Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

         
2019-06-18 Nuo 2019-05-02 iki 2019-05-31

   

Dėl  dalyvavimo ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų, vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų parodoje „Mamai gėlę dovanosiu“, skirtoje Motinos dienai paminėti.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-06-18 2019-05-30

 

Dėl  dalyvavimo Kauno miesto 5 - 8-ųjų klasių mokinių kūrybos popietėje „Poezijos pavasarėlis 2019“.  

 

 Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus atsiųsti
2019-06-17 2019-05-17  

 

Dėl  dalyvavimo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 7 – 12-ųjų klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Šventieji kalba jaunimui“.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atsiųsti
2019-06-17 2019-05-17

 

Dėl  mokytojų, padėjusių parengti pranešimus respublikinei bendrojo ugdymo mokyklų 7 – 12-ųjų klasių mokinių ir mokytojų konferencijai „Šventieji kalba jaunimui“.   

 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atsiųsti
2019-06-18 2019-05-17

 

Dėl  moderatorių darbo grupėse respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 7 – 12-ųjų klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Šventieji kalba jaunimui“.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atsiųsti
2019-06-17  2019-05-14

 

Dėl  mokytojų , padėjusių rengti pranešimus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12-ųjų (I – IV gimnazijos)  klasių mokinių konferencijai „Kalba gimtoji lūposna įdėta“.

 

Kauno „Aušros“ gimnazija atsiųsti
 2019-06-17 2019-05-14

 

Dėl  dalyvavimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12-ųjų (I – IV gimnazijos)  klasių mokinių konferencijoje „Kalba gimtoji lūposna įdėta“.

 

Kauno „Aušros“ gimnazija  atsiųsti
2019-06-14  2019-05-09

 

Dėl  dalyvavimo respublikiniame bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių forume „Jaunimo klausimai – Europos parlamento atsakymai“.

 

Kauno „Varpo“ gimnazija atsiųsti
2019-06-12 2019-05-09

 

Dėl  dalyvavimo metodiniame renginyje „Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės gyvenimas ir dvasingumas“.

 

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salė atsiųsti
2019-06-14 Nuo 2019-04-01  iki 2019-05-23

 

Dėl mokytojų, paruošusių mokinius tarptautiniam dailės miniatiūrų konkursui „Dialogai su gamta. Mano kraštas“.

 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija atsiųsti
2019-06-12 2019-05-04

 

Dėl  dalyvavimo tikybos mokytojų metodinėje išvykoje „Žemaitijai – 800 metų. Sakralios Žemaitijos erdvės“.

Kaunas – Žemaičių Kalvarija – Telšiai - Kaunas atsiųsti
2019-06-03 2019-05-30

 

Dėl pranešimų respublikiniame mokytojų forume „XXI amžiaus kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla atsiųsti
2019-06-11 2019-05-15

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius plenerui „Sustabdyta pavasario akimirka aplink Pelėdų kalną“.

 

Pelėdų kalnas  atsiųsti
2019-06-03 2019-05-22

 

Dėl vadovavimo mokinių pranešimų rengimui konferencijai „Mokausi būti verslus“.

 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija atsiųsti
2019-06-03  2019-05-22

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje „Mokausi būti verslus“.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija  atsiųsti
2019-05-30 2019-05-29

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius kūrybinėms dirbtuvėms „Žodis – spalva - muzika“.

 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija atsiųsti
2019-05-27 2019-05-22

 

Dėl mokyklų bibliotekininkų edukacinės išvykos į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atsiųsti
2019-05-29 2019-05-08

 

Dėl   lietuvių kalbos diktanto konkurso „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2019.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atsiųsti
2019-05-27 2019-05-24 

 

Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje - praktikume „Menas mokytis(is)“.

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio centras  atsiųsti
2019-05-27 2019-05-24

 

Dėl mokytojų, skaičiusių pranešimus respublikinėje konferencijoje - praktikume „Menas mokytis(is)“.

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio centras atsiųsti
2019-05-22 2019-05-15

 

Dėl  dalyvavimo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir praktika“.

 

Kauno Rokų gimnazija atsiųsti
2019-05-23 2019-05-15

 

Dėl  pranešimų tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir praktika“.

 

Kauno Rokų gimnazija atsiųsti
2019-05-23 2019-05-15

 

Dėl  stendinių pranešimų pristatymo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir praktika“.

 

Kauno Rokų gimnazija atsiųsti
2019-05-24 2019-05-09

 

Dėl dalyvavimo orientaciniame žaidime „Švęskime Europos dieną linksmai“

 

 Kauno „Santaros“ gimnazija atsiųsti
2019-05-16 2019-05-15

 

Dėl dalyvavimo antikorupcinio švietimo paskaitoje.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-05-17 2019-05-07

 

Dėl pranešimų metodiniame renginyje - seminare „Ugdome europiečius“.

 

 Kauno „ Saulės“ gimnazija atsiųsti
2019-05-09 2019-05-09

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita“, „Napo mokytojams“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-05-03 2019-05-02

 

Dėl dalyvavimo paskaitoje „Susipažinkime – aš Edwardas Mollenhaueris“.

 

Kauno 1-oji muzikos muzikos mokykla

atsiųsti

Išrašymo data:   2019-06-12

Renginio data:   2019-05-09      

Pavadinimas:     Dėl  dalyvavimo metodiniame renginyje „Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės gyvenimas ir dvasingumas“

Renginio vieta:  Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salė

 

Additional information