Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2019-12-06 2019-11-28

 

Dėl respublikinės mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijos „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“ organizatorių.

 

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-06
2019-11-28

 

Dėl mokytojų ir mokinių, dalyvavusių literatūriniame protų mūšyje respublikinėje mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijoje „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“

 

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-06 2019-11-28

 

Dėl parengtų ir skaitytų pranešimų, paruoštų mokinių respublikinėje mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijoje „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“.

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-03 2019-11-28

 

Dėl dalyvavimo respublikinėje mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencijoje „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“.

 

Kauno Palemono gimnazija

atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl pranešimų tarptautinėje kūrybinėje-patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl mokytojų, parengusių mokinius skaityti pranešimus, konferencijoje  „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl mokinių ir mokytojų tarptautinės kūrybinės-patyriminės konferencijos „Karyba kitaip“ organizavimo.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-05 2019-11-29

 

Dėl mokytojų, moderavusių sekcijų ir edukacinių dirbtuvių darbą, konferencijoje „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-12-04 2019-11-29

 

Dėl dalyvavimo mokinių ir mokytojų tarptautinėje kūrybinėje-patyriminėje konferencijoje „Karyba kitaip“.

 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus atsisiųsti
2019-11-28 2019-11-22

 

Dėl respublikinio verslumo renginio „You can do it".

 

Erudito Licėjus atsisiųsti
2019-11-20 2019-11-21

 

Dėl Kauno Tado Ivanausko ir Kauno Mlikonių progimnazijų 7 klasių mokinių kūrybinio konkurso „Mokau(si) kitaip 2019“ organizavimo.

Kauno Tado Ivanausko progimnazija atsisiųsti
2019-12-02  2019-11-27

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „ERASMUS+ ateitis ir dabarties galimybės“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti 
2019-11-29 2019-11-27

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Muzikinio ugdymo aktualijos. Naujosios E. Veličkos knygos „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“ pristatymas“.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti
2019-11-29 2019-11-19

 

Dėl Dainavos seniūnijos mokyklų 7-8 klasių mokinių komandų matematikos viktorinos „MMM“.

 

Kauno B. Brazdžionio mokykla atsisiųsti
2019-11-29 2019-11-19

 

Dėl metodinio renginio „Inovatyvus vertinimas matematikos pamokose“.

 

Kauno B.Brazdžionio mokykla atsisiųsti
2019-11-27 2019-11-22

 

Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Inovacijos muzikos pamokoje“.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazija atsisiųsti
2019-11-28 2019-11-28

 

Dėl metodinio renginio „Matematikos uždavinių programavimas“.

                              

Kauno „Saulės“ g-ja atsisiųsti
2019-11-26  2019-11-14

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ugdymas lauke: kaip 
užauginti laimingesnį vaiką“
.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsisiųsti
2019-11-27 2019-11-21

 

Dėl gamtamokslinio turnyro „Žinau, moku, galiu“.

 

Kauno „Saulės“ g-ja atsisiųsti
2019-11-27 2019-11-14

 

Dėl tarpdalykinės viktorinos „Integruotoji matematika“.

 

Kauno V. Kuprevičiaus progimnazija atsisiųsti
2019-11-25 Nuo 2019-11-04 iki 2019-11-08

 

Dėl dalyvavimo metodinėje savaitėje „Pamoka ir aš“.

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai atsisiųsti
2019-11-15 2019-11-08

 

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Jaunimo sielovados forumas“.

  

Kauno arkivyskupijos Konferencijų salė

atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl vadovavimo dirbtuvėms konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl vadovavimo mokinių pranešimams konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

  

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl pranešimų konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-18 2019-11-15

 

Dėl dalyvavimo mokinių ir mokytojų konferencijoje-dirbtuvėse „Geniali inžinerija".

 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus atsisiųsti
2019-11-14 2019-11-12

 

Dėl dalyvavimo IT kūrybinėse dirbtuvėse „Edukacinių žaidimų kūrimas ir programavimas".

 

Kauno „Santaros" gimnazija atsisiųsti
2019-11-11 2019-11-06

 

Dėl dalyvavusių metodiniame renginyje „Nomedos Kukulskienės natų leidinio „Už vaivorykštės tilto“ pristatymas, miuziklo žanro pritaikymas pradiniam balso ugdymui“.

 

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai  atsisiųsti

Additional information