Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veikla 2019 m. 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2018 m. veikla 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2017 m. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių grįžtamojo ryšio anketų apibendrinimas

 Tyrimas „Pedagoginių darbuotojų ir švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiai ir grįžtamasis ryšys”, 2017 m.

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2017 m. veikla

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2016 m. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių grįžtamojo ryšio anketų apibendrinimas

 2016 m. statistiniai duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą 

Tyrimas „Kauno miesto suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) galimybės ir poreikiai“, 2016 m.

Tyrimas „ Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo metu įgytų žinių ir gebėjimų pritaikomumo vertinimas“, 2015 - 2016 m.

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2016 m. veikla

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2015 m. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių grįžtamojo ryšio anketų apibendrinimas

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2015 m. veikla

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2014 m. kvalifikacijos tobulinimo renginių vertinimas

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2014 m. veikla

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2013 m. veikla

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2013 m. kvalifikacijos tobulinimo renginių vertinimas

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2012 m. veikla 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2011 m. veikla 

 Skaitytojų poreikių tyrimas 

 Kauno miesto mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 2011 metams poreikiai 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2010 m. veikla 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2009 m. veikla 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginių Kauno pedagogų kvalifikacijos centre kokybė ir poreikiai 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2008 m. veikla 

 Kauno miesto mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 2007/2008 m. poreikių tyrimas 

 

 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-07-02