Nuotoliniai mokymai
Mokytojams, pagalbos specialistams

Data

Valanda

Tipas

Pavadinimas

Registracijos nuoroda

2020-06-01
(1, 4, 8, 11)

15 val.

Seminaras

Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 1 dalis (16 val.). Mokymų programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).

 

ČIA

2020-06-01

14 val.

Metodinis renginys

Metodinis renginys „Kas gina vaiką?“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

 

ČIA

2020-06-01
(1-30)

-

Konsultacija

Nuotolinės konsultacijos socialiniams pedagogams GOOGLE platformoje.

 

Informacija tel.
8 618 84289

2020-06-03

10 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda „Nuotolinis ugdymas styginiais instrumentais“.

 

ČIA

2020-06-03

13 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“.

 

ČIA

2020-06-03
(3, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30)

14, 15 val.

Kursai

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).
Pedagogika – birželio 3, 5, 10, 29, 30 d. 14 val.
Psichologija – birželio 12, 22, 23, 25, 26 d. 14 val.
Didaktika – birželio 15, 16, 17, 18, 19 d. 15 val.

 

ČIA

2020-06-04

15 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis“.

 

ČIA

2020-06-05

14 val.

Seminaras

„Mitybos mokslas – imuniteto stiprinimo strategijos“ (6 val.).
Mokymų programa „Mokinių sveikatingumo ugdymas: mityba ir fizinis krūvis, mokslo naujovės“ (40 val.).

 

 

ČIA

2020-06-08
(8, 9, 11)

14 val.

Kursai

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).

 

 

ČIA

2020-06-08

14 val.

Metodinė valanda

Metodinė valanda „Nuotolinė prancūzų kalbos pamoka – iššūkiai ir galimybės“.

 

 

ČIA

2020-06-08

15 val.

Paskaita

„Matematikos mokymo (si) privalumai ir trūkumai nuotolinėse matematikos pamokose“ (2 val.). Mokymų programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).

 

ČIA

2020-06-09
(9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29)

2020-06-09 13 val.;
2020-06-10 13 val;
2020-06-11 15 val.;
2020-06-12 14 val.;
2020-06-16 15 val.;
2020-06-17 13 val.;
2020-06-18 13 val.;
2020-06-22 13val.;
2020-06-23 13 val.;
2020-06-25 14 val.;
2020-06-29 12 val.

Seminaras

„Mokytojo padėjėjo profesines veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.).

 

ČIA

2020-06-09

11 val.

Paskaita

„Kelyje į Eldorado“ (Henrikui Nagiui – 100, Henrikui Radauskui – 110. Poetinė impresija).

 

ČIA

2020-06-09

13 val.

Seminaras

„Žmogaus elgesio ir savijautos schemos, režimai ir šablonai. Kaip panaudoti šiuolaikinės schemų terapijos pasiekimus pedagoginėje praktikoje santykyje su mokiniais, kolegomis ir savimi?“.

 

 

ČIA

2020-06-09
(9, 12)

14 val.

Seminaras

„Tėvų pedagoginis švietimas - veiksmingo bendradarbiavimo pagrindas“ (8 val.). Mokymų programa „Mokyklų bendruomenės bendradarbiavimo raiška kuriant palankią vaiko ugdymo(si) aplinką“ (40 val.).

 

 

ČIA

2020-06-09

15 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda „Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. Praktiniai nuotolinio mokymo pavyzdžiai“.

 

ČIA

2020-06-09

15 val.

Metodinė valanda

Metodinė valanda „Nauja patirtis nuotoliniu būdu vedant rusų kalbos pamokas“.

 

 

ČIA

2020-06-10

12 val.

Konsultacija

Nuotolinė konsultacija pradinio ugdymo mokytojams dėl informacinio ugdymo pradinėje mokykloje.

 

ČIA

2020-06-10
(10, 12, 16, 18)

13 val.

Kursai

„Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).

 

ČIA

2020-06-10

13 val.

Paskaita

„Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą?“.

 

ČIA

2020-06-10

13 val.

Konsultacija

„Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas virtualioje aplinkoje“.

 

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2020-06-10

15 val.

Metodinė valanda

Metodinė valanda-patirties sklaida „Lietuvių kalbos ir literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu“.

