Metodinis renginys „Vertinimo ir įsivertinimo būdai mokant nuotoliniu būdu“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis 2020 m. gruodžio 16 d. organizavo metodinį renginį „Vertinimo ir įsivertinimo būdai mokant nuotoliniu būdu“.

Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinis būrelis sukvietė Kauno miesto anglų kalbos mokytojus į metodinį renginį, kurio tikslas buvo atsakyti į mokytojams kylančius klausimus, pateikti galimus sprendimus mokant anglų kalbos nuotoliniu ir kasdieniu būdu.

Susitikimo pradžioje buvo aptartos sritys, kuriose mokytojams patarimo ir pagalbos labiausiai reikėtų. Metodinio renginio dalyviai diskutavo, taip pat aptarė, kokių reikia ieškoti  IKT įrankių, padedančių mokyti lengvai ir kokybiškai, pasidalino praktinėmis įžvalgomis, kaip dirbti tausojant save ir savo laiką tuo pačiu mokant kokybiškai, kaip vertinti mokant anglų kalbos nuotoliniu būdu, kaip rasti ir naudoti papildomus išteklius pamokoms, kaip teikti mokymąsi skatinantį grįžtamąjį ryšį, kokias įsivertinimo priemones naudoti, kaip planuoti pamokas.

Susitikimo metu buvo išvardinta daug platformų, kurios leidžia mokiniams paieškoje rasti pateiktų užduočių atsakymus ir juos nusikopijuoti. Todėl mokytojai labiau rinkosi tuos įrankius, kurie leidžia patiems sukurti užduotis: mokytis kūrybiškumo, turinio pritaikymo konkrečiai mokinių grupei, skatinti mokinių smalsumą ir mokymąsi.

Dalinantis patirtimi apie laiko vadybą pamokoje, buvo įvardintos laiką taupančios grįžtamojo ryšio tausojimo strategijos, pamokos planavimo aspektai, leidžiantys dirbti mokytojui kokybiškiau ir efektyviau, paminėtos bendros pasirūpinimo savimi priemonės karantino ir nuotolinio darbo metu (skaityti daugiau).

Buvo nagrinėjami kasdienės ir nuotolinės pamokos planavimo aspektai, aptartas nuotolinės pamokos pobūdis.

Tikimės, kad iššūkiai gali būti sėkmingai sprendžiami bendraujant ir bendradarbiaujant. Dėkojame už dalyvavimą ir vertingos patirties dalijimąsi.

 

Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo metodinio būrelio pirmininkė Edita Rabizaitė,

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras