Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

         
2019-06-25 2019m. kovas - balandis

 

Dėl dalyvavimo respublikiniame projekte „Iškylauju – atrandu“.

 

Kauno lopšelis -darželis „Klausutis“  atsiųsti
2019-06-04 2019-04-11

 

Dėl dalyvavimo nacionalinėje pamokoje „EKO idėjos Lietuvai – 2019“.

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija  atsiųsti
2019-06-04 2019-04-11

 

Dėl stendinių pranešimų nacionalinei pamokai „EKO idėjos Lietuvai - 2019“.

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija  atsiųsti
2019-06-04 2019-04-11

 

Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus nacionalinei pamokai „EKO idėjos Lietuvai - 2019“.

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija atsiųsti
2019-06-04 2019-04-11

Dėl vadovavimo kūrybinėms dirbtuvėms ir pranešimų  nacionalinėje pamokoje „EKO idėjos Lietuvai – 2019“.

 

 Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija atsiųsti
2019-06-03  2019-04-29

 

Dėl mokinių varžytuvių „Europos Sąjunga ir Europos Parlamentas matematikoje“.        

 

Kauno „Varpo“ gimnazija atsiųsti
2019-06-03 2019 m. vasaris - balandis

 

Dėl mokinių parengimo matematikos ir dailės plakatų konkursui „Vizuali matematikos taisyklių interpretacija“.

 

Kauno Petrašiūnų progimnazija atsiųsti
2019-05-29 2019-04-09

 

Dėl metodikos valandos „Mąstymo žemėlapis ekonomikos pamokose“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  atsiųsti
2019-05-27 2019-04-18

 

Dėl mokinių rengimo konferencijai „Iššūkis tyrėjams“.

 

Kauno „Santaros“ gimnazija atsiųsti
2019-05-24 2019-04-18

 

Dėl dalyvavimo tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“.

 

Kauno „Santaros“ gimnazija atsiųsti
2019-05-24 2019-04-02

 

l ekologinio gamtamokslinio ugdymo netradicinės edukacijos „Mokomės kitaip“.

 

 Prezidento Valdo Adamkaus g-ja atsiųsti
2019-05-17 2019-04-12

 

Dėl  mokytojų, padėjusių pasirengti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 6-ųjų klasių mokinių komandoms etikos konkursui „Etikos mokomės žaisdami“.

 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija atsiųsti
2019-05-16 2019-04-11

 

Dėl  mokytojų, padėjusių pasirengti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 12-ųjų klasių mokinių komandoms lietuvių kalbos ir literatūros konkursui „Kartojimas – mokslų motina“.

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazij atsiųsti
2019-05-16 2019-04-10

 

Dėl  mokytojų, padėjusių pasirengti mokinių komandoms Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-ųjų klasių mokinių anglų kalbos konkursui „Džiuginanti anglų kalba“ (Amusing English)

 

Kauno Milikonių progimnazija atsiųsti
2019-05-16  2019-04-04

 

Dėl  mokytojų, dalyvavusių Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5- 12-ųjų klasių mokinių ir mokytojų Dailyraščio  konkurse, skirtame Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atsiųsti
2019-04-11  2019-04-11

 

Dėl pranešimų konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos: padeda ar trukdo mokytis?“.

 

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija atsiųsti 
 2019-04-11  2019-04-11

 

 Dėl dalyvavimo konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos: padeda ar trukdo mokytis?“.

 

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija  atsiųsti
2019-04-24 2019-04-24

  

Dėl pranešimų respublikinėje konferencijoje „eTwinning projektų bendradarbiavimo sėkmės istorijos“.

 

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ atsiųsti
2019-04-30 2019-04-04

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje „Mano Olimpas“.

  

Lietuvos sporto muziejus atsiųsti
2019-04-30 2019-04-04

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje „Mano Olimpas“.

  

Lietuvos sporto muziejus atsiųsti
2019-04-30 2019-04-04

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje „Mano Olimpas“.

  

Lietuvos sporto muziejus atsiųsti 
2019-04-29 2019-04-03

 

Dėl dalyvavimo respublikinėje mokslinėje-praktinėje mokinių, mokytojų, filosofijos dėstytojų, studentų konferencijoje  „Žmogaus fenomenas“.

 

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas atsiųsti
2019-04-29 2019-04-03

 

Dėl  mokytojų, padėjusių  parengti pranešimus respublikinėje mokslinėje-praktinėje mokinių, mokytojų, filosofijos dėstytojų, studentų konferencijoje  „Žmogaus fenomenas“.

 

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas atsiųsti
2019-04-29

2019-04-03

 

Dėl  skaitytų pranešimų respublikinėje mokslinėje-praktinėje mokinių, mokytojų, filosofijos dėstytojų, studentų konferencijoje  „Žmogaus fenomenas“.

 

 VDU Humanitarinių mokslų fakultetas atsiųsti
2019-05-09 2019-04-30

 

Dėl  skaitytų pranešimų respublikinė konferencijoje „Prevencinių programų įgyvendinimas ugdymo įstaigoje – ką gali ir turi padaryti mokykla“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti
2019-05-03 2019-04-25

 

Dėl dalyvavimo metodinėje išvykoje.

 

Metelių regioninis parkas

atsiųsti

2019-05-03

2019-04-25

 

 Dėl dalyvavimo metodiniame-praktiniame renginyje „Etninės kultūros raiška ikimokyklininėse įstaigose“.

  

Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ atsiųsti
2019-04-30 Nuo 2019-04-01 iki 2019-04-30

 

Dėl nuotraukų parodos „Gėlės kitaip“ organizatorių.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

atsiųsti
2019-04-30  Nuo 2019-04-01 iki 2019-04-30 

 

Dėl nuotraukų parodai „Gėlės kitaip“ darbus paruošusių ir joje dalyvavusių mokytojų.

 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

atsiųsti
2019-04-29  2019-04-03

 

Dėl  mokytojų , dalyvavusių  poezijos pavasarėlyje „Saulės grūdai“.

 

 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija atsiųsti
2019-04-23 2019-04-11

 

Dėl kūrybinių darbų pateikimo respublikinė pradinių klasių mokinių eilėraščių popietei ir kūrybinių darbų parodai „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“.

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla  atsiųsti
2019-04-23 2019-04-11

 

Dėl mokinių parengimo respublikinė pradinių klasių mokinių eilėraščių popietei ir kūrybinių darbų parodai „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“.

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla atsiųsti
2019-04-15 2019-04-12

 

Dėl dalyvavimo susitikime-paskaitoje su dr. Tomu S. Butkumi.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsiųsti 
2019-04-08  2019-04-02

 

Dėl dalyvavimo Švedijos sporto organizacijos „Friskiss & Svettis“ fizinio aktyvumo mokymuose pedagogams.

 

Kauno Kazio Griniaus progimnazija atsiųsti
2019-04-15 2019-04-12

 

Dėl mokytojų, skaičiusių pranešimus konferencijoje „Inžinerinių technologijų pritaikymas aprangoje.

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija atsiųsti
2019-04-15 2019-04-12

 

Dėl dalyvavimo konferencijoje Inžinerinių technologijų pritaikymas aprangoje.

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija atsiųsti
2019-04-12 2019-04-10

 

Dėl dalyvavimo paskaitoje „Susipažinkime – aš Karlas Bomas“.

 

 Kauno 1-oji muzikos mokykla atsiųsti
2019-04-04 2019-04-03

 

Dėl dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų konferencijoje - praktikume „Mano ugdymo sėkmė“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

atsiųsti


Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-04-17

Additional information