 

ČIA

2020-06-10

15 val.

Konferencija

Istorijos mokytojų gerosios patirties vaizdo konferencija „Kaip sekėsi įgyvendinti istorijos ugdymo turinį nuotoliniu būdu“.

 

 

ČIA

2020-06-11

10 val.

Respublikinė konferencija

Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Informatika pradiniame ugdyme”.

 

ČIA

2020-06-11

11 val.

Metodinis renginys

„Vaikų saugumo užtikrinimas atnaujinus ugdymo procesą ikimokyklinėje įstaigoje“.

 

ČIA

2020-06-11

13 val.

Seminaras

„Kūrybiškos STEAM veiklos ankstyvajame ugdyme“.

 

ČIA

2020-06-11
(11, 15)

15.15 val.

Seminaras

„Aš galiu prisijaukinti IKT įrankius, o Tu?“ (12 val.).

 

ČIA

2020-06-11

15.30 val.

Paskaita

„Gamtos mokslų mokymas(is) 5-8 klasėse: žinios, gebėjimai ir kompetencijų ugdymas“.

 

ČIA

2020-06-12

14 val.

Seminaras

Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“.

 

ČIA

2020-06-12

15 val.

Konsultacija

Nuotolinė konsultacija dėl tarptautinio projekto „eTwinning tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (eTwinning international Project for Schools and VDU „The World Universities to Schools“) veiklų 2020/2021 metais.

 

ČIA

2020-06-15

11 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos patirtis įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „Gabių mokinių ugdymo programos plėtra ir modernizavimas“.

 

ČIA

2020-06-15

13 val.

Seminaras

„Vaikų, turinčių skaitymo ir rašymo sutrikimų, ugdymas“.

 

ČIA

2020-06-15

14.30 val.

Seminaras

„Europos paveldo objektai Kaune. Modernizmas ir tautiškumas architektūros pavelde“ (6 val.). Mokymų programa „Neformaliojo švietimo mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas, siekiant ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimą“ (40 val.).

 

 

ČIA

2020-06-15
(15, 18, 22)

15 val.

Seminaras

Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 2 dalis (12 val.). Mokymų programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.).

 

ČIA

2020-06-16

11 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda „Ką reikėtų žinoti Vaiko gerovės komisijos nariams, ginant vaiko interesus?“.

 

ČIA

2020-06-16

11 val.

Metodinis renginys

Metodinė valanda-patirties sklaida „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“.

 

ČIA

2020-06-16
(16,17)

14 val.

Seminaras

„Būti atvira širdimi. Aktyviai stebėti save“ (8 val.). 
Mokymų programa „Pagalba mokytojui, siekiant jo profesinės gerovės“ (40 val.).  

 

ČIA

2020-06-16

14 val.

Metodinis rengys

Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas“.

 

ČIA

2020-06-17

13 val.

Paskaita

„Socialinis-emocinis intelektas: kaip savo, komandos ir klientų emocijas paversti kuriančia jėga?“.

 

ČIA

2020-06-17

14 val.

Seminaras

„Kaip dirbti kitaip atnaujinus ugdymo procesą“.

 

ČIA

2020-06-17

14 val.

Metodinis rengys

Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis ugdymas anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse“.

 

ČIA

2020-06-17

14.30 val.

Seminaras

„Emocijų ir jausmų pažinimas bei valdymas dailės terapijos metodais“.

 

ČIA

2020-06-17

15 val.

Konsultacija

„Dėl etatinio darbo apmokėjimo pakeitimų nuo rugsėjo 1 d.“

 

ČIA

2020-06-18

11 val.

Metodinis renginys

Gerosios patirties sklaida „Gera mokykla. Iššūkiai ir galimybės“.

 

ČIA

2020-06-18

14 val.

Paskaita

Antikorupcinio švietimo nemokama metodinės pagalbos paskaita „Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“.

 

ČIA

2020-06-18

15 val.

Konsultacija

„Nuotolinių pamokų planavimas ir organizavimas“.

 

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2020-06-19

13 val.

Seminaras

„Sinchroninių ir asinchroninių nuotolinio mokymo(si) užduočių rengimas bei pateikimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius" (8 val.). Mokymų programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).

 

ČIA

Additional information