Gruodžio 7 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko ypatingas tradicinis renginys „Metų švietėjas“. Ši šventė jau tryliktoji. Centro direktorė Rasa Bortkevičienė pasveikino svečius, mokytojus: „šiandienos šventė yra trumpas ir labai prasmingas stabtelėjimas nuolatinio skubėjimo ir iššūkių kupiname pasaulyje. Visi mes bėgame greitai – švietimo žmonėms tenka bėgti dar greičiau, kad aplenktų laiką ir būtų mūsų visų priekyje. Kasmet organizuodami „Metų švietėjo“ renginį galime pasidžiaugti, kad Kaune daug tokių šviesių ir šviečiančių, daug sėkmingų ir kitus sėkmei motyvuojančių pedagogų, kurie tą aukštą kartelę dar aukščiau kilsteli. Linkime Jums visiems, mielieji švietėjai, patirti savo sėkmę, pasidalinti savo sėkme, paskatinti kitus sėkmei.“

Į šventę susirinkusius pedagogus sveikino Vydas Gedvilas – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Birutė Vėsaitė – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Orinta Leiputė – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, Alma Valevičiūtė – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, Židrūnas Garšva – Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.

Šventės kulminacija – „Metų švietėjo 2015“ paskelbimas. Garbingą „Metų švietėjo 2015" apdovanojimą Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė įteikė Editai Rabizaitei, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, ekonomikos mokytojai, informacinių – komunikacinių technologijų koordinatorei. Metų švietėją sveikino Kauno miesto Mero patarėja švietimo klausimais, mokslų daktarė Virginija Rupainienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šliažas, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, mokslų daktarė Ona Visockienė.

Edita2015E. Rabizaitė – pedagogė, atliekanti švietėjišką misiją, glaudžiai bendradarbiaujanti su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, žinoma ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Ji yra miesto pradinių klasių anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 2015 metais parengė 6 kvalifikacijos tobulinimo programas (5 iš jų yra institucinio lygio). Šiuo metu rengiamos dar 2 naujos programos. Vedė 7 seminarus Kauno ir Lietuvos mokytojams, respublikinę nuotolinę integruotą pamoką, kurioje dalyvavo pusė tūkstančio mokytojų su savo mokiniais iš visos Lietuvos, 8 konsultacijas, viena iš jų švietimo įstaigos bendruomenei, 2 atviras respublikines pamokas parodose. Seminarų dalyvių atlikti baigiamieji darbai papildė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro edukacinės patirties banką. Mokytoja konsultuoja ir dalinasi gerąja patirtimi su kolegomis informacinių – komunikacinių technologijų diegimo ugdymo procese klausimais. E. Rabizaitė yra konferencijų, forumų dalyvė ne tik savo įstaigoje, bet Lietuvoje ir užsienyje, skaitė jose pranešimus apie šiuolaikišką mokymąsi, kompetencijų ugdymą, gerąją praktiką mokykloje, mokinių motyvaciją ir kt. Ji publikuoja straipsnius Kauno pedagogų kvalifikacijos centro leidiniuose, spaudoje, internete. Apie ją rašė, kad tai „...mokytojas, sukūręs ateities mokyklą“, kad ji „...yra žmogus, kuris nori ir mano, kad gali pakeisti pasaulį.“ Ji yra tarptautinių projektų mokytoja-konsultantė, metodinės medžiagos autorė, vieno socialinio tinklo panaudojimo nuotoliniams konkursams aprašo ir metodikos rengėja, radijo laidų dalyvė. 2015 metais ji įgijo 2 tarptautinius sertifikatus.

Už švietėjišką misiją, nuolatinę inovacijų paiešką, prasmingą veiklą plėtojant pedagogų kompetencijas 2015 metais, šventės metu padėkos raštai buvo įteikti Jolantai Vengalienei, Rasai Jankauskienei, Bronislavai Slavinskienei, Linai Jurevičienei, Reginai Ginelevičienei, Jūratei Davainienei, Jolantai Žygienei. Kauno valstybinė filharmonija dovanojo bilietus į koncertą metų švietėjai, anksčiau išrinktoms švietėjoms bei tiems, kuriems buvo įteikti padėkos raštai.

Šventėje dalyvavo Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Andrėkus, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus metodininkė Ramunė Korenkienė,Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė, socialiniai partneriai iš universitetų, švietimo įstaigų asociacijų prezidentai ir kiti garbūs svečiai.

Renginio metu mokytojams koncertavo vyrų vokalinis ansamblis, dainuojantis a cappella, „Quorum“, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, kurie daudyčių fanfaromis pradėjo renginį. Renginį vedė aktorius Gintaras Mikalauskas.

Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo padėkos raštai už sėkimingą vadovavimą, ypatingą dėmesį 

Additional information