Pagrindinės veiklos sritys: 
 • Programinė veikla
 • Projektinė veikla
 • Metodinė veikla
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
 • Tiriamoji veikla
 • Bibliotekos – informacinio centro veikla

 

Metodinė veikla:
 1. Mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių pasitarimai.
 2. Metodinės dienos.
 3. Gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas ir vertinimas (seminarų organizavimas).
 4. Edukacinės išvykos.
 5. Konferencijos.
 6. Parodos.
 7. Atviros pamokos.
 8. Gerosios edukacinės patirties duomenų  banko kaupimas ir sklaida.
 9. Metodinių priemonių kūrimas (CD, leidiniai).
 10. Metodinės literatūros kaupimas ir sklaida.

Additional information