Skelbimo data

Pavadinimas

Siųsti

       

2018-09-28

Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

siųsti

2018-09-28

Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas

siųsti

2018-09-28

Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 priedas 

siųsti

2018-09-25

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo„ patvirtinimo

siųsti

2018-09-10

Kauno miesto mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos tvarkos aprašas

siųsti

 

Additional information