Dalijimasis vertinga patirtimi metodinėje valandoje „Nuotolinis mokymasis siekiant rezultato: misija įmanoma“

Keistai gyvename šioje žemėje. Mes atvykstame tik trumpam, nežinodami kodėl, kartais atrodo, kad nuspėjame tikslą. Tačiau savo kasdieniame gyvenime vieną dalyką žinome gerai: žmogus čia yra kitų žmonių labui.“
Einšteinas

Š. m. gruodžio 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame vertingos patirties sklaidos renginyje Kauno „Santaros“ gimnazijos vadovų ir mokytojų komanda dalijosi savo sėkmės istorijomis siekiant rezultatų taikant nuotolinio mokymosi modelį gimnazijoje. Metodinėje valandoje dalyvavo per 80 žmonių iš įvairių Kauno miesto gimnazijų: „Aušros“, „Varpo“, Aleksandro Puškino, Veršvų, VDU „Rasos“ ir kt. Sulaukta teigiamų atsiliepimų apie teiktą naudą metodinėje valandoje.

Gimnazija džiaugiasi, kad įvertinus praeitų metų nuotolinio mokymosi patirtį šiemet pavyko susitarti dėl vienodo pamokos kokybės  standarto dirbant per nuotolį, efektyvios pagalbos teikimo, tikslingo skaitmeninių užduočių naudojimo, vertinimo kriterijų aiškumo, pasiekimų ir pažangos matavimo įrankių naudojimo ugdymo procese. Veiklos kokybės įsivertimo filosofija seniai gyvuoja gimnazijoje, kurios esminis tikslas – organizacijos veiklos gerinimas, todėl tiek mokytojai, tiek klasių vadovai dažnai taiko IQES platformos instrumentus, siekiant įsivertinti pamokos kokybę, organizuoti klasės termometro tyrimą, pamokoje taikyti grįžtamojo ryšio metodus ir kt. Metodinėje valandoje dalintasi apie nuotolinio mokymosi susitarimus, teikiamas pagalbos grupes, office 365 platformos galimybes, Eduka, Egzaminatoriaus skaitmeninių aplinkų teikiamą naudą, klasių vadovų patirtį per nuotolinį mokymąsi bei Vertybinio ugdymo programos įgyvendinimą gimnazijoje. Gimnazijai rūpi, kad mokiniai patirtų kuo mažiau mokymosi praradimų, kad vyrautų saugi emocinė edukacinė aplinka, vedanti gimnaziją susitartų rezultatų ir pažangos link. Dalijantis autentiška gimnazijos patirtimi įtvirtinama lyderystės vardan mokymosi idėja – visų organizacijos narių sutelktos pastangos gerinti kiekvieno mokinio mokymąsi.

Patirtimi dalijosi gimnazijos direktorė Asta Karlienė („Susitarimai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo ir įgyvendinimo, efektyvi pagalba gimnazistams“), direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karalė („Pamokos kokybė“), IT mokytoja metodininkė Vaida Valiuvienė („Office 365 galimybės“), geografijos mokytoja metodininkė Jolanta Karčiauskienė („Eduka“ panaudojimas pamokose“), istorijos mokytoja metodininkė Daiva Noreikaitė („Egzaminatoriaus“ privalumai rezultatams pasiekti“), anglų kalbos mokytoja metodininkė Natalija Mulerova („Virtualių aplinkų taikymas anglų kalbos pamokose“), klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė Silva Poškuvienė („Nuotolinė klasių vadovų veikla“), tikybos mokytoja metodininkė Rasa Valackaitė Pranckūnienė („Vertybinio ugdymo programa gimnazijoje“).

Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karalė