• Kauno miesto lopšelio – darželio „Vaikystė" direktorė.

 • Vaikystės pedagogikos centro vadovė.

 • Tarptautinio Egmonto projekto „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“ dalyvė.

 • Dalyvavo darbo grupėje, rengiant projektą Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių steigėjams ir ugdytojams „Priešmokyklinis ugdymas – pakopa brandinant vaiką mokyklai“ bei ruošiant metodines rekomendacijas. Vedė seminarą-praktikumą „Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos modelio pristatymas ir analizė“. Projektą finansavo Švietimo kaitos fondas.

 • Organizavo parodas:

  „Priešmokyklinio ugdymo metodinės priemonės“,

  „Priešmokyklinio ugdymo aplinkos kūrimas“

 • Parengė kvalifikacijos tobulinimo programas: 

  „Projektų taikymo galimybės ugdymo praktikoje“ (18 val.), 

  „Projektų metodas pedagoginio darbo praktikoje“ (12 val.).

   Pagal parengtas programas vedė seminarus nemokamai.

 • Švietimo konsultantė (vadybos ekspertė).

 • Dalyvauja KPKC kvalifikacinių programų vertinime.

 • Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio pirmininkė.

Additional information