Seminarai PASTABOS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2017-2019 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS

1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
Data Valanda Vieta Renginio informacija Atsakingas  

Seminarai

2019-04-23,24 10.00 Gedimino sporto ir sveikatinimo g-ja, Aukštaičių g. 78
LTOK mokymai „Olimpinių vertybių ugdymo programa“.
Lektoriai – mokyt. R. Mežvinskis, mokyt. met. J. Gvergždienė.
Dalyviai - kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojai, nedalyvavę OVUP mokymuose.
(Turėti sportinę aprangą).
Balandžio 23 d. - 10 val, balandžio 24 - 9 val.


3 prioritetas.


Kaina: 3.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-04-23 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Efektyvus komunikavimas ir pedagogo misija: klasėje, bendruomenėje, visuomenėje“.
Lektorė – dr. D. Bubelienė.

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.         
Kaina: 12.00€
A. Veličkaitė Tel. (8 37) 32 39 41 Registruotis
2019-04-24,25,26 9.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Šiuolaikinis fizinis ugdymas“.
Lektorius – dr. O. Batutis (LSU).
(Balandžio 25 d. turėti sportinę aprangą).
1 prioritetas.                                                                                                            

Kaina: 25.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-04-24 10.00 KNUC, Uosio g.7
„SUP mokinių įtraukiojo ugdymo metodų įvairovė integralumo aspektu“.
Lektoriai – KNUC specialistai I. Launikaitienė, A. Brejerienė, A. Jarmulkienė.
3 prioritetas

Kaina: 12.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-04-24 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“.
Lektorius – psichol. J. Belte.

1 prioritetas.                                                                                                           

Kaina: 17.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-04-24 13.00 Kauno miesto kamerinis teatras, Kęstučio g. 74A
Socialinio teatro principų taikymas ugdymo procese“.
Lektorius – teatro mokyt. V. Gasliūnas.                                                                                                                                                                                           
3 prioritetas. 

Kaina: 15.00€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-04-24 9.30 LSMU, A.Mickevičiaus g. 9
LSMU inicijuotas seminaras Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos nariams  „Biologija biomedicinos studijų kontekste“. Lektoriai – jungtinė komanda (LSMU).
Registruotis paspaudus  iš asociacijos gautą nuorodą.
3 prioritetas.

Kaina: 3.00€
I. Teresienė, Tel. (8 37) 32 41 58
Registracija baigta
2019-04-25, 2019-04-26, 2019-04-29 xx Internetas „Informatinio (algoritminio) mąstymo įgūdžių formavimas įvairių dalykų pamokose“ (18 val.).
Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė. Nuotolinis seminaras.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
3 prioritetas.


Kaina: 16.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-04-25 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Lektorius – mokyt. metod. L. Jankauskas.
3 prioritetas.                                                                           

Kaina: 15.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
               


Registruotis
2019-04-25 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Vaikų motyvavimas veiklai“.
Lektorė – psichol. G. Jurkevičienė ,VšĮ ,,Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras“.

1 prioritetas.                                                                                                             

Kaina: 14.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis
2019-04-25 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
„Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Geroji praktika“.
Lektoriai – Šančių l.-d. komanda.
3prioritetas

Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-04-26 10.00 KPKC Vytauto pr. 44 Seminaras ikimokyklinio  ugdymo mokytojams
„Lyderystė ir pedagoginis vadovavimas“.
Lektorė-  direkt. pav. ugd. D. Simanauskienė
1 prioritetas


Kaina: 12.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registruotis
2019-04-29 10.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams
„Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ir formos ikimokyklinėje, priešmokyklinėje įstaigoje: Amerikos, Švedijos ir Belgijos patirtis”.
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
1 prioritetas


Kaina: 16.00€
A. Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta
2019-04-30 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44
„Paprasti streso įveikimo būdai“
Lektorius – prof. dr. A. Perminas (VDU)
3 prioritetas                                                                                              

Kaina: 15.00€
M. Gedminienė
Tel. (8 37) 32 42 11

Registruotis
2019-xx-xx 14.00 KPKC,Vytauto pr. 44 Atestacinis renginys mokyklų vadovams, pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  

3 prioritetas.

