2020 metų kovo mėnesio pažymos

Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2020-05-22 2020-03-05

 

Dėl mokytojų dalyvavimo gamtos mokslų šventėje „Kūrybos ir eksperimentų sala“.      

 

Kauno „Santaros“ gimnazija atsisiųsti
2020-04-10 2020-03-06

 

 Dėl mokytojų, padėjusių pasirengti Tarptautiniam mokinių eilėraščių-miniatiūrų ir piešinių konkursui „Trisdešimt metų kartu su Laisve“

Kauno karininkų ramovė atsisiųsti
2020-03-19 2020-03-05

 

Dėl dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 - 11 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros protų mūšyje „Prisiliesdamas prie knygos, prisilieti prie žmogaus“, skirtame lietuvių kalbos dienoms

 

Kauno "Saulės" gimnazija  atsisiųsti
2020-03-12 2020-03-05

 

Dėl atviro Besimokančių mokyklų tinklo renginio – mišraus jaunimo choro „Akordas“ koncerto „Akordo garsai – širdžių balsai“

 

Kauno „Saulės“ gimnazija atsisiųsti