12

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Lietuvos kultūros tarybos Kultūros fondo lėšomis finansuojamos programos „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai“ konkursą ir gavo finansavimą projektui „Šiuolaikinės medijos ir informacinis raštingumas: darnios plėtros ir brandžių asmenybių ugdymas“. Šis projektas – tęstinė, kolegialios socialinės (kultūros, švietimo ir verslo įstaigų) partnerystės sinergija, užtikrinanti sistemingą vyresnio amžiaus asmenų pilietiškumo, medijų ir informacinio raštingumo ugdymą.

Projekto metu Kauno regiono vyresnio amžiaus žmonėms bus organizuojami inovatyvūs teoriniai/ praktiniai mokymai, kuriais bus ugdomi asmenų gebėjimai kritiškai, išmaniai ir kūrybiškai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, socialiniais tinklais, elektroninėmis dokumentų valdymo, tvarkymo priemonėmis, sistemomis, skatinamas jų aktyvus pilietiškumas ir pilnavertis dalyvavimas socialiniame gyvenime. Tai būtinosios kompetencijos, įgalinančios projekto dalyvius kritiškai, efektyviai naudotis medijomis ir kitais informacijos šaltiniais bei susijusios su mokymosi visą gyvenimą įgūdžių stiprinimu. Bus sukurta inovatyvi, siekianti ilgalaikio teigiamo poveikio tikslinei grupei, metodinė priemonė, kurioje bus pateikiama struktūruota informacija apie naujo turinio kūrimą.

Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projekto partneriai:

  • Kauno apskrities viešoji biblioteka;
  • Lietuvos žurnalistų sąjunga (Kauno skyrius);
  • UAB „Diena Media News“.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacija


 


247 24812120001

LSŠA prezidentės Vilijos Lukošūnienės padėka Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui už dalyvavimą Suaugusiųjų švietimo savaitėje „Mokymosi spalvos“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Europos parlamento informacijos biuras kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru 2016 m. lapkričio mėn. 29 d. (antradienį) 13.00 val. organizuoja nemokamus kompiuterių kursus senjorams.

Kursų temos:Kvietimas0001

  1. Kaip prisiregistruoti pas gydytoją;
  2. Kaip rezervuoti lėktuvo bilietus;
  3. Kaip įdėti skelbimą.

Mokymai vyks Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Vytauto pr. 44, Kaunas, 205 IT auditorijoje, antrame aukšte.

Mokymų trukmė 1 val. 30 min.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 32 39 41

 img012016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės
„Mokymosi spalvos“ renginiai
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre

2016 m. lapkričio 14 – 20 d. Lietuvoje vyks tradicinė septynioliktoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“, kurią inicijuoja ir organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA). Kauno pedagogų kvalifikacijos centras palaiko šią gražią iniciatyvą ir š. m. lapkričio 14 – 20 d. siūlo šiuos renginius suaugusiesiems.

Renginiai

  Straipsnis

 Laimėtas projektas Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2016 metais konkursą ir gavo finansavimą projektui Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“. Švietimo ir mokslo ministerija sulaukė per 200 paraiškų, Iš jų atrinkti tik 36 projektai, kurie gavo finansavimą.Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, veiklos prasidės 2016 m. rugsėjo mėnesį. Projektu siekiama Kauno regiono dirbantiesiems bei įspėjimus apie atleidimą gavusiems asmenims padėti tobulinti bendrąsias kompetencijas, užtikrinančias galimybę konkuruoti ir išlikti darbo rinkoje: tobulinti bendravimo gimtąja ir anglų kalbomis kompetencijas, ugdyti dalyvių vidinę motyvaciją ir pasitikėjimą savimi, siekiant išlikti ir konkuruoti darbo rinkoje, tobulinti iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus.

Projekto tikslinė grupė – Kauno regiono dirbantieji bei įspėjimus apie atleidimą gavę asmenys.Mokymų metu įgytos kompetencijos, patirtimi perimti įgūdžiai padidins asmenų kvalifikacijos atitikimą darbo rinkos reikmėms, įgalins gauti didesnes pajamas. Mokymų dalyviai patobulinę bendrąsias kompetencijas, gebės reprezentuoti save, organizaciją, išskirti ir pristatyti savo gebėjimus, ir tai užtikrins didesnes jų galimybes tapti aktyviems ir išlikti konkurencingiems darbo rinkoje net ir pasibaigus mokymams. Patobulinę kompetencijas dalyviai gebės prisiimti atsakomybę, prisidės prie organizacijos konkurencingumo rinkoje, išlaikys darbo vietą bei gaus didesnį atlygį.