2020 METAI

Skelbimo data

Pavadinimas

Nuostatai

Katalogas

2020-07-01  

 

Tarptautinis ikimokyklinio ir ankstyvojo amžiaus vaikų projektas „Žaidžiame drauge” darbų katalogas.

 

  atsiųsti
2020-06-23  

Tarptautinio projekto „Knygos savaitė“skirto Europos logopedo dienai paminėti, vykdytų veiklų katalogas.

  atsiųsti
2020-06-12  

 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kalbos ugdymo projekto „Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai“ katalogas.

 

  atsiųsti

2020-06-08

 

Tarptautinės švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų metodinių priemonių parodos „Suvokiu erdvę“ katalogas.

  

atsiųsti

2020-06-04  

 

Respublikinės virtualios ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų parengtų metodinių priemonių parodos ,,Kalbos garsų diferencijavimas“, vykusios 2020 m. balandžio 17 - 30 d., metodinių priemonių katalogas.

 

  atsiųsti

 

 

 

    Archyvas

Additional information