2017 metaiIV ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiramų progamoms finansuoti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita) 


2016 metaiI ketvirtis

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiramų progamoms finansuoti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (Viešųjų paslaugų teikimo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (biudžetas)

Mokėtinų ir gautinų sumų (ataskaita)II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_(Biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. (Viešųjų paslaugų teikimo progr.)

Ataskaita (Spec. lėšos)

Moketinų ir gautinų sumų ataskaita


2015 metaiI ketvirtis

Forma 1, I ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 I ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)

Forma Nr.4 I ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 I ketvirtis (spec. lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 I ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaitaII ketvirtis

Forma 1, II ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)

Forma Nr.2 II ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec.lėšos)

Forma Nr.4 II ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 II ketvirtis (spec.lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr.4 II ketvirtis suminė Mokėtinų gautinų sumų ataskaitaIII ketvirtis

Forma 1, III ketvirtis (Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti)

Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( biudžeto lėšos)

Forma Nr.2 III ketvirtis Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( spec. lėšos)

Forma Nr.4 III ketvirtis (spec.lėšos) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr. 4 III ketvirtis (biudžetas) Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Forma Nr. 4 III ketvirtis sumine Mokėtinų gautinų sumų ataskaitaBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita spec.1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita