Seminarai PASTABOS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2017-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius –  mokyt. met. L.Jankauskas. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME į seminarą „Kompiuterinės grafikos Adobe Photo Shop funkcijų taikymas vaizdinės mokomosios priemonės rengimui".

Programos trukmė - 22 akad. val.
Vyks surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę (planuojama rugsėjo pabaigoje - spalio mėnesį arba vėliau - informuosime)

Kaina: 40.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Seminarai

2017-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius –  mokyt. met. L.Jankauskas. Seminaras vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 15.00 €
A.Bakutis                  
Tel. 32 40 52
Registruotis
2017-xx-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 REGISTRUOJAME į seminarą „Kompiuterinės grafikos Adobe Photo Shop funkcijų taikymas vaizdinės mokomosios priemonės rengimui".

Programos trukmė - 22 akad. val.
Vyks surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę (planuojama rugsėjo pabaigoje - spalio mėnesį arba vėliau - informuosime)

Kaina: 40.00 €
I.Teresienė
Tel. 32 41 58
Registruotis

Kursai

2017-09-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams
 „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
 Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
 
Kursai vyks rugsėjo mėn., surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 0.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-10 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams ir kitiems švietimo vadybininkams „Mokyklos vadybos pagrindai, I sesija“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 60.00 €
V.Barzdžiuvienė Tel. 32 40 61Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių - psichologinių žinių kursas“ (120 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 145.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                            


Kaina: 55.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa” (22 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B.Kuklierienė.


Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              


Kaina: 40.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-xx-xx 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ (40 val.).

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-xx-xx 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir kt., turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu), (40 val.).

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis

Kursai

2017-09-xx 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams
 „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
 Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
 
Kursai vyks rugsėjo mėn., surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 0.00 €
A.Antanavičienė
Tel. 20 01 27
Registruotis
2017-10 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į kursus mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams ir kitiems švietimo vadybininkams „Mokyklos vadybos pagrindai, I sesija“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Kaina: 60.00 €
V.Barzdžiuvienė Tel. 32 40 61Registruotis
2017-xx-xx 00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Pedagoginių - psichologinių žinių kursas“ (120 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 145.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                            


Kaina: 55.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41Registruotis
2017-xx-xx 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa” (22 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B.Kuklierienė.


Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                              


Kaina: 40.00 €
L.Vaitkevičienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-xx-xx 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“ (40 val.).

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis
2017-xx-xx 16 val. KPKC, Vytauto pr. 44 Kursai įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir kt., turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, „Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu), (40 val.).

Kaina: 30.00 €
L.Dubinskienė
Tel. 32 39 41
Registruotis