2017 metai


Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis2016 metai


Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31 d. duomenis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 kovo 31 d. duomenis2015 metai


Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas_aiškinamajame rašte 1

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas_aiškinamajame rašte

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienerius metus gautas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie isipareigojimų dalį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansavimo sumos pagal šaltinį

DU ir Soc draudimo sąnaudos

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų

Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2015 gruodžio 31d.duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31d.duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 20154m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m. kovo 31 d. duomenis2014 metai


Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. kovo 31 d. duomenis 2013 metai


Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis