Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2016 metais konkursą ir gavo finansavimą projektui „Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“. Švietimo ir mokslo ministerija sulaukė per 200 paraiškų, Iš jų atrinkti tik 36 projektai, kurie gavo finansavimą.Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, veiklos prasidės 2016 m. rugsėjo mėnesį. Projektu siekiama Kauno regiono dirbantiesiems bei įspėjimus apie atleidimą gavusiems asmenims padėti tobulinti bendrąsias kompetencijas, užtikrinančias galimybę konkuruoti ir išlikti darbo rinkoje: tobulinti bendravimo gimtąja ir anglų kalbomis kompetencijas, ugdyti dalyvių vidinę motyvaciją ir pasitikėjimą savimi, siekiant išlikti ir konkuruoti darbo rinkoje, tobulinti iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus.

Projekto tikslinė grupė – Kauno regiono dirbantieji bei įspėjimus apie atleidimą gavę asmenys.Mokymų metu įgytos kompetencijos, patirtimi perimti įgūdžiai padidins asmenų kvalifikacijos atitikimą darbo rinkos reikmėms, įgalins gauti didesnes pajamas. Mokymų dalyviai patobulinę bendrąsias kompetencijas, gebės reprezentuoti save, organizaciją, išskirti ir pristatyti savo gebėjimus, ir tai užtikrins didesnes jų galimybes tapti aktyviems ir išlikti konkurencingiems darbo rinkoje net ir pasibaigus mokymams. Patobulinę kompetencijas dalyviai gebės prisiimti atsakomybę, prisidės prie organizacijos konkurencingumo rinkoje, išlaikys darbo vietą bei gaus didesnį atlygį.

 

Additional information