20190123 213735 COLLAGESausio 23 – 25 d. Lenkijoje (Opolėje) vyko Erasmus + projekto SHARETRAIN partnerių tarptautinis susitikimas, kurį projekto partneriai iš RZPWE (Opolės švietimo centras, Lenkija).

Sausio 23 d. rytas pradėtas susitikimu RZPWE. Opolės švietimo centro komanda pasveikino projekto partnerius, pasidžiaugė sėkmingai tęsimu bendradarbiavimu, atliktais darbais, projekto rezultatais ir jų nauda mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kokybei.
Vizito PSP Chrząstowice pradinėje dvikalbio (lenkų k., vokiečių k.) ugdymo mokykloje metu projekto partneriai stebėjo ugdymo procesą, lankėsi integruotoje matematikos, anglų kalbos ir kūno kultūros pamokoje. Apsilankyta RZPWE eksperimentų centre, kuris buvo sukurtas bendradarbiaujant su Marshal Office, Švietimo įstaigų valdyba ir Regioniniu švietimo pagalbos centru. Projektinės veiklos pagalba sukurti edukaciniai produktai, kurie padeda mokykloms tobulinti mokinių kompetencijas taikant aktyvaus mokymo metodus, eksperimentus, robotus. Mokytojai su mokiniais atvyksta į RZPWE eksperimentų centrą, veda praktines pamokas, organizuoja praktines užduotis mokiniams.
20190123 220104 COLLAGE

 

Sausio 24 d. Zdzieszowice mokykloje projekto dalyvius pasveikino Zdzieszowice rajono mero pavaduotojas, Zdzieszowice rajono administracijos direktorius, Švietimo departamento atstovai. Mokykloje itin aktyvi mokinių taryba, mokiniai veiklas organizuoja ne tik mokykloje, bet ir rajono bendruomenei. Itin gražus pavyzdys – Kalėdinių atvirukų kūrimas ir siuntimas senyvo amžiaus vienišiems žmonėms. Mokytojai aktyviai naudoja IT pamokose: fizikos pamokoje pasitelkiant planšetes mokiniai atvaizdavo fizikos bandymus, aprašė juos ir iliustravo.


Lankantis ZSS in Leśnica mokykloje, kurioje ugdomi specialiųjų poreikių turintys mokiniai projekto dalyviams pristatytos mokyklos veiklos, itin palankios sąlygos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams: mokiniai įgyja profesiją, mokomi socialinių įgūdžių, apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.

Paskutinę susitikimo dieną lankyta Katalikiška mokykla. Ši mokykla labai aktyviaipamokose naudoja mobiliuosius įrenginius, išmaniąsias lentas, įvairias programėles, kurių pagalba mokiniai motyvuojami ir aktyviai įsitraukia į pamoką, noriai dalyvauja pamokos veiklose, sprendžia jiems skirtas užduotis. Mokyklos mokytojai dažnai dalyvauja online mokymuose, nes jiems tai labai patogu, sutaupo laiko.

Po vizito mokykloje projekto koordinatoriai priminė projekto partneriams jų atsakomybes, funkcijas ir darbus, kuriuos būtina atlikti artimiausiu metu, palyginamųjų dokumentų rengimo niuansus, administracinius klausimus. Projekto partneriai pristatė savo įstaigų vykdomą poreikių tyrimo ir mokymų efektyvumo vertinimo praktiką. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pristatyta bendradarbiavimo su universitetais praktika vykdant tiriamąją veiklą sužavėjo projekto partnerius ir tapo sektinu pavyzdžiu.

  

 

Additional information