VDU Trečiojo amžiaus universitetas –
http://ltdkaunas.vdu.lt/tvs/index.php/treciojo-amziaus-universitetas

LSU Trečiojo amžiaus universitetas
http://www.lsu.lt/karjeros-ir-kompeteciju-pletotes-centras/treciojo-amziaus-universitetas

Kauno m. muziejaus Trečiojo amžiaus universitetas –
http://www.kaunomuziejus.lt/treciojo-amziaus-universitetas-muziejuje/

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS) https://www.smis.lt/

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma „EPALE“http://ec.europa.eu/epale/lt

Kauno kultūros centras „Tautos namai“ – http://tautosnamai.lt/kontaktai

Kauno kartų namų Pagyvenusių žmonių centras – www.kartunamai.lt/

Kauno suaugusiųjų mokymo centras – www.smc.kaunas.lm.lt

Kauno tautinės kultūros centras – http://www.ktkc.lt/

Stasio Lozoraičio senjorų akademija – http://www.manouab.lt/kauno-senjoru-akademija-vsi