.00 €
R.Rasikienė,
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis
2017-04-22 15:00 Suaugusiųjų mokymo centras, Sandėlių g. 7 Respublikinė konferencija – seminaras neformaliojo švietimo, pradinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Technologijų ir kūrybiškumo sintezė madoje“.
Kaina: 3.00 €
A.Panfilaitė, L.Vaitiekūnienė, A.Bakutis
Tel. 32 40 52                                
Registruotis
2017-04-25 13.00 Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Vytauto pr. 52, Kaunas Respublikinė mokslinė-praktinė etikos ir filosofijos konferencija „Žmogaus kaip individualybės vaidmuo visuomenėje“.


Registracija iki 2017 m. balandžio 7 d. el. p.:nijolebal@gmail.com.

Kaina: 0.00 €
V.Vasiljeva,
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58Registruotis

Paskaitos

2017-04-18 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita mokinių tėvams „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas Kauno miesto savivaldybėje“.
Lektorės - dr. O Visockienė - Švietimo sk. vedėjo pavaduotoja, vyr. specialistė A.Paliokaitė, mokyt. eksp. L.Kostiukovienė ir kiti mokinių pasiekimų vertintojai.

Kaina: 0.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-20 17.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita tėvams „Nerimo ženklai, informuojantys apie galimus ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos sutrikimus“. Lektorės –logoped. E.Juškevičienė, spec. pedag. J.Račickienė (Kauno PPT).
Kaina: 0.00 €
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis

Metodiniai, kultūriniai renginiai, parodos

2017-03-10 8 - 17 KPKC, Vytauto pr. 44 Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda
„Šaukia toliai mėlyni kalnų palypėt aukštai virš debesų...“


Kaina: 0.00 €
Z. Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-05 15.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinė valanda rusų kalbos mokytojams „Pasirengimas rusų (užsienio) kalbos valstybiniam egzaminui, akcentuojant vertinimo kriterijus“.
Lektorė – mokyt. metod. I.Jermoškina.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-19 15.00 „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46 Metodinis renginys Kauno miesto chemijos mokytojams „Chemijos pamokos 3 D klasėje".
Veda - mokyt. eksp. A.Šarkienė, mokyt. met. J.Ryzgelienė.

Kaina: 0.00 €
E.Starkus,
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-26 14.30 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinė valanda rusų kalbos mokytojams „Mokymasis virtualioje erdvėje „eduka klasė“.
Lektorė –  mokyt. ekspert. N.Kliorienė.

Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58

Registruotis
2017-04-26 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos įgyvendinimas“. Dalyviai – tikslinė vertintojų grupė.
Kaina: 0.00 €
A.Bukmanaitė,
V.Barzdžiuvienė
Tel. 32 40 61
Registruotis

Trečiojo amžiaus universitetas (renginiai pedagogams - senjorams)

2017-04-20 11.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaitų ciklas Sveikatos ir ilgaamžiškumo paslaptys “, I dalis.
LektoriaiD.Samkus, L.Šuminskienė.

Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis
2017-04-25 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Paskaita „Kūno biocheminių procesų valdymas. Kaip sumažinti cholesterolio gamybą organizme“.
Lektorius – V.Anilionis.


Kaina: 0.00 €
Z.Verbickienė
Tel. 32 41 58
Registruotis