Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su kolegomis iš Ispanijos, Prancūzijos ir Lenkijos ir partnerio teisėmis dalyvauti Erasmus+ KA2 projekte „ShareTrain“. Projekto koordinatoriai – Valjadolido mokytojų tobulinimo ir švietimo inovacijų centras (CFIE; Ispanija), partneriai: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Kaunas, Lietuva), Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji (Opolė, Lenkija), SFEC Aquitaine (Bordo, Prancūzija).

Projekto santrauka:

Šis projektas yra puiki galimybė patenkinti keletą mūsų institucijų poreikių. Būdami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir inovacijų centrais turime žinoti ir pateisinti mokytojų lūkesčius atsižvelgiant į profesinių kompetencijų standartus.

Mūsų bendras tikslas yra gerinti mokymo ir mokymosi proceso kokybę. Mūsų taikomi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo modeliai būtų efektyvesni, jei turėtume bendrą viziją apie skirtingus mokymo modelius, įgyvendinamus ES šalyse.

Kita vertus, pasitelkiant mobiliuosius įrenginius mūsų mokyklose yra įdiegtos ir išbandytos naujos metodologijos ir efektyvūs metodai, tokie kaip PBL (projektinis mokymasis), bendradarbiavimu grįstas mokymasis, GBL (žaidybinimas arba žaidimais pagrįstas mokymasis), į problemą orientuotas mokymasis. Šiandienos aktualijos reikalauja nuolatinio profesinio mokytojų tobulėjimo ir kolegialaus mokymo dalinantis strategijomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais prioritetinėse ugdymo srityse. Mes turime sukurti lankstų profilį apibrėžiantį pedagogų kvalifikacijos tobulinimo specialistų kompetencijas. Mes siekiame pasidalyti vertikaliu profiliu pagal žinių sritis ir horizontaliu profiliu taikydami metodologinius metodus, turėdami omenyje 21-ojo amžiaus mokytojų įgūdžių tobulinimą.

Atsižvelgdami į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir pasitelkdami šį projektą stengiamės išsiaiškinti, kaip veikia kiti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrai ir kokiais būdais yra pasirenkami profesionalūs mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Skirtingų modelių atskleidimas, įvertinimas bei skirtingų būdų sutelktų į mokymo ir mokymosi procesą stebėjimas, įgalins bendradarbiaujant sukurti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės gerinimo priemones. Keturi aspektai laikomi esminiais gerinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veiklą:

• Apžvelgti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrų vadybos, metodinių prioritetų ir veiklos sritis siekiant sukurti keturių institucijų tobulinimo veiksmus.

• Kaip stebėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo procesą, valdymą ir vadovautis aprašu, patvirtintu mokytojų kvalifikacijos tobulinimo specialistams.

• Kaip mokytojų profesinio tobulinimo veiklos yra pasirenkamos ir vykdomos.

• Kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimas atsispindi klasėje.

Žinojimas kitų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo modelių, kitų inovatyvių projektų ir skirtingų institucijų gerąsias praktikas, bus naudingas partnerių dalyvavimui projekte, ypač sutelkiant dėmesį į profesinių kompetencijų tobulinimą. Mokykloms projektas taip pat teiks naudos, nes projekto sklaida ir tęstinumas leis jiems pasiūlyti ir pasidalinti su jais geresniais kursais, veikla ir novatoriška patirtimi.

Vienas iš reikšmingiausių šio projekto tikslų yra galimybė keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir pastebėti poveikį mūsų mokykloms, dalytis žiniomis ir praktika taikant aktyvias metodikas ir mobilųjį mokymąsi.

Apžvelgus gerąsias praktikas mokyklose turi būti apibendrinta visų mokyklų praktika ir turi būti tobulinama mokyklų veikla vadovaujantis išsamia gerųjų praktikų analize. Dėl šios priežasties mes numatėme keturis trumpus mokymus, kurie tobulins mokytojų kvalifikacijos tobulinimo specialistų kompetencijas ir ilgainiui pagerins mūsų mokymų ir veiklos kokybę.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, darbo vertinimas ir analizė  apims keturias temas, aprašytas projekte, ir sukurs apčiuopiamus produktus apimančius:

• Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo modelius.

• Vadybą ir įvairių veiklų pasirinkimą.

• Kaip patobulinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo specialistų profilį.

• Poveikį klasėje.

Šis projektas gali būti įgyvendintas tik kaip Europos projektas teritorinės sanglaudos būdu. Bendradarbiavimas ir bendravimas yra itin reikšmingi švietimo srityje. Partnerystės strategijos leis išmokyti ir ugdyti labai kompetentingus Europos piliečius. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas yra svarbus veiksnys, kuris turi prisitaikyti prie naujų socialinių, ekonominių ir kultūrinių poreikių ir, svarbiausia, technologinių ir novatoriškų tendencijų, kurių reikalauja mokymosi procesas.

Sklaidos planas yra labai reikšmingas šiame projekte ir bus plėtojamas atsižvelgiant į dvigubą tikslą - pirmiausia nustatyti ir sustiprinti projekto poveikį ugdymui, vadybą ir lyderystės kaitą, antra, išlaikyti šį procesą tam tikrą laiką, kad jis būtų tvarus.

Apibendrinant, projektas, kurį mes pristatome, yra apčiuopiamas, įmanomas ir paremtas strategine partneryste, siekiant keistis projekto partnerių gerąja patirtimi. Kompetencijų modelis kartu su duomenimis, surinktais iš stebėjimo, bus skleidžiamas ir paruoštas naudoti kitoms mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms.


Projekto eiga:

I tarptautinis projekto partnerių susitikimas

Š.m. lapkričio 21-25 dienomis  projekto koordinatoriai vykdė Ispanijoje vykdė pirmąjį tarptautinį projekto partnerių susitikimą. Projekto šeimininkai CFIE išsamiai pristatė projektą, buvo aptartos kiekvienos institucijos prisiimtos pareigos buvo paskirstytos kartu su priminimais apie pagrindinius projekto tikslus ir siekius. Taip pat buvo aptarti pagrindiniai administraciniai, biudžeto ir valdymo klausimai. Susitikimo metu buvo aptartas projekto veiklų planas, tvarkaraštis, darbų sąrašas, apimantis konkrečius uždavinius ir produktus kiekvienam semestrui. Kiekvienas projekto partneris išsamiai pristatė savo organizaciją, darbo organizavimo specifiką, patirtį. Projekto partneriams buvo pristatyti projekto stebėjimo, vertinimo komitetų nariai.

Susitarta dėl tolesnio partnerių bendravimo, sklaidos plano. Nutarta pildyti blog‘ą, pasitelkti Google disko paskyrą duomenų pasidalinimui tarp partnerių, viešinimui – socialinius tinklus. Projekto dalyviams buvo vedami praktiniai užsiėmimai skirti susipažinti su visomis šiomis priemonėmis. Pasibaigus susitikimui, visi dalyviai užpildė internetinį klausimyną mobilumo vertinimo tikslais.

cfie share train logo septiembre 2017       cfieva       cofinanciadoEN Logo Francia     Logo Lituania     Logo Polonia

 

 

  

Additional information