Konferencija „Psichikos sveikata visiems ir visur“, skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti

Spalio 21 d. virtualioje aplinkoje vyko konferencija „Psichikos sveikata: visiems ir visur“. Konferenciją organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto psichologų metodinis būrelis. Tai tradicinis renginys, skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti. Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į psichikos sveikatos stiprinimo svarbą bei pagalbos būdus. Emocinės sveikatos stiprinimas ypač aktualus pastaruoju metu, kai patiriame nemažai iššūkių, baimių, susijusių su pandemijos situacija visame pasaulyje. Konferencijos metu buvo pristatomi pagalbos modeliai vaikams, mokytojams, tėvams.

Psichologė Raimunda Žiulytė, Kauno Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, pristatė Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugų modelį mokiniui, mokytojui, mokyklai. Konferencijos dalyviai daugiau sužinojo apie tarnybos prevencines programas tėvams, mokytojams, specialistams. Dar vieną pagalbos mokiniams algoritmą pateikė Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologė Nida Gruodienė. Pranešėja kalbėjo apie socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo programas, kurios padeda mokiniams įgyti žinių ir įgūdžių, kaip elgtis įvairiose gyvenimo situacijose. Kauno „Saulės“ gimnazijos psichologė Simona Rimkuvienė ir socialinė pedagogė Andrėja Adašiūnienė pristatė nuotolinio mokymosi iššūkius karantino metu. Specialistės pastebėjo individualios pagalbos svarbą. Nuotolinėje pamokoje, kaip ir tradicinėje, pedagogui svarbu pastebėti tiek aktyvesnius mokinius, tiek ir tylesnius, drovesnius vaikus. Mokymų „Learning at ease“ psichologas Gintautas Katulis ir sociologė Loreta Rekašiūtė kalbėjo apie pagalbą mokytojams telkiant mokinių klasės klimatą. Pranešėjai dalinosi savo projekto patirtimi ir pastebėjo, kaip svarbu kiekvieną mokinį įtraukti į grupės darbą. Atlikdami praktines komandines užduotis, mokiniai skatinami įsivertinti savo vaidmenį grupėje, reflektuoti, pastebėti pokyčius santykiuose.

Konferencijoje buvo kalbėta ir apie mokytojo emocinės sveikatos stiprinimą. Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė Rita Juknienė ir socialinė pedagogė Irma Čiapaitė dalinosi mokytojų psichikos sveikatos stiprinimo gebėjimų programos taikymo iššūkiais ir sėkmėmis. Pranešėjos pastebėjo, kad vedant užsiėmimus mokytojams svarbu stiprinti savirefleksijos įgūdžius, bendrumo jausmą grupėje, padrąsinti kalbėti apie pasitaikančius iššūkius jų darbe, teikti teorines ir praktines rekomendacijas.

Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė Toma Malvicė pasakojo, kaip Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologai, pasitelkdami įvairias erdves, metodus ir būdus, kūrybiškai stiprina vaikų emocinę sveikatą.

Konferencijos pabaigoje dalyviai galėjo išbandyti kelias virtualias priemones – emocinį termometrą, kurį pristatė Kauno Jono Jablonskio gimnazijos psichologė Diana Naikauskė, ir Kauno „Vyturio“ psichologės R. Juknienės parengtą sėkmės ratą.

Konferencijos dalyviai, išklausę pranešimus, susipažino su įvairiais pagalbos modeliais vaikams, tėvams, mokytojams, pasisėmė naujų idėjų bei įžvalgų, kas padeda gerinti savijautą, emocinę sveikatą.

 

 

Parengė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė, Kauno psichologų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė Rita Juknienė