Integruotų pamokų savaitė

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos mokytojai lapkričio 9-13 dienomis vykdė integruotų pamokų  savaitę pagal  programos  „Erasmus+“ 1 mobilumo projekte „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrėje gimnazijoje“ suplanuotas  veiklas kartu su Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos mokytojais. Pamokas  5-8 klasių mokiniams  vedė  mūsų gimnazijos etikos mokytoja Irina Stanislovavičienė, lietuvių k. mokytojos Daiva Klusaitienė, Vida Jakubavičienė, Sigutė Keblikienė, Zoja Kasjanova, dailės mokytoja Tatjana Brezgina, fizikos mokytoja Natalja Smirnova. Visas pamokas integruojantis tikslas buvo abiejų ugdymo įstaigų siekis pasidalinti patirtimi, kaip pamokose mokomasi giliau pažinti kitų tautų kultūrą, kaip skatinamas tolerancijos, supratingumo, pagarbos – labai svarbių vertybių formavimas. Abiejų mokyklų mokytojos įsitikino, kad tokias pamokas, pasitelkus informacines technologijas, nuotoliniu būdu rengti nėra sudėtinga, netgi labai naudinga. Abi mokyklos yra daugiakultūrės ir daugiakalbės, tad šios nuotolinės integruotos pamokos mokiniams suteikė galimybę pabendrauti su savo bendraamžiais iš kito miesto, pasidalinti patirtimis, kaip ugdoma tarpkultūrinė kompetencija, įvertinti savo gebėjimus ir žinias, jas palyginti, pasidžiaugti mokymusi kitaip. Mokytojos džiaugėsi, kad  turėjo galimybę keistis gerąja patirtimi, mokymo metodais ir perduoti savo mokiniams pamokų turinį taip, kad jie ne tik suprastų, bet ir ilgam įsimintų.

 

Kauno A. Puškino gimnazijos mokytojos