Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

  

2019-06-03 2019-02-06

 

Dėl mokinių parengimo konkursui „Informatikos detektyvai“.

 

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija  atsiųsti
2019-03-25  2019-02-05

 

Dėl  skaitytų pranešimų socialinių pedagogų metodiniame renginyje „ Darbas su specialiųjų ugdymosi

poreikių vaikais“.

 

J.ir P. Vileišių mkykla atsiųsti
2019-04-15 2019-01-17 iki 2019-02-18

 

Dėl  Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų ir tėvelių kūrybinių darbų parodos „Metų laikai vaiko akimis“ organizatorių.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-04-15 2019-01-17 iki 2019-02-18

 

 Dėl  dalyvavimo Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų ir tėvelių kūrybinių darbų parodoje „Metų laikai vaiko akimis“ .

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-04-12 2019-02-28

 

Dėl  dalyvavimo 5 – 9 klasių mokinių forume „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija atsiųsti
2019-04-12 2019-02-28

 

Dėl  dalyvavimo 8 – 10 klasių mokinių rusų kalbos viktorinoje „Pasivaikščiojimas po Lietuvą“.

 


Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinis skyrius

atsiųsti
2019-04-12 2019-02-28

 

Dėl  organizavimo grupės ir vertinimo8 – 10 klasių mokinių  rusų kalbos viktorinoje „Pasivaikščiojimas po Lietuvą“.

 


Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinis skyrius

atsiųsti
2019-04-11 2019-02-28

 

Dėl  dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir mokytojų skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga  mūsų pasaulyje: skaitymas – emocija - kultūra“.

 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija atsiųsti
2019-04-05  2019-02-07

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius autorinės dainos ir muzikos festivaliui - konkursui „Mano daina“.

 

 Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija atsiųsti
2019-03-26 2019-02-07

 

Dėl dalyvavimo protų mūšyje – viktorinoje „LDK XIII-XVI A.“.

 


Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

atsiųsti
 2019-04-04  2019-02-28

 

Dėl  dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių konferencijoje „Lietuvos šimtmečio kankiniai“.

 

 VDU Didžioji aula atsiųsti
2019-04-04 2019-02-20

 

Dėl  skaitytų pranešimų  popietėje „Juozo Tumo Vaižganto idėjos ugdant socialiai atsakingą žmogų lietuvių kalbos pamokose“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-04-03 2019-02-20

 

Dėl  dalyvavimo popietėje „Juozo Tumo Vaižganto idėjos ugdant socialiai atsakingą žmogų lietuvių kalbos pamokose“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-04-03 2019-02-28

 

Dėl  dalyvavimo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencijoje „Vertybių ugdymo kultūra UNESCO mokyklose“.

 

Kauno Dainavos progimnazija atsiųsti
 2019-03-12  2019-02-25–28

 

Dėl konkurso „Listen to write 2019" organizavimo.

 

 

 Mokyklose atsiųsti 
2019-03-12

2019-02-25–28

 

Dėl dalyvavimo konkurse „Listen to write 2019".

 

Mokyklose atsiųsti
2019-03-20 2019-02-07

 

Dėl  dalyvavimo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių konferencijoje „Kaunas – poetų miestas“, skirtoje Laikinosios sostinės metams atminimo metams, poeto Bernardo Brazdžionio 112-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla atsiųsti
2019-03-20   2019-02-07

 

Dėl  mokytojų, padėjusių rengti pranešimus respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių konferencijoje „Kaunas – poetų miestas“, skirtoje Laikinosios sostinės metams atminimo metams, poeto Bernardo Brazdžionio 112-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla  atsiųsti
2019-03-18 2019-02-06

 

Dėl  dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkurse „Nature is a common Language“.

 

 Kauno Jono Jablonskio gimnazija atsiųsti
2019-03-18 2019-02-07

 

Dėl  dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos raštingumo konkurse „Spelling bee – 2019“.

 

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla  atsiųsti
2019-03-13 2019-02-12

 

Dėl dalyvavimo matematikos uždavinių sprendimo turnyre „Matematikos ringas“.

 

VDU „Rasos“ gimnazija

atsiųsti
2019-03-13 2019-02-12

 

Dėl mokinių parengimo matematikos uždavinių sprendimo turnyrui „Matematinis ringas“ ir turnyro organizavimo.

 

VDU „Rasos“ gimnazija

atsiųsti
2019-03-13 2019-02-12

 

Dėl praktikumo „Office 365“ galimybių panaudojimas klasės auklėtojo veikloje“.

 

Kauno Rokų gimnazija atsiųsti
2019-03-05 2019-02-28

 

Dėl mokytojų, paruošusių mokinius ir dalyvavusių konferencijoje „Modernaus meno judėjimai ir žymiausi jų dailininkai“.

 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija atsiųsti
2019-03-05 2019-02-26

 

Dėl dalyvavimo 2019 m. vasario 26 d. respublikiniame pradinio ugdymo 3-4 ųjų klasių mokinių lietuvių kalbos konkurse - viktorinoje „Kaunas kaip raštas, įaustas į drobę“.

 

Kauno Erudito licėjus atsiųsti
2019-02-28 2019-02-26

 

Dėl pateiktų pranešimų metodiniame renginyje   „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-02-27  2019-02-26 

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo patirtis“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  atsiųsti
2019-02-28 2019-02-23

 

Dėl mokytojų, skaičiusių pranešimus respublikinėje muzikos, meno mokyklų mokytojų konferencijoje.

 

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla atsiųsti
2019-02-26 2019-02-23

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje“.

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla  atsiųsti
2019-02-26 2019-02-21

 

Dėl išvykos į Vilniaus knygų mugę 

 

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO atsiųsti
2019-02-19  2019-02-19  

Dėl dalyvavimo susitikime su istoriku, publicistu, LR Seimo nariu dr. Arvydu Anušausku ir jo monografijos „Aš esu Vanagas“ pristatyme-diskusijoje

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-02-11 2019-02-11  

Dėl dalyvavimo futbolo turnyre „KAFF – Jono Jablonskio gimnazijos taurei laimėti“.

 

Nacionalinė futbolo akademija  atsiųsti
2019-03-06 2019-02-05

 

Dėl dalyvavimo socialinių pedagogų metodiniame renginyje.

 

Kauno J. Ir P. Vileišių mokykla atsiųsti

Additional information