Svarus

DĖKOJAME

 

UŽ GERANORIŠKĄ BENDRADARBIAVIMĄ

SKLEIDŽIANT VERTINGĄ PATIRTĮ:

Daliai Klinavičienei –  Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“,

 Irenai Puodžiukaitienei –  Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“,

Eglei Buraitienei –  Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“,

Ritai Pūtvienei – Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“,

Astai Tamušauskaitei – Kauno lopšelis-darželis „Pušynėlis“,

Rasai Jankauskienei – Kauno lopšelis-darželis „Pušynėlis“,

Danguolei Simanauskienei – Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“,

Gitanai Balčiuvienei – Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“,

Jūratei Lietuvnikienei – Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“,

Ritai Sriubienei – Kauno menų darželis „Etiudas“,

Larisai Bukinienei – Kauno Tirkiliškių mokykla – darželis,

Vilmai Jatužytei – Kauno Montesori pradinė mokykla,

Editai Steponavičienei – Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla,

Renatai Dudzinskienei – Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla,

Inai Violetai Šlapikienei – Panemunės pradinė mokykla,

Liudai Jarošienei – Kauno „Ryto“ pradinė mokykla,

Romai Svigarienei – Kauno „Šilo“ pradinė mokykla,

Rosvitai Sanspreiškienei – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla,

Aušrelei Gicevičienei – Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla,

Vilmai Milašiūnaitei – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,

Polinai Žemaitienei – Kauno Milikonių progimnazija,

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla,

Romualdai Bubelevičienei – Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras,

Ramunei Šmitienei – Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras,

Ingai Rakauskienei – Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras,

Irinai Jermoškinai – Kauno Dainavos progimnazija,

Stanislovui Šimanauskui – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Editai Rabizaitei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Žiedrūnai Jovaišienei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Filomenai Beleškevičienei – Kauno šv. Kazimiero progimnazija,

Ninai Vilkevičienei – Kauno šv. Kazimiero progimnazija,

Rūtai Mirauskienei – Kauno šv. Kazimiero progimnazija,

Antaninai Džiugienei – Kauno Petrašiūnų progimnazija,

Arnoldui Strazdui – Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,

Natalijai Kliorienei – Kauno „Aušros“ gimnazija,

Virginijai Bareišienei – Kauno Antano Smetonos gimnazija,

Vilijai Grežeckienei – Kauno Antano Smetonos gimnazija,

Erikui Griškevičiui – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

Lianai Švačko – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

Svetlanai Kolesnik – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,

Jūratei Blažienei – Kauno Jono Jablonskio gimnazija,

Albertui Juškauskui – Kauno jėzuitų gimnazija,

Loretai Latvienei – Kauno jėzuitų gimnazija,

Kauno Maironio universitetinė gimnazija,

Irinai Štreimikienei – Kauno šv. Mato gimnazija,

Teresei Janulevičienei – VDU „Rasos“ gimnazija,

Gintautei Rakauskienei – VDU „Rasos“ gimnazija,

Sigitai Staškevičienei – Kauno Rokų gimnazija,

Sonatai Drazdavičienei – Kauno „Saulės“ gimnazija,

Laimai Girdauskienei – Kauno „Saulės“ gimnazija,

Jūratei Radavičiūtei – Kauno „Saulės“ gimnazija,

Birutei Pukelienei – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,

Militai Akambakienei – Kauno Veršvų gimnazija,

Birutei Dručkutei – Kauno Veršvų gimnazija,

Zitai Nėnienei – Kauno Veršvų gimnazija,

Jolitai Barauskaitei – Kauno Veršvų gimnazija,

Rozvitai Brazaitienei – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,

Jurgitai Stravinskienei – Kauno „Vyturio“ gimnazija,

Ritai Margaritai Juknienei – Kauno „Vyturio“ gimnazija,

Natalijai Žuravliovai – Kauno „Vyturio“ gimnazija,

Simonui Šabanovui – LSMU gimnazija,

Dovilei Spudienei – LSMU gimnazija,

Dr. Dainiui Žvirdauskui – KTU inžinerijos licėjus,

Ilonai Palavinskienei – KTU inžinerijos licėjus,

Gražvydai Andrijauskaitei – Kauno specialioji mokykla,

Jonesai Drumstienei – Kauno specialioji mokykla,

Giedrei Ramunei Pečiulienei –  Kauno 1-oji muzikos mokykla,

Laimutei Stasei Proškutei – Kauno 1-oji muzikos mokykla,

Nidai Gruodienei – Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,

Genovaitei Pažereckienei – pedagogei – senjorei,

Laimučiui Jankauskui – Kauno jaunųjų turistų centras,

Laimutei Nakutienei – Kauno jaunųjų turistų centras,

Dalinai Galskienei – Kauno jaunųjų turistų centras,

Dianai Mykolaitienei – Moksleivių techninės kūrybos centras,

Ilonai Urbonienei – Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla,

Gražinai Šutienei – Kauno kolegija,

Dr. Dianai Rėklaitienei – Lietuvos sporto universitetas,

Domui Boguševičiui – Vytauto Didžiojo universitetas,

Doc. dr. Skaistei Laskienei – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Danguolei Ramunei Tomkevičienei – Vilniaus universitetas,

