Apie mus


       Istorija

       Tradicijos

       Padėkos

       Misija 

       Vizija

       Prioritetinės veiklos kryptys

       Pagrindinės veiklos sritys

Administracinė informacija


       Statistika

       Nuostatai

       Darbo tvarkos taisyklės

       Planavimo dokumentai

      Apskaita:

                        Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai  

                         Finansinių ataskaitų rinkiniai

       Darbo užmokestis

       Viešieji pirkimai

       Direktoriaus veiklos ataskaita

       Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Struktūra ir kontaktai


       Rekvizitai

       Įstaigos valdymo struktūros schema

       Vadovai

       Darbuotojai

       Laisvos darbo vietos

      Įstaigos taryba

      Darbo laikas

      Kaip mus rasti

Veiklos sritys


       Projektai

       Programos

       Renginiai mokiniams

       Renginiai pedagoginiams darbuotojams:

                         Pažymos

                         Parodos:

                                           Parodų grafikas

                                           Bendrieji nuostatai

                                           Eksponato kortelė

                                           Katalogai ir nuostatai

                                           Parodų archyvas

                         Konferencijos

                         Renginių Archyvas

       Metodinė veikla:

                        Apie metodinę veiklą  

                        Metodinės veiklos dokumentai  

                         Metodiniai būreliai

                 

  - Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
┊ Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis
┊ Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinis būrelis
  - Etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis
  - Muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis
  - Dailės mokytojų metodinis būrelis
  - Technologijų mokytojų metodinis būrelis
  - Teatro mokytojų metodinis būrelis
  - Šokio mokytojų metodinis būrelis
  - Kraštotyros ir turizmo mokytojų metodinis būrelis
  - Žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis
┊ Psichologų metodinis būrelis
  - Socialinių pedagogų metodinis būrelis
  - Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
  - Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
  - Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė
┊ Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis
  - Matematikos mokytojų metodinis būrelis
  - Biologijos mokytojų metodinis būrelis
  - Fizikos mokytojų metodinis būrelis
  - Chemijos mokytojų metodinis būrelis
  - Geografijos mokytojų metodinis būrelis
  - Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis
┊ Istorijos mokytojų metodinis būrelis
  - Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis
  - Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė
┊ Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis
┊ Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis
  - Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis
  - Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis
  - Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis
  - Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis
  - Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis
  - Tikybos mokytojų metodinis būrelis
  - Etikos mokytojų metodinis būrelis

 

                         Edukacinės patirties bankas

                         Mokyklų ir mokytojų inovatyvi veikla

                         Autorinės dalyko pamokos

     

       Trečiojo amžiaus universitetas

  Paslaugos


       Biblioteka:

                        Apie biblioteką  

                        Bibliotekoje gautos naujos knygos  

                        Bibliotekos veiklos programa

                        Bibliotekos darbo laikas ir kontaktai

       Nuomuojamos patalpos

Neformalusis suaugusiųjų švietimas


    Naujienos

    Teisiniai dokumentai        

    Naudingos nuorodos

 

Aktyvių tėvų akademija


 

Teisinė informacija


 Teisės aktai

 Teisės aktų pažeidimai      

 Tyrimai ir analizės      

  

Atviri duomenys


  

Korupcijos prevencija


    Antikorupcinių švietimo renginių planai

    Teisės aktai

    Aktualios nuorodos


Asmens duomenų apsauga


  

Nuorodos

Additional information