L. Lavaste knygos „Kunigas Ričardas“ pristatymas

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  vykdydamas  savo švietėjišką misiją  2021 m. sausio 21 dieną sukvietė mokytojus iš visos Lietuvos į knygos „Kunigas Ričardas“ virtualų pristatymą.

Pristatyme dalyvavo knygos autorė, žurnalistė Laima Lavaste, kunigas Ričardas Doveika. Vyko itin nuoširdus, atviras ir labai reikalingas mokytojams pokalbis. L. Lavaste, pristatydama knygą, pabrėžė kunigo R. Doveikos asmenybės išskirtinumą, jo artimumą paprastam žmogui, atsidavimą Bažnyčiai ir Dievui. Autorė papasakojo knygos sukūrimo istoriją, kaip gimė ir buvo užfiksuoti kai kurie interviu ir  kūrinio epizodai.

Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė savo pasisakyme pabrėžė tokios knygos reikalingumą mokytojams, mokiniams, tėvams. Labai jautriai padėkojo kunigui už jo atliekamus  puikius darbus formuojant jauno žmogaus asmenybę, padedant būti dvasiškai tvirtam mokytojui. Direktorė pabrėžė šiuos kunigo žodžius: „Laimingas tas vadovas, kuris sugeba suburti už save talentingesnius bendradarbius ir leidžia jiems toliau augti. Tai yra valdančioji išmintis“.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė Daiva Šabūnienė išsakė savo įspūdžius apie knygą, pasitelkdama KELIONĖS įvaizdį.  Tai kelionė į Tikėjimo, tikėjimo žmogumi, vaiku, kiekvienu iš mūsų, šalį. D. Šabūnienė išryškino auklėjamąjį knygos poveikį. Ji teigė , jog kiekvienas pagalbos mokiniui specialistas šioje knygoje ras patarimą, pamokymą, atsakymą į jam rūpimus klausimus. Tik tarnaudamas vaikui ir jo interesams būsi naudingas įstaigai.

Antroje knygos pristatymo dalyje  kalbėjo pats kunigas R. Doveika. Jis papasakojo apie savo šeimą, pakankamai skurdžią, bet laimingą ir pilną meilė savo vaikystę, apie mokymosi metus kunigų seminarijoje, savo MOKYTOJUS, formavusius jį kaip asmenybę, kunigo darbą ir pašaukimą, apie mokytojo misiją. Palietė tokius opius klausimus kaip pedofilija, patyčios, priklausomybės, emigracija. Kalbėjo apie bažnyčios, kaip institucijos, įtaką, klaidas, nuosmukius ir pakilimus. Apie laimę, egoizmą, turtą ir savanorystę. O svarbiausia – apie  vaikų auklėjimą, atleidimą sau ir kitiems, apie žmogaus ir DIEVO SANTYKĮ.

Popietę paįvairino Kauno Suzukio pradinės mokyklos mokinių, mokytojų ir tėvų atliekami muzikiniai kūriniai.

Norisi pacituoti vienos iš klausytojų atsiliepimą - nuoširdžiai dėkoju už nepaprastą susitikimą su kun. Ričardu. Manau, kad šią išmintį turėtų išgirsti kiekvienas Lietuvos žmogus. Tai žinia, statanti, kurianti ir prikelianti kiekvieną kokioje situacijoje jis bebūtų. Jautru. Gilu. Išmintinga ir Viltinga.

Tokių atsiliepimų buvo dešimtys, o ir peržiūros YouTube sistemoje liudija apie tai, kad reikia, labai reikia tokių knygų. Ačiū knygos autorei L. Lavastei ir kunigui R. Doveikai už PAMOKĄ.

  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė