2018 metai


I KETVIRTIS
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

I ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

I ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

 

2017 metai


IV KETVIRTIS
2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

IV ketvirtis Finansines būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

IV ketvirtis Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis


III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. rugsejo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2016 metai

 
IV KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31 d. duomenis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 2

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 1


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 kovo  31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 kovo 31 d. duomenis


2015 metai 


IV KETVIRTIS
Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas_aiškinamajame rašte 1

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas_aiškinamajame rašte

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienerius metus gautas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie isipareigojimų dalį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansavimo sumos pagal šaltinį

DU ir Soc draudimo sąnaudos

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų

Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2015 gruodžio 31d.duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31d.duomenis


III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 20154m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m. kovo 31 d. duomenis


2014 metai 


IV KETVIRTIS

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis


III KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30d. duomenis


II KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. birželio 30 d. duomenis


I KETVIRTIS
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. kovo 31 d. duomenis


2013 metai

 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis

Additional information