2020 metų gegužės mėnesio pažymos

 

 

Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2020-06-03 2020-05-15

 

Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje „Ekomenas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“.

   

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-04 2020-05-15

 

Dėl mokytojų, skaičiusiųjų pranešimus  nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje „Ekomenas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“.

  

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-03 2020-06-03

 

Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Nuotolinis ugdymas styginiais instrumentais“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-01 2020-05-12

 

Dėl mokytojų, dalyvavusių ir parengusių mokinius nuotolinėms tarptautinėms kūrybinėms dirbtuvėms „Lietuviškas sodas“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-06-01 2020-05-08

 

Dėl pranešimų konferencijoje „Šiuolaikinių fizikos mokymo metodų įvairovė: patirtis, problemos ir ateities perspektyva“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-28 2020-05-13, 14

 

Dėl dalyvavimo nuotolinėje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gyvybė ir technologijos“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-28 2020-05-26

 

Dėl pranešimų renginyje „IT mokymas nuotoliniu būdu: ko išmokome patys“ ir renginio vedimo.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-28 2020-05-26

 

 Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos renginyje „IT mokymas nuotoliniu būdu: ko išmokome patys“.

 

Virtuali aplinka  atsisiųsti
2020-05-28 2020-05-06

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Nuotolinis mokymas teatro pamokose ir dramos būrelių užsiėmimuose“.

  

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-28 2020-05-20

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Žmogaus saugos ugdymo sėkmės istorijos“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-26 2020-05-13

 

Dėl dalyvavimo nuotoliniame gerosios patirties sklaidos metodiniame renginyje tikybos mokytojams „Nuotolinė tikybos pamoka pradinukams ir ne tik“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-25 2020-05-11 

Dėl dalyvavimo nuotoliniame metodiniame renginyje etikos mokytojams „Nuotolinis mokyma(is): gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos pamokose“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-25 2020-05-07

 

 Dėl skaitytų pranešimų gerosios patirties sklaidos nuotoliniame metodiniame renginyje anglų k. mokytojams „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“ (Helpful tools for busy Teachers).

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-25 2020-05-07

 

Dėl dalyvavimo gerosios patirties sklaidos nuotoliniame metodiniame renginyje anglų k. mokytojams „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“ (Helpful tools for busy Teachers).

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-22 2020-05-20

 

Dėl paskaitos „Nuotolinio chemijos mokymo(si) pamokos: ką sėkmingai galėtume taikyti ateityje“.

 

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-14 2020-05-11


Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Nuotolinis biologijos mokymas: iššūkiai ir galimybės“.

  

Virtuali aplinka atsisiųsti
2020-05-14 2020-05-06