Vytauto Didžiojo universitete vyko Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Dabarties vertybės: tikrovė ir siekiai“, kurią jau trečius metus organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno miesto etikos mokytojų metodinis būrelis ir Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedra, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Ši konferencija – gražus VDU akademinės bendruomenės ir šalies etikos mokytojų bei mokinių bendradarbiavimo pavyzdys, kurio tikslas - ugdyti mokinių gebėjimą sąmoningai,sąžiningaiiratsakingairinktis elgesioirgyvenimo būdą, pagrįstą asmeninėmis ir socialinėmis vertybėmis, svarstyti šiuos klausimus filosofiniuose, socialiniuose, kultūriniuose kontekstuose, puoselėti filosofinio mąstymo tradiciją.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja Vilija Adaškevičienė, vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros vedėja doc.dr. Jurga Jonutytė. Pasidžiaugta besiplečiančia konferencijos geografija: pranešimus skaitė mokytojai ir mokiniai iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Marijampolės, Vilniaus, Šiaulių mokyklų.

Plenarinius pranešimus skaitė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėjas profesorius dr. Gintautas Mažeikis, analizavęs vertybes ir socialinius konfliktus ir Filosofijos katedros magistrantė Sandra Pauliūtė, pateikusi fenomenologinę vertybių sampratą.

Konferencija „Dabarties vertybės: tikrovė ir siekiai“ vyko sesijomis. Pirmojoje sesijoje „Vertybės, visuomenė, individas“, kurią moderavo dr. Jurga Jonutytė, buvo gilinamasi į etinio santykio su kitu, vertybių prioritetų klausimus. Pranešimus skaitė Šiaulių sporto vidurinės mokyklos etikos mokytoja Vitalija Drungilaitė ir 12 kl. mokinys Lukas Dzimidas, Kauno Antano Smetonos gimnazijosmokiniai Mindaugas Stanius, Jovita Slučkaitė, kuriuos parengė etikos mokytojos metodininkės Laima Gečiauskienė ir Inga Rakauskienė bei tikybos mokytoja metodininkė Ilona Jurevičiūtė, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokinys Gediminas Paleckas, kuriam pasiruošti padėjo lietuvių kalbos vyr.mokytoja Jolita Kukanskienė.

Antrojoje sesijoje „Vertybių kaita ir kultūra“, kurią moderavo doktorantė Sigita Šilingaitė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokiniai Klaudija Čaplikaitė, Gimžauskas Rokas (mokytoja metodininkė Nijolė Baliukevičienė) ir Gabija Grincevičiūtė, Helma Vyšniauskaitė iš „Varpo“ gimnazijos (etikos vyr. mokytoja Skaistuolė Šimkevičienė) analizavo tautines vertybes. Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokinės Vaiva Šilobritaitė, Viktorija Tumaš pristatė savanorystės projektą (etikos mokytoja metodininkė Zita Jackūnienė), o Emilija Dryžaitė ir Kasparas Dryžas iš „Saulės“ gimnazijos atliko tyrimą Dabartinės moksleivio vertybės“ (etikos mokytoja metodininkė Neringa Zaveckienė).

Trečioji sesija „Asmens laisvė ir vertybių kaita“, moderuojama dr. Rimanto Viedrynaičio, buvo skirta laisvės ir vertybių santykiui aptarti. Tai savo pranešimuose atliko Domantė Balsytė, Gintarė Miškinytė iš Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos (parengė mokytoja metodininkė Laima Motiejūnienė), Evelina Sinkevičiūtė, Kauno Milikonių vidurinės mokyklos dvyliktokė, kuriai pasirengti padėjo mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė ir „Saulės“ gimnazistai Kornelijus Survila, Dovydas Musulas, Martynas Klimavičius, vadovaujami etikos mokytojos metodininkės Neringos Zaveckienės.

Ketvirtojoje sesijoje „Žmogus, aplinka, kūnas“ (moderatorė doktorantė Jūratė Sabašinskaitė) buvo kalbėta apie žmogų, jo kūną, lyties tapatybę, lytiškumo ugdymą ir rengimą šeimai, aplinkos niokojimo kaip vertybių krizės išraišką. Šioje sesijoje pranešimus skaitė Viltė Kasiulytė ir Gabrielė Lekavičiūtė iš Kauno „Saulės gimnazijos“ (mokytoja Neringa Zaveckienė), Kėdainių Šviesiosios gimnazijos mokinė Kamilė Barkauskaitė (parengė etikos mokytoja metodininkė Elona Rimdeikienė) ir Marijampolės Sūduvos gimnazijos tikybos ir etikos vyr. mokytoja Lina Braukylienė.

Visų keturių sesijų pabaigoje vyko moderatorių inicijuojamos diskusijos. Konferencijos dalyviai pateikė klausimus pranešėjams, išsakė savo nuomonę nagrinėjamomis temomis, abejojo, ginčijosi, svarstė dabarties vertybes, realias ir siekiamas, suprato, koks didelis iššūkis buvo konferencijos tema.

Konferenciją apibendrino, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva. Rengiamas leidinys „Dabarties vertybės: tikrovė ir siekiai“, kuriame bus išspausdinti konferencijos pranešimai.

Kauno miesto etikos mokytojų metodinis būrelis dėkoja konferencijos dalyviams, visiems, padėjusiems organizuoti šį renginį.

                                                               Etikos ir filosofijos mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė

Additional information