BŪRELIO SUDĖTIS  2018 – 2019 m. m.

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Eglė Valantinienė

Pirmininkė

Sandra Mikušauskienė

Pirmininkės pavaduotoja

Edita Matulionienė

Sekretorė

Jurga Senkutė

Narė

Daina Marija Marcinkevičiūtė

Narė

Marius Laurynaitis

Narys

Evaldas Liutkauskas

Narys

Violeta Jucevičienė

Narė

Agnė Kulikauskienė

Narė

Gražina Dainauskienė

Narė

Jolanta Pienauskienė

Narė

Ingrida Tarvydienė

Narė


 

NUOSTATAI

 

 Muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio nuostatai

 

 

VEIKLOS PLANAS

Muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 

 

 

Additional information