Minint Pasaulinę autizmo supratimo dieną 2015 m. balandžio 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre buvo surengta respublikinė konferencija „Esame skirtingi, bet vienas kitam reikalingi“. 2007 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos III-asis komitetas paskelbė balandžio 2 dieną Pasauline autizmo supratimo diena, kuri vienija visus, susijusius su šiuo sutrikimu – vaikus, tėvus, artimuosius, specialistus ir kitus visuomenės narius, neabejingus žmonėms su šia negale.

Konferencijos organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno vaikų abilitacijos centras. Renginio tikslas – suteikti galimybę specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, pasidalinti sukauptu patyrimu ir naujomis idėjomis, reflektuoti turimą pagalbos teikimo patirtį bei plėtros galimybes, apibendrinti taikomų ugdymo ir sveikatinimo priemonių poveikį.

Konferencija sulaukė didžiulio susidomėjimo. Dalyvavo daugiau kaip 90 klausytojų iš Kauno, Kauno rajono, specialiųjų mokyklų, gimnazijų, progimnazijų, vaikų darželių, globos centrų, PPT darbuotojai, specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, mokytojai, auklėtojai, socialiniai darbuotojai, VDU, LSMU, LSU, Kauno kolegijos studentai, gydytojai rezidentai, asociacija „Kitoks vaikas“, VŠĮ „Mes kitokie“, Lietuvos Jogos federacija, tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus.

Konferenciją pradėjo dr. Vilija Adaškevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja. Raimonda Juknevičienė, Kauno vaikų abilitacijos centro vadovė, ilgamečiams bendradarbiavimo projekto partneriams – Jonučių progimnazijos bendruomenei, padovanojo bendrai Jonučių pradinukų ir abilitacijos centro vaikų nutapytą paveikslą ant šilko.

Jaudinančiame muzikiniame fone simboliškai buvo pademonstruotas vaizdo klipas „Apšvieskime pasaulį mėlynai!“, kuriame, minint Pasaulinę autizmo dieną, žymiausi pasaulio pastatai apšviečiami mėlyna – autizmo spalva. Konferencijos metu buvo skaityta 16 pranešimų:

„Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, taikant specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinių centrų modelį Kauno mieste“, pranešėja Vida Bliumbergienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė; „Autizmo spektro sutrikimai: atpažinimas, pagalbos galimybės“, pranešėja Danguolė Germanienė, LSMU gydytoja rezidentė; „Fizinių pratimų poveikis, vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimų, stereotipiniam elgesiui“, pranešėja Vilma Dudonienė, LSU docentė, daktarė; „Sveikatos ir ugdymo paslaugos autizmo diagnozę turintiems vaikams: dabartis ir siekiamybė“, pranešėjos Audronė Prasauskienė, dr. LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ direktorė, Raimonda Juknevičienė, Kauno vaikų abilitacijos centro vadovė; „Sensorinės integracijos disfunkcijos požymiai bei korekcijos būdai“, pranešėja Evelina Lamsodienė, KK ergoterapeutė; „Aš ne kitas, aš tik kitoks“, pranešėja Jolanta Šemaliūnienė, KVAC ugdytinio mama; „Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos sritys“, pranešėjas Dalius Balčiūnas, Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vadovas; „Autizmo spektro sutrikimų turinčio vaiko šeimos realybė ir lūkesčiai“, pranešėja Aušra Stauskienė, asociacijos „Kitoks vaikas“ direktorė; „Mokėmės matyti širdimi...“, pranešėjos Kamilė Aušiūraitė ir Deimantė Valaitytė, Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijos IV kl. mokinės; „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“, pranešėja Audra Galvanauskienė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja; „Menas – galimybė vaikams bendrauti“, pranešėja Rasa Labinė, dailininkė; „Vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo/si poreikius, jogiškasis ugdymas“, pranešėjas Vytis Zabulėnas, Lietuvos Jogos federacijos prezidentas, Aušra Rumšienė, Lietuvos jogos asociacijos vaikų, terapijos ir reabilitacijos skyrių vadovė; „VDU akademinė bendruomenė arčiau vaiko“, pranešėjaos Liuda Šinkariova, VDU docentė, daktarė, Vykinta Kaminskienė, VDU; „Santykis – pirmasis ir pamatinis uždavinys vaikų, turinčių autizmą, ugdyme“, pranešėja Paulina Kuraitienė, SBĮ Kauno r. socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centro vedėja; „Pagalba vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“, pranešėjos Gita Navickienė, VŠĮ „Mes kitokie“ direktorė, Judita Rinkevičienė, LSMU dailės terapijos magistrantė; „Vaikai – patys geriausi mokytojai. Girdėkime ir būsime išgirsti. Matykime ir būsime matomi. Mylėkime ir būsime mylimi“, pranešėja Evelina Vasiljeva, VšĮ „Mes kitokie“ psichologė.

Diskusijų metu buvo įvardintos ir suformuluotos problemos, akcentuota, kad autizmo sutrikimą turinčių žmonių daugėja visame pasaulyje, todėl ši problema kasdien vis aktualesnė; kad reikia šviesti, viešinti autizmo sutrikimo terapinio gydymo perspektyvas, jog būtų sulaukta didesnio visuomenės pritarimo, tam tikrų institucijų dėmesio ir tiesiog kaskart būtų prisiminti sergantieji. Būtina plėtoti partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius tarp institucijų, kurios diagnozuoja, ugdo ir teikia kitas paslaugas autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams. Reikia gilinti pedagogų, specialistų, vadovų profesines ir specialiąsias kompetencijas, užtikrinti autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą jau ankstyvajame amžiuje (pritaikyti aplinką, struktūruoti ugdymą, mokyti stuktūruotais mokymo metodais, taikyti alternatyviąją komunikaciją). Rengti mokymus tėvams ir specialistams, rašyti straipsnius spaudoje, teikti metodines rekomendacijas.

Additional information