Kaina: 40.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis

Kursai

2019-04-08, 2019-04-10, 2019-04-17, 2019-04-29 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Programa  
–  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
3 prioritetas.


Kaina: 96.00€
A. Veličkaitė Tel. (8 37) 32 39 41 Registruotis
2019-04-15 - 2019-04-29 xx Moodle aplinkoje
LITNET KTU techninio centro inicijuoti nuotolinio mokymo kursai „Švietimo institucijos svetainė multisaitinėje Wordpress aplinkoje“(40 val.). Lektorė – J. Totoraitienė.
Baigiamasis renginys – balandžio   29d. 14 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.
3 prioritetas.                                                                                                               

Kaina: 3.00€
I.Teresienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-05-13,14,15,20,21,22 13.00 KPKC,Vytauto pr. 44 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.


1 prioritetas.


Kaina: 55.00€
L.Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41

Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44
 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Dalyviai - asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.Kaina: 160.00€
L. Vaitkevičienė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Konferencijos

2019-04-30 13.00 KPKC, Vytauto pr.44
Respublikinė konferencija „Prevencinių programų įgyvendinimas ugdymo įstaigoje – ką gali ir turi padaryti mokykla“.
3 prioritetas

Kaina: 0.87€
V. Segalovičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
A. Reinikovienė
Registruotis

Metodiniai renginiai

2019-04-25 10.00 L.-d. „Svirnelis“, S. Lozoraičio g. 24
Metodinis - praktinis renginys priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Etninės kultūros raiška ikimokyklinėse įstaigose“. Veda – aukl. met. A. Žalimienė.
3 prioritetas.                                                                         


Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
                          

Registruotis
2019-04-25 9.00 Metelių reg. parkas
Kauno miesto geografijos mokytojų metodinė išvyka į Metelių regioninį parką.
Informacija a el. p. evitkeviciene@gmail.com.

Kaina: 0.00€
I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-05-09 14.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Metodinis renginys „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita“.
Veda – Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorė D. Kondratienė.
3 prioritetas.

Kaina: 0.00€
A. Veličkaitė
Tel. (8 37) 32 39 41
Registruotis

Renginiai mokiniams

2019-04-01 - 2019-05-03 8.00-15.00 „Vyturio“ gimnazija, Taikos pr. 51 Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių kūrybos konkursas „Muzikos kūrimas mobiliesiems telefonams“.  

Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52,
A. Bancevičienė
 


              


Registruotis

Kultūriniai renginiai

2019-03-25 - 2019-05-03 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinio 7 –12 klasių mokinių tarpdisciplininio dailės - technologijų sričių piešinio/idėjos konkurso „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduokūrybinių darbų paroda.Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (837) 32 40 52                Registruotis
2019-04-01 - 2019-05-03 8.00-17.00 KPKC, Vytauto pr. 44 Respublikinio 7 –12 klasių mokinių tarpdisciplininio dailės - technologijų sričių piešinio/idėjos konkurso „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduokūrybinių darbų paroda.


Kaina: 0.00€
A. Bakutis
Tel. (8 37) 32 40 52
                


Registruotis

Registruojame

2019-xx-xx 14:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursus užsienio kalbų mokytojus, ketinančius dirbti pagal pradinio ugdymo programą „Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.)

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.

Kaina: 70.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx 18:00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programą (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės), (48 val.).
Mokymai prasidės surinkus dalyvių grupę.

3 prioritetas


Kaina: 195.00€
Z. Verbickienė
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
2019-xx-xx xx KPKC, Vytauto pr. 44 Registruojame į mokymus „Mokytojo padėjėjo rengimo programa“ (107 val.)  
Mokymai vyks surinkus reikiamo skaičiaus dalyvių grupę.                                    Kaina: 180.00€
I. Teresienė,
Tel. (8 37) 32 41 58
Registruotis
XXX 13.00 KPKC, Vytauto pr. 44
Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. Kursai vyks surinkus dalyvių grupę (gegužės – birželio mėn.)               

Kaina: 65.00€
A.  Antanavičienė
Tel. (8 37) 20 01 27
Registracija baigta