Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

  

2019-06-21 2019-03-28

 

Dėl dalyvavimo mažųjų poezijos skaitovų sąskrydyje „Vaikystės sparnai 2019“

 

Kauno l/d „ Vyturėlis“  atsiųsti
2019-04-26 2019-03-19

 

Dėl  mokytojų , dalyvavusių respublikiniame integruotame 9 - 11-ųjų klasių mokinių anglų kalbos konkurse S.M.A.R.T.

 

Kauno „Varpo“ gimnazija atsiųsti
2019-04-26 2019-03-15

 

Dėl  mokytojų , dalyvavusių ir padėjusių  parengti 1 - 8-ųjų klasių mokinius meninio skaitymo konkursui „Deklamuoju Lietuvai“, skirto Jono Žemaičio-Vytauto 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos filialas atsiųsti
2019-04-26 2019-03-07

  

Dėl  mokytojų , padėjusių  parengti 6-ųjų klasių mokinių komandas protų mūšiui  „Istoriniai  ir kultūriniai Kauno ženklai“.

Maironio lietuvių literatūros muziejus atsiųsti
2019-04-24 2019-03-05

 

Dėl  moderatorių darbo grupėse Respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šventojo Kazimieroasmenybės vertybių raiška“.

 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija atsiųsti
2019-04-24 2019-03-05

 

Dėl  pranešėjų Respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šventojo Kazimieroasmenybės vertybių raiška“.

 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija  atsiųsti
2019-04-24 2019-03-05

 

Dėl  dalyvavimo Respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šventojo Kazimieroasmenybės vertybių raiška“.

 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija atsiųsti
2019-04-24 2019-03-05

 

Dėl  mokytojų, padėjusių parengti pranešimus Respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šventojo Kazimiero asmenybės vertybių raiška“.

Kauno šv. Kazimiero progimnazija atsiųsti
2019-04-19 2019-03-05

   

Dėl  moderatorių darbo grupėse tarptautinėje 9 – 12 klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Kalbos vienija pasaulį“ („Languages never die if kept as memories of our souls“).

  

Kauno Jono Jablonskio gimnazija atsiųsti
2019-04-19 2019-03-05

 

Dėl  pranešėjų tarptautinėje 9 – 12 klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Kalbos vienija pasaulį“ („Languages never die if kept as memories of our souls“).

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazija atsiųsti
2019-04-19 2019-03-05

 

Dėl  dalyvavimo ir mokytojų ,padėjusių parengti pranešimus tarptautinėje 9 – 12 klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Kalbos vienija pasaulį“ („Languages never die if kept as memories of our souls“).

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazija atsiųsti
2019-04-23 2019-03-27

 

Dėl mokinių parengimo Kauno pradinio ugdymo įstaigų 2 -ųjų klasių mokinių matematikos popietei „Mąstau ir skaičiuoju 2019“.

 

 KTU inžinerijos licėjus atsiųsti
2019-04-23 2019-03-27

 

Dėl pranešimų respublikinėje pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencijoje „Senų daiktų istorijos“.

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija atsiųsti
2019-04-08 2019-03-12 Dėl dalyvavimo renginyje „Palestra“.

Kauno „Vyturio“ gimnazijoje

atsiųsti
2019-04-16 2019-03-28

 

Dėl dalyvavimo renginyje „Mokyklų Vaiko gerovės komisijos svarba ir bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisija“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

atsiųsti
2019-04-16 2019-03-07

 

Dėl organizavimo protmūšį „Auginu žalią Lietuvą“. 

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

atsiųsti
2019-04-11 2019-03-27

 

Dėl darbo   respublikinio informacinių technologijų konkurso „IT... Ar be jų gali?“ organizavimo ir vertinimo komisijose.

  

Kauno informacinių technologijų mokykla

atsiųsti
2019-04-11 2019-03-27

 

Dėl respublikinio informacinių technologijų konkurso „IT... Ar be jų gali?“.

 

Kauno informacinių technologijų mokykla atsiųsti
2019-04-09 Nuo 2019-03-01 iki 2019-03-30

 

Dėl dalyvavimo socialiniame projekte „Bijoti nebaisu".

 

Kauno l/d  „Vilnelė“ atsiųsti
2019-04-10 2019-03-14

 

Dėl praktinės-kūrybinės edukacijos „Matematika kaip dalijimosi ekonomika“.

 

Kauno A.Smetonos gimnazija atsiųsti
2019-04-10 2019-03-27 

 

Dėl mokytojų pranešimų konferencijoje „Aš – Lietuva – Pasaulis“.

