Parodos pavadinimas

Nuostatai

Katalogas

Tarptautinė virtualių metodinių darbų paroda „Mano pagalba vaikui“, skirta Europos logopedų dienai paminėti

 

siųstis

Paroda „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link"

siųstis

siųstis

Biologijos mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Renginiai, skirti pasaulinei Žemės dienai paminėti"

siųstis

siųstis

Paroda „Sėkminga pamoka: gerosios patirties sklaida“

siųstis

siųstis

Kauno m. matematikos mokytojų leidinių paroda

 

siųstis

Paroda „Nepriklausomybė. Štai kas esame MES...“

siųstis

siųstis

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokytojų paroda „Maironio jubiliejinių metų minėjimas mokykloje“

siųstis

siųstis

Paroda "Savarankiška ir atsakinga mokykla"

siųstis

siųstis

Gerosios patirties sklaidos paroda „Vertinimas Ugdant“

siųstis

siųstis

Paroda „IKT PANAUDOJIMAS ISTORIJOS PAMOKOSE“

siųstis

siųstis

Paroda „Ugdymas karjerai Kauno regiono profesinėse mokyklose“

siųstis

siųstis

"Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste"

siųstis

siųstis

„Kovose užgimusi laisvė“

siųstis

siųstis

"Kūrybingumą skatinančių ugdymo formų ir metodų įvairovė"

 

siųstis

Kauno mokyklų ekspozicijų, skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, paroda „Per amžius būk laisva“ (nuostatai, eksponato kortelės forma).

siųstis

 

"Ugdymas netradicinėse aplinkose" (nuostatai, reikalavimai eksponatams, parodos eksponato kortelės forma).

siųstis

 

"Geroji patirtis ir novacijos 2009"

siųstis

 

Additional information