DSC 9024


• Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininko pavaduotojas;

• Lietuvos mokinių istorijos olimpiados miesto etapo vertinimo komisijos pirmininkas;

• Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino vertinimo komisijos narys Kauno miesto savivaldybėje bei organizacinės grupės narys Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje ir Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje.


Sigitas aktyviai dalyvauja metodinėje ir projektinėje veikloje. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre organizavo Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio inicijuotą istorijos mokytojų diskusiją „Siekiamybės ir galimybės įgyvendinant dalyko ugdymo turinį“. Dalyvavo ir rengė mokinius įvariuose projektuose, respublikinėse ir miesto konferencijose, olimpiadose, viktorinose, protų mūšiuose, konkursuose, akcijose, skaitė pranešimus istorine tematika.

Mokytojas aktyviai dalyvauja antikorupcinėje mokinių ugdymo veikloje. Rengė mokinius ir dalyvavo bei prisidėjo organizuojant Kauno pedagogų kvalifikacijos centro inicijuotuose antikorupciniuose renginiuose:

• Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Antikorupciniame protmūšyje;

• skrajučių antikorupcijos tema konkurse „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“;

• vedė pilietiškumo pamokų ciklą „Būk sąžiningas“. Dalyvavo akcijoje „Aš renkuosi sąžiningą Lietuvą!“.Tai kompetentingas, motyvuojantis, mokantis sudominti mokytojas, noriai besidalinantis savo kompetencijomis ir patirtimi su miesto pedagogais ir mokinais.

 

 

Additional information