 

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija atsiųsti
2019-04-10 2019-03-27

 

Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus konferencijai „Aš – Lietuva – Pasaulis“.

 

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija atsiųsti
2019-04-10 2019-03-27

 

Dėl dalyvavimo mokinių ir mokytojų tiriamųjų darbų konferencijoje „Aš – Lietuva – Pasaulis“.

 

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija  atsiųsti
2019-04-10 2019-03-15

 

Dėl mokytojų dalyvavimo mokinių konkurse „Matematinis pa de de“.

 

 Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija atsiųsti 
2019-04-02 2019-03-18-22

 

Dėl dalyvavimo nuotolinėje konferencijoje „Teacher to teacher 2019“.

 

Internetas atsiųsti
2019-04-02 2019-03-18-22

Dėl pranešimų nuotolinėje konferencijoje „Teacher to teacher 2019“.

  

Internetas atsiųsti
2019-04-05 Nuo 2019-02-16 iki 2019-03-11

 

Kauno miesto mokyklų  specialiuosius ugdymo poreikius turinčių mokinių dailaus rašto konkurso „Kaunas – Lietuvos širdis“.

 

Kauno specialioji mokykla

atsiųsti
2019-03-12   2019-03-07

Dėl konkurso „English Speech Championship – 2019" organizavimo.

 

 

 Kauno Panemunės pradinė mokykla 

 

atsiųsti
2019-03-12 2019-03-07

 

Dėl dalyvavimo konkurse „English Speech Championship – 2019".

 

 

Kauno Panemunės pradinė mokykla

  

atsiųsti
 2019-03-14 2019-03-13  Dėl dalyvavimo Kauno miesto mokytojų krepšinio turnyre 

 

LSMU Veterinarijos akademijos sporto salė

 

atsiųsti
 2019-03-14 2019-03-13 

 

Dėl Kauno miesto mokytojų krepšinio turnyro organizavimo

 

 

 

LSMU Veterinarijos akademijos sporto salė 

 

 atsiųsti
2019-03-14 2019-03-14

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Nauja pensijų fondų kaupimo reforma".

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

 

atsiųsti
2019-03-28  Nuo 2019-02-18 iki 2019-03-07 

 

Dėl dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Žiemą sportuosi - ligos nebijosi“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  atsiųsti
2019-03-19 2019-03-07

 

Dėl skaitytų pranešimų, paruoštų mokinių ir organizuotos parodos respublikinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencijoje Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien.

 

Kauno Kazio Griniaus progimnazija atsiųsti
2019-03-19 2019-03-07

 

Dėl respublikinės mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencijos Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien.

 

Kauno Kazio Griniaus progimnazija atsiųsti
2019-03-21 2019-03-21 Dėl pranešimų LTOK 2019 m. Olimpinio švietimo forume-seminare „Sportas + švietimas = 21 amžiaus galimybės“. Žalgirio arena atsiųsti
2019-03-21 2019-03-21 

 

Dėl gerosios sklaidos pranešimų LTOK 2019 m. Olimpinio švietimo forume-seminare „Sportas + švietimas = 21 amžiaus galimybės“.

 Žalgirio arena  atsiųsti
2019-03-12 2019-03-07

 

Dėl  pranešimų pateikimo konferencijoje „Jaunasis Einšteinas“.

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija atsiųsti
2019-03-12 2019-03-07

 

Dėl  konferencijoje „Jaunasis Einšteinas“ mokinių tiriamai veiklai vadovavusių mokytojų.  

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija atsiųsti
2019-03-12 2019-03-07

 

Dėl mokinių rengimo ir darbo grupėse organizavimo konferencijoje „Jaunasis Einšteinas“.  

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija atsiųsti
2019-03-13 2019-03-12 

 

Dėl metodinio renginio-diskusijos „Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas jaunesnėse klasėse“.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  atsiųsti
2019-03-13 2019-03-07 

 

Dėl gamtos mokslų šventės „Kūrybos ir eksperimentų sala“.

 

Kauno „Santaros“ gimnazija 

atsiųsti

2019-03-13 2019-03-06

 

Dėl informacinių technologijų viktorinos „Infomeistras“.

 

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

atsiųsti

2019-03-07 2019-03-06

Dėl dalyvavimo muzikos mokyklų mokytojų forume „Sąmoningas mokinys – misija įmanoma“.

 

Kauno 1-oji muzikos mokykla

 

atsiųsti

Additional information