Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2021-01-18 2021-01-14

Dėl mokytojų, dalyvavusių  nuotolinėje gerosios patirties sklaidos metodinėje valandoje „etest.lt naudojimas lietuvių kalbos pamokose“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti