Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma,
s
ąrašas 

  

2019-02-14   2019-01-25

 

Dėl mokinių ir mokytojų tarptautinės kūrybinės-patyriminės konferencijos „Karyba Kitaip“ organizavimo.

 

 Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus siųsti 
2019-03-08  2019-01-25 

 

Dėl mokytojų, moderavusių sekcijų ir edukacinių dirbtuvių darbą, konferencijoje „Karyba Kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus  siųsti
2019-03-18 2019-01-26, 27 

 

Dėl  dalyvavimo metodiniame renginyje „Tiltas su popiežiumi. Pasaulio jaunimo dienos vyskupijoje“.

 

 Raudondvario dvaras  siųsti
2019-02-14 2019-01-25

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius skaityti pranešimus, konferencijoje „Karyba Kitaip“.

 

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus 

 

siųsti
2019-02-14 2019-01-25

 

Dėl pranešimų tarptautinėje kūrybinėje-patyriminėje konferencijoje „Karyba Kitaip“ 

 

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus 

 

siųsti
2019-03-06  2019-01-17 

 

Dėl dalyvavimo metodiniame - praktiniame renginyje Idėjų turgus“.

 

 Kauno J. ir P. Vileišių mokykla siųsti 
2019-02-27 2019-01-31

 

Dėl Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-12 klasių mokinių pirmosios medicinos pagalbos varžybų organizavimo.

 

Kauno „Santaros“ gimnazija siųsti
2019-02-27 2019-01-31

 

Dėl dalyvavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-12 klasių mokinių pirmosios medicinos pagalbos varžybose.

 

Kauno „Santaros“ gimnazija  siųsti
2019-02-26 2019-01-15

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Tautiškumo, pilietiškumo ir vertybinių nuostatų ugdymas tarpdalykinėje integracijoje: „Žmogus yra atsakingas už tai, kas jis yra“ (Ž. P. Sartras)“.

 

Kauno „Saulės“ gimnazija siųsti

2019-02-14

2019-01-15

 

Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Tautiškumo, pilietiškumo ir vertybinių nuostatų ugdymas tarpdalykinėje integracijoje: „Žmogus yra atsakingas už tai, kas jis yra“ (Ž. P. Sartras)“.

  

Kauno „Saulės“ gimnazija

siųsti

2019-01-15

2019-01-15

Dėl metodinio renginio „Socialinis verslas gimnazijose".

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 

siųsti

2019-02-22

2019-01-10

Dėl dalyvavimo integruotoje pamokoje – komandiniame žaidime „Besmegenių Fiesta“.

 

Kauno Šančių mokykloje – daugiafunkcis centras

 

siųsti

2019-02-14

2019-01-25


Dėl dalyvavimo mokinių ir mokytojų tarptautinėje kūrybinėje-patyriminėje konferencijoje „Karyba Kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus

 

siųsti

Additional information