• 2011-11-04 – 2011-12-19 Lietuvos respublikos įstaigų, ugdančių mokinius, turinčius klausos sutrikimą gerosios darbo patirties paroda „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, bedrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo patirtis“
  Pateikiamas   katalogas 867.81 Kb  
 • 2011-09-05 – 2011-10-05 Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų metodinių darbų paroda-pristatymas „Metodų įvairovė tikybos pamokoms ir popamokiniam ugdymui“
  Pridedamas   katalogas 224.71 Kb  
 • 2011-04-06 – 2011-04-29 Švietimo ir ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties skaidos paroda „Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste“
  Pateikiamas   katalogas 542.49 Kb
 • 2011-02-15 – 2011-03-16 Kauno miesto mokyklų mokytojų ir mokinių metodinių priemonių ir ekspozicijų (stendų), skirtų Lietuvos istorijos atmintinų datų ir valstybinių švenčių paminėjimui, paroda „Kovose užgimusi laisvė“. 
  Pateikiamas   katalogas 5.80 Mb
 • 2010-10-28 – 2010-11-30 Švietimo ir ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties skaidos paroda „Kūrybingumą skatinančių ugdymo formų ir metodų įvairovė“
  Pateikiamas   katalogas 282.29 Kb  
 • 2009-11-24 – 2010-01-29 Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdymas netradicinėse aplinkose“
  Pridedamas   katalogas 220.36 Kb  

Additional information