Aušrinei Packevičiūtei – Lietuvos sporto universitetas,

Doc. dr. Nidai Ambrasei – Kauno technologijos universitetas,

Doc. dr. Aldonai Augustinienei – Kauno technologijos universitetas,

Zitai Žižniauskienei,

Ilonai Kristinai Aglinskaitei,

Sigutei Grigaliūnienei,

Birutei Kuklierienei,

 Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo „BMT“ komandoms:

Kauno Simono Daukanto progimnazijai,

Kauno Kazio Griniaus progimnazijai,

 Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijai,

Kauno Milikonių progimnazijai,

Kauno „Saulės“ gimnazijai,

Kauno Antano Smetonos gimnazijai,

Kauno Šančių mokyklai-daugiafunkciam centrui,

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai,

Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo „BMT-2 “ komandoms:

Kauno lopšeliui-darželiui „Eglutė“

Kauno lopšeliui-darželiui „Obelėlė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Šilinukas“,

Kauno Valdorfo darželiui „Šaltinėlis“,

„Nemuno“ mokyklai-daugiafunkciam centrui.

 

UŽ AKTYVŲ DALYVAVIMĄ PARODOSE: 

Kauno lopšeliui-darželiui „Kodėlčiukas“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Vėrinėlis“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Žuvintas“,

Kauno menų darželiui „Etiudas“,

Kauno Rokų gimnazijos pedagogams,

Kauno specialiosios mokyklos pedagogams,

Kauno pradinių klasių mokytojų meninės raiškos iniciatyvinei kūrybinei grupei,

Tado Ivanausko zoologijos muziejui,

Lietuvos švietimo istorijos muziejui,

Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centrui-muziejui.

 

UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ

RENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ: 

Kauno lopšeliui-darželiui „Aviliukas“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Aušrinė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Giliukas“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“,

Kauno menų darželiui „Etiudas“,

Kauno mokyklai-darželiui „Žiburėlis“,

Kauno Šilo pradinei mokyklai,

Kauno Suzukio pradinei mokykla,

Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui,

Kauno Kazio Griniaus progimnazijai,

Kauno Pilėnų progimnazijai,

Kauno Dainavos progimnazijai,

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai,

Kauno Palemono gimnazijai,

Kauno šv. Mato gimnazijai,

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijai,

Kauno dailės gimnazijai,

Kauno Veršvų gimnazijai,

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijai,

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijai,

KTU inžinerijos licėjui,

Kauno Prano Daunio ugdymo centrui,

Kauno 1-ąjai muzikos mokyklai,

Kauno choreografijos mokyklai,

Kauno taikomosios dailės mokyklai,

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijai,

Kauno jaunųjų turistų centrui,

Kauno tautinės kultūros centrui,

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai,

Kauno moksleivių techninės kūrybos centrui,

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmams,

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijai,

Nacionaliniam egzaminų centrui,

Lietuvos sporto universitetui,

Vytauto Didžiojo universitetui,

Vinicios tęstinio mokymo akademijai,

Vestfoldo apskrities savivaldybei (Norvegija).

 

UŽ REIKŠMINGĄ PARTNERYSTĘ:

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūriniam padaliniui –

Valstybės pažinimo centrui,

Nacionaliniam egzaminų centrui,

Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui,

Dariui Valkavičiui – Kauno apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui,

Nomedai Urbonavičienei – Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiajai prokurorei,

Daivai Brudnienei – Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausiajai prokurorei,

Joanai Gudelytei – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vedėjai,

Rasai Petrusevičiūtei – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyriausiajai specialistei,

Sigitai Šimkienei – Kauno m. savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei,

Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centrui,

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijai,

Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Rokutis“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Giliukas“,

Kauno Panemunės pradinei mokyklai,

Kauno šv. Kazimiero progimnazijai,

Kauno „Saulės“ gimnazijai,

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai,

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai,

Kauno technikos profesinio mokymo centrui,

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui,

Vytauto Didžiojo universitetui,

Valjadolido mokytojų tobulinimo ir švietimo inovacijų centrui

(Valjadolidas, Ispanija),

Regioninio švietimo pagalbos centrui (Opolė, Lenkija),

Akivantės katalikiško švietimo institutui (Bordo, Prancūzija),

Vinicios tęstinio mokymo akademijai,

Vestfoldo apskrities savivaldybei (Norvegija),

„Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija),

Kocaeli provincijos nacionalinei švietimo valdybai (Turkija),

Rygos švietimo ir informavimo metodiniam centrui (Latvija),

Kauno tautinės kūrybos centrui,

Kauno apskrities viešajai bibliotekai,

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungai,

Kūrybinės raiškos asociacijai „Kauno branduma“,

„Swedbank“, AB (Pietų Lietuvos filialui),

UAB „Biuro pasaulis“.

Additional information