download 1Turinys

Naujienos

Bendros žinios apie įstaigą

Rekvizitai

Istorija

Statistika

Veikla

   – Nuostatai

   – Darbo tvarkos taisyklės

   – Planavimo dokumentai

   – Veiklos sritys

   – Apskaita

      – Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

      – Finansinių ataskaitų rinkiniai

   – Darbo užmokestis

   – Viešieji pirkimai

   – Patalpos

   – Direktoriaus veiklos ataskaita

   – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Struktūra ir kontaktai

Įstaigos valdymo struktūros schema

Vadovai

Darbuotojai

Laisvos darbo vietos

Įstaigos taryba

Darbo laikas

Paslaugos ir programos

Kvalifikacijos tobulinimo programa

Programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje

Valstybės tarnautojų mokymo programos

ECDL

Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos programos Lietuvos pedagogams

Projektai

Renginiai pedagoginiams darbuotojams

Parodos

           ┊   – Parodų grafikas

   – Bendrieji nuostatai

   – Eksponato kortelė

   – Katalogai ir nuostatai

   – Parodų archyvas

Konferencijos

Pažymos

   – Pažymų archyvas

Renginių Archyvas

Renginiai mokiniams

Renginiai mokiniams 2018 m. II pusmetis. Archyvas.

Metodinė veikla

Dokumentai

Metodiniai būreliai

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
┊ Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

┊ Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinis būrelis
  Etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis
  Muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis
  Dailės mokytojų metodinis būrelis
  Technologijų mokytojų metodinis būrelis
  Teatro mokytojų metodinis būrelis
  Šokio mokytojų metodinis būrelis
  Kraštotyros ir turizmo mokytojų metodinis būrelis
  Žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis

┊ Psichologų metodinis būrelis
  Socialinių pedagogų metodinis būrelis
  Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
  Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
  Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė

┊ Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis
  Matematikos mokytojų metodinis būrelis
  Biologijos mokytojų metodinis būrelis
  Fizikos mokytojų metodinis būrelis
  Chemijos mokytojų metodinis būrelis
  Geografijos mokytojų metodinis būrelis
  Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis

┊ Istorijos mokytojų metodinis būrelis
  Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis
  Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė

┊ Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis

┊ Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis

  Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis
  Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis
  Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis
  Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis
  Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis
  Tikybos mokytojų metodinis būrelis
  Etikos mokytojų metodinis būrelis

Mokyklų ir mokytojų inovatyvi veikla

Autorinės dalyko pamokos

-  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

Specialusis ugdymas

Informacinės technologijos

Technologijos

Profesinis orientavimas

Dailė

Darbai skirti Europos kalbų dienai

Istorija

Pradinio ugdymo pamokos

Anglų kalba

Matematika

Antikorupciniai renginiai

Aktyvių tėvų akademija

Edukacinės patirties bankas

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Naujienos

Teisiniai dokumentai

Naudingos nuorodos

Teisinė informacija

Teisės aktai

Teisės aktų pažeidimai

Biblioteka

Darbo laikas ir kontaktai

Tradicijos

Nuorodos

Additional information