Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas 2021 metams

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas (40 val.) 2021 metams, orientuotas į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą ir Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptis, numatytas 2019-2022 metams: įstaigai kompetencijų tobulinimas.

1 prioritetas: Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį.
2 prioritetas: Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.
3 prioritetas: Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.

Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptys:

  1. Ugdymo kokybės gerinimas
  2. Pasiekimai (ugdymo (-si) rezultatai)
  3. Bendruomenės saugumo užtikrinimas
  4. Mokinių (vaikų) savijauta (Mokyklos kultūros rodiklis)
  5. Edukacinių erdvių tobulinimas
  6. Edukacinės novacijos įgyvendinant ugdymo turinį

PRIDEDAMA:  Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Programų laukiame iki 2021 m. sausio 22 dienos.

 

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Priklausančios veiklos sritys

Elektroninis paštas

Telefonas

1.         Audronė Antanavičienė Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 20 01 27
2.         Alvydas Bakutis Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 40 52
3.         Vilija Barzdžiuvienė Vadyba. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 40 61
4.         Valerija Segalovičienė Socialinis - prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 20 01 27
5.         Eglė Ragauskaitė Bendrosios programos, neformalusis suaugusiųjų švietimas. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 42 11
6.         Ilona Teresienė Gamtos mokslai, tikslieji mokslai. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 41 58
7.         Laura Vaitkevičienė Kūno kultūra, istorija, geografija. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 39 41
8.         Alvita Veličkaitė Informacinės technologijos, ekonomika, ankstyvasis anglų kalbos mokymas. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 39 41
9.         Zita Verbickienė Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (8 37) 32 41 58