Kauno miesto ugdymo įstaigų pradinių klasių bei ikimokyklinio ugdymo pedagogų „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės kūrybinės grupės veikla

Sveikatos stiprinimas yra svarbi ugdymo(si) proceso dalis. Karantino metu  fizinis vaikų aktyvumas yra sumažėjęs ir apribotos galimybės  lankyti būrelius. Informacinių technologijų naudojimas  padeda įgyvendinti  „Sveikos gyvensenos“ grupės narių suplanuotas veiklas. Vaikai gali  pajudėti, lavinti savo fizinius gebėjimus, gerinti sveikatą.

Siekiant supažindinti pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes su sveikos gyvensenos saviugdos galimybėmis 2006 metais, buvo sukurta „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinė kūrybinė grupė. Nuo pat pradžių grupei vadovauja L. Bukinienė, Tirkiliškių mokyklos – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui. Grupės veiklą kuruoja A. Antanavičienė, KPKC metodininkė,   J. Vengalienė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Grupės veikloje dalyvauja 42 pedagogės iš 21 Kauno miesto bei rajono ugdymo įstaigos.

Dirbant drauge su įvairiomis miesto įstaigomis inicijuojamos  sveikos gyvensenos ugdymo(si) eigą plėtojančios veiklos. Sudaromos sąlygos įvairiomis formomis skleisti gerąją darbo patirtį. Organizuojame tradicinius sveikatinimo renginius: „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“, „Aš minu dviratuku“, „Linksmosios estafetės“. KPKC rengiame vaikų kūrybinių darbų parodas:  „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“, „Sveikatai palankaus maisto ženklas“, „Aš minu dviratuku“.    Bendradarbiavimas  su KPKC, Lietuvos švietimo istorijos muziejumi, Kauno plaukimo mokykla, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi ir NVSC užtikrina sveikos gyvensenos idėjų sklaidą ne tik mieste, bet ir šalyje.

Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, grupės veikla šiuo metu vykdoma nuotoliniu būdu ZOOM aplinkoje. Taip sudaromos palankios sąlygos tęsti darbus. 2021 metų sausio mėnesį vyks žiemos sveikatinimo renginys „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau“. Naudojant informacines technologijas vaikai bus skatinami pajudėti, gerinti sveikatą bei ugdyti(s)  sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Karantino metu judėkime, sportuokime, gyvenkime sveikai ir virusas nebus baisus.

 

Larisa Bukinienė, „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės kūrybinės grupės pirmininkė;
Loreta Drūlienė , Vaiva Juodienė
 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės, „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės kūrybinės grupės narės.