Parodos pavadinimasNuostataiKatalogas

Paroda „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link"

 siųstis  siųstis 

Biologijos mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Renginiai, skirti pasaulinei Žemės dienai paminėti"

 siųstis  siųstis
Paroda „Sėkminga pamoka: gerosios patirties sklaida“  siųstis  siųstis
Kauno m. matematikos mokytojų leidinių paroda    siųstis
Paroda „Nepriklausomybė. Štai kas esame MES...“  siųstis  siųstis
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokytojų paroda „Maironio jubiliejinių metų minėjimas mokykloje“  siųstis  siųstis
Paroda "Savarankiška ir atsakinga mokykla"  siųstis  siųstis
Gerosios patirties sklaidos paroda „Vertinimas Ugdant“  siųstis  siųstis
Paroda „IKT PANAUDOJIMAS ISTORIJOS PAMOKOSE“  siųstis  siųstis
Paroda „Ugdymas karjerai Kauno regiono profesinėse mokyklose“  siųstis  siųstis
"Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste"  siųstis  siųstis
„Kovose užgimusi laisvė“  siųstis  siųstis
"Kūrybingumą skatinančių ugdymo formų ir metodų įvairovė"  siųstis
Kauno mokyklų ekspozicijų, skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, paroda „Per amžius būk laisva“ (nuostatai, eksponato kortelės forma).  siųstis
"Ugdymas netradicinėse aplinkose" (nuostatai, reikalavimai eksponatams, parodos eksponato kortelės forma).  siųstis
"Geroji patirtis ir novacijos 2009"  siųstis