Pavadinimas

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Ką palikote už savęs, rasite prieš save“

Balandžio 12–13 d. laukiame Jūsų parodoje „Moderni mokykla 2017, Kaunas“!

Balandžio 12–13 d. laukiame Jūsų parodoje „Moderni mokykla 2017, Kaunas“!

Tautinių kostiumų paroda

Spaudinių paroda Valstybės atkūrimo dienai

Paroda „Kažkas gražaus....“

Paroda „Demokratijos keliu: Kaziui Griniui – 150“ jau Kaune!

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų klasių mokinių projekto ,,Dovana mokyklai“ kūrybinių darbų paroda „Mes skirtingi ir vertingi...“

Paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“– švietimo inovacijų sklaidai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre – dygsniuotų laiškų Europai paroda

Fotografijų paroda ,,Rūpinkis savimi ir savo aplinka“

MAŽIEJI MŪSŲ DRAUGAI SPARNUOČIAI

Įžymios dailininkės Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės portretų paroda „Persona“

Paroda „Spalvų kaleidoskopas“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre veikia Kauno dailės gimnazijos 9 klasės moksleivių ir mokytojos, dailininkės Rasos Žmuidienės grafikos darbų paroda „Atverti duris“.

Virtuali paroda „Sėkmės istorijos“

Tautinių vertybių puoselėjimas pradinukams, organizuojant kūrybinius projektus

Paroda „Širdis – GYVASTIES ŠALTINIS“

Projekto „Atsakingų vartotojų ugdymas Kauno švietimo įstaigose“ paroda „Aš – atsakingas vartotojas“

Lankytojus džiugino Genovaitės Angelės Pažereckienės siuvinėtų paveikslų paroda

Paroda „Dvylika“

Paroda ,,Šeimos svajonių namas”

EDUKACINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS – INOVACIJA, ĮPAREIGOJANTI KURTI

Paroda „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“

Paroda „Sveikatinimo programos integravimas į ugdymo procesą“

Eugenijos Kumpauskienės autorinių darbų paroda „Žirgai sugrįžta“

Kviečiame dalyvauti parodoje „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“

Paroda „Vaikų džiaugsmui daiktai virsta lėlėmis“

Lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdytinių, tėvų ir pedagogų meninės veiklos darbų paroda „MANO LIETUVA“

Kviečiame dalyvauti meninės fotografijos parodoje „Pabūkime gamtoje“

Šventinė parodos ,,Saulele, motinėle” uždarymo popietė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2014 m. parodų grafikas

Kauno menų darželio „Etiudas“ jubiliejinė paroda „Metamorfozės 3“ lapkričio 15-gruodžio 13d.

Paroda „Tapyba +“

Kviečiame aplankyti parodą „Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei Meilei Lukšienei – 100“

Tapybos darbų paroda „Dar laimingi“

Paroda „Prabudimas“

Paroda „Angelai“

Paroda ,,Šalčio nebijok – su draugu sportuok“

Aptarta paroda „Savarankiška ir atsakinga mokykla“

Pažintis su kinų tapyba

Paroda „Pedagogų kūrybiškumo įtaka vaiko asmenybės ugdymui“

Paroda „Kardai. Tapybagrafika. Apžvalga“

KRA „Kauno Branduma“ narių autorinių darbų paroda

Parodos „Vertinimas Ugdant“ katalogas

Paroda „Į vėlimą - kitu žvilgsniu“

Paroda „Teksto interpretacija spalvomis"

Paroda „Taktilinės knygos“

Kviečiame aplankyti "Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų megztų, nertų metodinių priemonių" paroda

Metalo plastikos paroda „Sparnas“

Paroda „Šalčio nebijok, su draugu sportuok“

Paroda „Atrask matematiką siuvinėjant kryželiu“

Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų XII adventinė dailės paroda KELIONĖ Į KALĖDAS 2011

Gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdymas karjerai Kauno regiono profesinėse mokyklose“

Kaukių paroda "Venecijos kaukės"

Kauno tautinės kultūros centro mokytojų kūrybos paroda „Mūsų džiaugsmai“

„Smaltijos“ leidyklos mokymo priemonių paroda

Paroda „Dovanoju tau svajonę“

Kviečiame į parodą...

Paroda „Metodų įvairovė tikybos pamokoms ir popamokiniam ugdymui“

Paroda „Gėlės“

Parodos „Jums, vaikai, šios gėlės...“ , skirtos Vaikų gynimo dienai, atidarymas

Moksleivių dailės darbai pražydo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre veikia paroda „Profesinės linkmės dailės ugdymo modulio programos diegimo 2009 – 2011 m. Kauno Juozo Grušo meno vidurinėje mokykloje patirtis“.

APTARTA ATVIRUKŲ PARODA „GRAŽI TU MANO, BRANGI TĖVYNE“

Paroda „Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaujintų programų kontekste“

Parodų grafikas

Additional information