Konferencija – suvalstybintos muzikos mokyklos šimtmečiui paminėti

Kauno ,,Vyturio“ gimnazijos muzikos skyrius ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2020 metų gruodžio 2 d. šiai iškiliai datai paminėti surengė virtualią respublikinę konferenciją ,,Muzikos mokyklų aktualijos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio kontekste“.

Apie suvalstybintos muzikos mokyklos ištakas, raidos istoriją bei šių dienų aktualijas,  pranešimus skaitė pedagogai iš Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, Marijampolės meno mokyklos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Kauno r. Garliavos meno mokyklos, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Kauno 1-osios muzikos mokyklos, Kauno sakralinės muzikos mokyklos, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus. Nuotolinėje konferencijoje dalyvavo 230 mokytojų iš visos Lietuvos.

1920 metų spalio 1 d., švietimo ministro Kazio Bizausko įsakymu Nr. 546, 1919 metais įkurta privati Juozo Naujalio muzikos mokykla tampa valstybine.  

Išsamūs pranešimai priminė šio įvykio reikšmę Lietuvos muzikinės kultūros istorijai ir raidai iki šių dienų.

Iškilių kompozitorių, pedagogų Juozo Naujalio ir Juozo Gruodžio dėka susiformavo platus muzikos mokyklų tinklas, išugdęs didžiulį būrį talentingų muzikantų, kompozitorių, pedagogų ir ryškių asmenybių turėjusių įtakos visai Lietuvos valstybės muzikinei kultūrai.

Beveik visi šių dienų muzikos ir meno mokyklų pedagogai yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  absolventai, profesionaliai puoselėjantys prieš šimtmetį suformuotas muzikines tradicijas.

Dėkojame rengėjams, įgyvendinusiems idėją suorganizuoti nuotolinę respublikinę konferenciją, įprasminusią šimtmečio datos minėjimo svarbą ir reikšmę visam muzikiniam Lietuvos gyvenimui.

 

Aldona Didžiulytė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyriaus fortepijono mokytoja ekspertė